22-06-2021 11:58

Tuottoa metsien kasvusta

Nordea on aloittanut yhteistyön Euroopan suurimman metsärahastotalo Dasos Capitalin kanssa. Yhteisö- ja henkilöasiakkaillemme avautuu nyt kiinnostava sijoitusvaihtoehto: uusi Suomeen rekisteröity metsärahasto.

Metsät ja metsärahastot ovat kuuma sijoituskohde juuri nyt. Monille ei ole mahdollista sijoittaa suoraan metsäomaisuuteen tai hankkia ja hoitaa omaa metsäpalstaa. Dasos Capitalin ja Nordean yhteistyön ansiosta Nordean asiakkaat voivat nyt sijoittaa hyvin hajautettuun ja ammattimaisesti hoidettuun eurooppalaiseen metsärahastoon.

”Metsäsijoitukset ovat aiemmin olleet ainoastaan yhteisösijoittajien ulottuvilla. Nyt myös yksityishenkilöt voivat sijoittaa metsään ilman että heidän tarvitsee itse huolehtia esimerkiksi metsän hoidosta. Tämä rahasto on helppo, kustannustehokas ja hyvin hajautettu tapa sijoittaa lähinnä eurooppalaiseen ammattimaisesti hoidettuun metsään”, sanoo Nordean sijoituspalveluista vastaava johtaja Tanja Eronen.

Sertifioitua vastuullisuutta

”Metsärahaston tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta. Rahastonhoitajat tekevät aktiivisesti työtä varmistaakseen, että metsää hoidetaan ammattitaitoisesti, ja he etsivät jatkuvasti myös muita tulonlähteitä. ESG-näkökulmasta on hyvä muistaa, että näiden metsien vastuullisuussertifiointi on rahaston kulmakivi”, hän jatkaa.

Hyvin hajautetut metsäsijoitukset tuottavat vakaata kassavirtaa kaikissa suhdanteissa ja kestävät yleisesti ottaen monenlaisia kriisejä. Tanja Eronen pitää metsäsijoittamista houkuttelevana lisänä sijoitussalkkuun nykyisessä matalan koron ympäristössä. Lisäksi se voi antaa myös turvaa inflaatiota vastaan. Hän toteaa, että metsäsijoitus tarjoaa maltillisille sijoittajille houkuttelevan riski/tuotto-suhteen, sillä riski on pienempi kuin osakemarkkinoilla.

Monet tekijät lisäävät kysyntää

Verkkokaupan kasvu on yksi pakkausteollisuuteen vaikuttavista megatrendeistä. Muovin tilalle tulee uusia puukuituun perustuvia ratkaisuja, jotka lisäävät vastuullisten materiaalien käyttöä.

”Tekstiiliteollisuudessa nähdään parhaillaan suuria mahdollisuuksia, sillä puukuitu näyttää olevan lupaava korvike puuvillalle, jonka kasvatus vaatii paljon vettä ja lannoitteita”, Dasos Capital Oy:n toimitusjohtaja Olli Haltia sanoo.

Lisäksi pehmopaperien kysyntä kasvaa edelleen vakaasti, kun hygieniataso paranee kehittyvissä maissa ja väestö kasvaa.

”Kaupungistuminen etenee nopeasti ympäri maailmaa, joten innovatiiviset puutuotteet ovat tärkeä keino muuttaa rakennusalaa ilmastoystävällisempään suuntaan. Näiden tuotteiden avulla voi olla mahdollista korvata valtavia määriä betonia ja terästä rakennuksissa. Metsien vaikutus esimerkiksi hiilinielujen, veden ja biodiversiteetin kaltaisiin luonnonpääomiin nähdään yhä selvemmin, mikä mahdollistaa markkinapohjaiset ratkaisut”, Haltia jatkaa.

Dasos

Dasos on vuonna 2005 perustettu suomalainen varainhoitaja, joka on keskittynyt hoitamaan metsärahastojen lisäksi maanomistukseen, biodiversiteettiin ja veteen liittyviä rahastoja. Sen taustalla on kokenut eurooppalainen tiimi, jolla on sekä vahvaa metsäosaamista että pitkäaikainen kokemus neuvonantajana ja salkunhoitajana merkittävissä metsäkaupoissa.

Dasos sijoittaa vain metsiin, jotka on joko sertifioitu tai mahdollista sertifioida, ja painottaa vastuullista pitkäjänteistä metsänhoitoa.

Dasos on sitoutunut myötävaikuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen ja tukee maailmanlaajuisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja hiilidioksidipäästöjen raportoinnin läpinäkyvyyden parantamista.

Dasos on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) ja on Finland’s Sustainable Investment Forum ry:n (FINSIF) jäsen.

Metsärahastoa voi merkitä 5 000 euron minimisijoituksella neljännesvuosittain (kuluva merkintäjakso päättyy 24.6.) ja rahasto-osuuksia voi lunastaa kuuden kuukauden välein.

Vastuullisuus
Markkinat ja sijoittaminen