27-03-2024 12:00

Viisi kysymystä työhakemuksesta ja työhaastattelusta

Millainen on hyvä työhakemus ja miten voin valmistautua työhaastatteluun? Millainen kokemus on hyödyksi hakiessani pankkiin töihin? Lue Nordean rekrytointitiimin vinkit työnhakuun.
Onni Kesti ja Sanna Frisk lukivat tiiminsä kanssa miltei neljätuhatta kesätyöhakemusta kevään aikana.
Onni Kesti ja Sanna Frisk Nordean rekrytointitiimistä.

Nordea tarjoaa kesällä 2024 Suomessa yli kolmesataa kesätyöpaikkaa monenlaisiin tehtäviin pankin eri toiminnoissa. Nordean rekrytointitiimin Onni Kesti, Salla Pohjonen, Joonas Köri ja Sanna Frisk lukivat miltei neljätuhatta kesätyöhakemusta tänä keväänä. Nyt rekrytoijat Sanna ja Onni antavat neuvoja kesätyöhakemusten tekemiseen ja työhaastatteluun valmistautumiseen.

Millainen on hyvä työhakemus?

”Hyvästä työhakemuksesta tulee lukijalle ilmi, että hakija on aidosti kiinnostunut yrityksestä ja työmahdollisuudesta. Huomion kiinnittäminen hakumateriaaleihin, eli ansioluetteloon ja hakukirjeeseen auttaa hakijaa erottumaan edukseen jättimäisestä hakijajoukosta”, kertoo Sanna Frisk. 

”Hakukirjeessä on tärkeä tuoda itsestään esiin tietoa, joka ei näy suoraan CV:ssä. Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi kiinnostus yritykseen ja tehtävään, tulevaisuuden tavoitteet, aiemmat koetut opit ja niiden soveltaminen tulevaan rooliin, tai vaikkapa odotukset tehtävältä, johon hakee.”

Kuinka valmistautua työhaastatteluun?

”Työnantajat arvostavat, kun hakija on perehtynyt jo ennen haastattelua hieman yritykseen ja sen kulttuuriin. Tämä auttaa myös kysymään rekrytoivalta esihenkilöltä haastattelussa lisätietoja tai tarkennuksia”, sanoo Onni Kesti.

”Lähes kaikissa työhaastatteluissa hakijaa pyydetään kertomaan omasta kokemuksestaan. Työhaastattelua ennen voi muistella omia kokemuksia haastavista tilanteista, joita on kohdannut aiemmin: mitä tapahtui, miten ne ratkaistiin, ja mitä opit tilanteesta. Toisaalta on myös hyödyllistä kertoa aiemmista onnistumisista ja ylpeyden aiheista, ja miltä ne ovat tuntuneet.” 

”On hyvä miettiä etukäteen, miten aiempaa kokemusta voisi käyttää hyödykseen tulevaisuudessa, sekä varsinkin työtehtävässä, johon on hakenut. Haastattelija arvostaa aina esimerkkitilanteita ja osaa muodostaa paremman kuvan hakijasta, kun hakija tarjoaa jotain hieman pintaa syvemmältä”, Onni toteaa.

Millaisella osaamisella tai koulutuksella pääsee pankkiin töihin?

”Pankissa on hyvin paljon erilaisia tehtäviä ja yksiköitä, joihin tarvitaan monipuolista osaamista. Nordealle valittavien kesätyöntekijöiden tulee olla 18-vuotiaita ja sitoutua vähintään kolmen kuukauden työsuhteeseen. Työn luonteen vuoksi on eduksi, jos on aloittanut korkeakouluopinnot. Pääaine itsessään ei ole valintakriteeri, mutta kiinnostuneisuus asiakaspalvelua, IT:tä, juridiikkaa, tai pankkipalveluita kohtaan on toivottavaa”, Sanna Frisk kertoo.

”Opintojen avaaminen on tärkeä osa hakuprosessia, sillä rekrytoivalla esihenkilöllä voi olla eri tutkintotausta kuin hakijalla. Aiemmasta työkokemuksesta kannattaa mainita muun muassa pääasialliset tehtävät, käytetyt työkielet sekä työnantajan toimiala, mikäli työantaja on pienempi yritys. Työkokemukseen rinnastettavaa kokemusta voi kerryttää opintojen aikana vapaaehtoistyöllä, yhteisprojekteilla yritysten kanssa sekä ainejärjestötoiminnalla.” 

Lukeeko robotti työhakemukseni – tai kannattaako minun käyttää tekoälyä työhakemuksen kirjoittamisessa?

”Meillä tekoäly ei lue työhakemuksia, vaan me rekrytoinnissa luimme kaikki kesätyöhakemukset myös tänä keväänä. Hakemukseen ja ansioluetteloon kannattaa siis panostaa. Rekrytointitiimi auttaa esihenkilöitä valitsemaan heille sopivia hakijoita, riippuen yksikön työtehtävistä. Nämä työtehtävät esitellään työilmoituksen yhteydessä, jotta hakijan on helpompi kohdentaa oma hakemus tiettyyn yksikköön. Esihenkilöt ovat yhteydessä hakijoihin ja kutsuvat työhaastatteluun. Työhaastatteluun kutsutaan useita sopivia hakijoita”, Onni Kesti kertoo.

”Omaa hakemustakaan ei kannata laittaa tekoälyn varaan. Se voi sopia ensimmäisen luonnoksen laatimiseen, mutta on tärkeää, että hakemuksessa tulee oma persoona näkyville. Hakemuksen kirjoittamiseen on hyvä siis varata aikaa ja pohtia, mitä haluaa todella tuoda itsestään, kokemuksestaan ja osaamisestaan esille. Tuhansien hakijoiden joukosta on mahdollisuus erottautua.”

Mistä voin saada oman alan työkokemusta, jos en saa hakemaani paikkaa?

”Jos et tällä kertaa tullut valituksi, kannustamme hakemaan uudestaan ensi vuoden tammikuussa. Mikäli olet edennyt opinnoissa siihen vaiheeseen, että täysiaikainen työskentely olisi mahdollista, kannattaa aktivoida hakuvahti Nordean työpaikoille. Meillä on jatkuvasti auki paikkoja uran alkuvaiheessa oleville kyvyille”, Sanna Frisk neuvoo.

”Vastaamme kaikille kesätyöhön 2024 hakeneille 31. maaliskuuta mennessä. Haastatteluun valitut ovat mahdollisesti saaneet tiedon päätöksestä jo aiemmin.”

Kesätyö 2024 Nordealla

  • Yli 300 kesätyöpaikkaa
  • 35 erilaista tehtävää yli 10 eri yksikössä 21 eri paikkakunnalla
  • Yli 3900 hakijaa
  • Työkielenä voi olla suomi, englanti sekä ruotsi, riippuen tehtävän luonteesta ja yksiköstä.
Löydät täältä avoimet tehtävät Nordealla
Ura