Tyrmääviä tuloksia

Antti Saari

17-08-2021 08:44

Vuoden toinen tuloskausi alkaa lähennellä loppuaan niin Helsingissä kuin ulkomaillakin. Yritysten tulostahti on jälleen ollut tyrmäävää. Ensimmäisen neljänneksen tulokset olivat niin hyviä, että raportteja seuranneella kävi mielessä, onko pilkku mennyt väärään paikkaan. Toinen neljännes jäi tästä vain hieman maltillisemmaksi. Sijoittajalle raportit ovat olleet mannaa, mutta niille ei kannata antaa liikaa painoarvoa. Tuloshurmoksen laannuttua onkin hyvä siirtää katseensa sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteisiin ja tarkastella omaa salkkua siitä näkökulmasta.

Ennätyksellinen tuloskausi jo ennen alkuaan

Tällä tuloskaudella ennätyksiä pistettiin uusiksi jo ennen varsinaisen raportoinnin alkua. Yhdysvalloissa, josta lukuja on helpoiten saatavilla, uudet ennätykset tehtiin positiivisten tulosvaroitusten osuuden ja analyytikkojen tulosennustenostojen osalta. Kaiken tämän kukkuraksi vielä jo nostetut ennusteet ylitettiin erolla, jollaista ei ole nähty kertaakaan ennen viime vuotta. Tätä kyytiä on nyt jatkunut viidettä raportointikautta peräjälkeen. Vaikka luvut ovat Yhdysvalloista, kokonaiskuva on melko samanlainen myös Euroopassa ja Suomessa.

Kasvuprosentitkin ovat olleet hurjia: Yhdysvalloissa tulokset lähes kaksinkertaistuivat vuoden takaisesta. Muualla maailmalla – Suomi mukaan lukien – kasvua oli niin ikään monin paikoin reippaasti päälle 50 prosentin. Helsingin pörssin kokonaiskuvaa häiritsee se, että metsäteollisuus kokonaisuutena tai muutama iso yksittäinen yhtiö voivat kukin keikauttaa luvut päälaelleen, vaikka muuten yleinen linja pätee täälläkin.Kysyvä ei tieltä eksy

Ei makeaa mahan täydeltä

On melko varmaa, että kasvuprosentit rauhoittuvat näiltä tasoilta tulevina raportointikausina. Niin ikään pidämme todennäköisenä, että viimeiset viisi neljännestä jatkuneet ennätykselliset ennustemurskajaiset alkavat vähitellen rauhoittua. Ei ole millään tavoin mielekästä odottaa, että yritykset kaksinkertaistaisivat tuloksensa vuosi toisensa jälkeen. Lisäksi huhti-kesäkuun vertailukohta viime vuodelta oli kaikkein otollisin koville kasvuluvuille etenkin, kun talous on elpynyt näinkin ripeästi. Vaikka kyyti rauhoittuukin lähes väistämättä, pidämme todennäköisenä, että tulosten kasvutahti pysyy tavanomaista ripeämpänä hyvän aikaa elpyvän talouden ja toisaalta odotettavissa olevien investointien ansiosta. Tältä puolelta pörssikursseille on siis jatkossakin luvassa myötätuulta.

Pidemmällä aikavälillä myös nouseva palkkataso, josta viime aikoina on nähty merkkejä, on itse asiassa myönteistä yritysten tuloskokonaisuudelle, sillä se tarkoittaa suurempaa pottia kulutettavia varoja, mikä yritysten näkökulmasta näkyy liikevaihdon kasvuna. Nousevat palkkakustannukset kuitenkin luovat mittavia eroja yritysten välille ja jarruttavat alkuun tuloskehitystä hieman. Tyypillisesti palkkakustannusten nousu kuitenkin jää liikevaihdon kasvun tuoman myötätuulen varjoon.

Sijoittajan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että viimeisten lähes 1,5 vuoden kaltaista kurssijuhlaa ei kannata tulevilta kuukausilta odottaa. Kun tyrmäävästä tulostahdista siirrytään lähemmäs normaalia, verkkaisempaa kasvua, myös kurssiheilunta saattaa hyvin voimistua. Kuitenkin esimerkiksi edellisen vastaavan tuloskasvuhuipun jälkeen osakemarkkinat globaalisti tuottivat reilut 20 prosenttia seuraavana vuonna (finanssikriisin jälkeen vuonna 2010). Vaikka mennyt kehitys ei takaa tulevaa, se kertoo kuitenkin sen, että kovan kasvun hidastuminen lähemmäs tavanomaista ei ole vielä kovin suuri huolenaihe

Katse tavoitteisiin

Ylipäätään sijoittajan ei kannata antaa liikaa painoarvoa yhden tai kahden neljänneksen tuloskehitykselle – päivittäisestä kurssiheilunnasta puhumattakaan – vaan ennemminkin miettiä aika ajoin, onko oma sijoitussalkku tarkoituksenmukainen sijoitustoiminnan tavoitteiden kannalta. Tässä puntaroinnissa on hyvä muun muassa tarkistaa, ettei yksittäisten yhtiöiden osuus ole päässyt kasvamaan liian suureksi ja että salkun riskit ovat omaan sijoitustoimintaan sopivalla tasolla myös omaisuuslajien välisen jakauman osalta.

Talouden ilmiöiden takana

Finanssimaailma-blogi käsittelee ajankohtaisia talouden ja markkinoiden tietoja, ilmiöitä ja uutisia. Tältä sivulta löydät tuoreimmat Nordean ekonomistien, analyytikoiden ja muiden asiantuntijoiden kirjoitukset.

Blogi
Markkinat ja sijoittaminen
Analyysit

Lue lisää