17-11-2021 08:52

Yli 10 vuotta merkityksellistä kumppanuutta lasten ja nuorten talousosaamisen kehittämiseksi

Nordea ja Talous ja nuoret TAT ry ovat tehneet yhteistyötä jo yli 10 vuotta. Talous ja nuoret TAT ry haluaa varmistaa omalla toiminnallaan, että jokainen lapsi ja nuori Suomessa kehittyy talousosaamisessa, saa mahdollisuuden työelämäkokemuksiin ja kasvaa yritteliääksi, aktiiviseksi kansalaiseksi.
Yli 10 vuotta merkityksellistä kumppanuutta lasten ja nuorten talousosaamisen kehittämiseksi

”Tätä työtä me teemme päivittäin, yhteistyössä Nordean avulla, niin oppimissisältojen suunnittelussa, aktiivisessa vapaaehtoistyössä ja talousosaamisen tietoisuuden kasvattamisessa kaikissa ikäryhmissä”, sanoo Talous ja nuoret TAT ry:n viestintäjohtaja Panu Mäenpää.

Nordea on TATin pitkäaikainen kumppani Yrityskylä-toiminnossa. Yrityskylä on pienoisyhteiskunta, jota järjestetään sekä alakoululaisille että yläkoululaisille. Maantieteellisesti yhteistyö poikii talouden ja työelämän kokemuksia Yrityskylässä Espoossa, Helsingissä, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Nordealaiset jakavat omaa osaamistaan vapaaehtoistyössä

”Yrityskylissä on käynyt vuosittain keskimäärin 500 nordealaista ja he ovat poikkeuksetta kokeneet osallistumisen merkitykselliseksi ja saaneet siitä lisää motivaatiota omaan työhönkin. Jokaisella nordealaisella on mahdollisuus käyttää vuodessa kaksi työpäivää vapaaehtoistyöhön ja Yrityskylä on meillä selvästi suosituin valinta siihen”, sanoo Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela.

Korona-aikana nordealaisten vapaaehtoistyö vietiin verkkoon ja sadat nordealaiset järjestivät kuudesluokkalaisille työhaastatteluita ympäri Suomen.

”Nordealaiset ovat jo pitkään toimineet vapaaehtoistyöntekijöinä Yrityskylissä, ohjaten lapsia ja nuoria päivän aikana. Tämä on on ollut TATille korvaamaton apu, sen lisäksi, että lapset ovat kokeneet erinomaisen tärkeäksi kohdata ”oikeita” työntekijöitä ja kuulla myös niitä uratarinoita, jotka ovat johdattaneet nordealaisia eteenpäin omalla urapolullaan”, Panu Mäenpää sanoo.

"Te annatte uusia mahdollisuuksia nuorille."

"Nyt tiedän miksi aikuiset ovat iloisia kun he saavat palkkaa.”

”Rahaa pitää säästää muuhunki ku suklaaseen.”

"Opin sijoittamisesta sekä opin uusia taloustermejä. Opin että pikavippi ei kannata!"
 

Nordean pisteellä työskennelleiden lapsien palautteita

Miniatyyriyhteiskunta, joka rakentaa meidän kaikkien uutta tulevaisuutta

”TATin Nuorten tulevaisuusraportin tuloksissa oli vahvasti nähtävissä Yrityskylä-kokonaisuuden vaikutukset osallistujiin, muissakin yhteiskunnan osa-alueissa kuin vain taloudessa, työelämässä ja yrittäjyydessä. Yrityskylässä, kiitos pedagogisesti huolellisesti suunniteltujen kokonaisuuksien, lapset ja nuoret oppivat yhteistyön ja empatian merkityksen yhteisen tulevaisuuden rakentamisessa”, Panu Mäenpää kertoo.

Tulevaisuusraportin mukaan 71% osallistujista koki, että kaikkien yhdenvertaisuutta tulee edistää. Vastaava luku niiden oppilaiden keskuudessa, jotka eivät olleet osallistuneet Yrityskylä-kokonaisuuteen, oli 56%. Samalaisia eroja oli nähtävissä muissakin tuloksissa: Yrityskylässä vierailleet lapset ja nuoret kokivat vahvemmin oman roolinsa ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä sekä kokivat vahvasti yritysten merkityksen myös yhteiskunnassa.

”Tulokset osoittavat selkeästi, että Yrityskylä-kokonaisuus opettaa osallistujille vahvan käsityksen yhteiskunnan eri toimijoiden merkityksestä ja jokaisen omasta roolista siinä. Osallistujat kokivat myös oppimiskokonaisuuden jälkeen vahvasti, että he haluavat opiskeluillaan vaikuttaa myös omaan menestykseen jatkossa. Taitojen lisäksi Yrityskylä siis muokkaa ja vahvistaa yksilön omia, positiivisia asenteita niin itseään, kuin ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan”, Panu Mäenpää toteaa.

Mitä Yrityskylässä tehdään?

Kuudesluokkalaiset tutustuvat Yrityskylä Alakoulussa ensin kymmenen oppitunnin ajan työelämään, talouteen ja yrittäjyyteen koululuokassa ja sitten vierailevat yhden päivän ajan Yrityskylässä. Siellä he toteuttavat eri rooleja yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä suunnitelluissa yrityksissä. Nordeassa oppilas voi esimerkiksi toimia pankinjohtajana ja jokainen kyläläinen saa käyttöönsä päivän ajaksi myös Nordean pankkikortin, jonne heille jokaiselle maksetaan virtuaalista palkkaa päivän aikana.

Myös yhdeksäsluokkalaisten Yrityskylä Yläkoulussa tutustutaan ensin eri yrityksiin oppitunneilla koulussa. Yrityskylä-päivänä he pääsevät toimimaan ryhmissä yhteistyöyrityksissä, painopisteenä muun muassa kansainvälinen liiketoiminta, johon rahoitusta voi hakea Yrityskylässä toimivasta Nordean konttorista. Oppilaat kisaavat paitsi siitä, kuka tekee parhaimman taloudellisen tuloksen, myös yrityksensä maineesta ja brändistä. Helsingissä Yrityskylä Yläkoulu toimii Kaisaniemessä Nordea Henkivakuutuksen tiloissa.

Valtakunnallisesti Yrityskylissä on nyt jo vieraillut yli puoli miljoonaa suomalaista oppilasta ja tulevana lukuvuotena 2021-2022 tuo luku tulee lisääntymään 97 000 oppilaalla.