Yritysten tulokset vielä kasvussa

Antti Saari

12-10-2022 11:26

Kolmannen vuosineljänneksen raportointikausi alkaa tällä viikolla Yhdysvalloissa ja ensi viikolla Suomessa. Ennusteista mennään jälleen luultavasti yli ainakin Yhdysvalloissa etenkin, kun näitä ennusteita on leikattu melko rajusti neljänneksen kuluessa. Kasvuvauhti jää kuitenkin viime vuodesta selvästi. Euroopassa, myös Suomessa, kyyti on vielä tänä vuonna Yhdysvaltoja ripeämpää. Ensi vuonna tilanne on todennäköisesti toinen, mutta senkin osalta synkistelyyn on tämänhetkisten talousnäkymien valossa vähemmän syytä kuin äkkiseltään voisi kuvitella.

Kasvu harvojen harteilla

Yhdysvalloissa suurimmille pörssiyhtiöille ennakoidaan noin neljän prosentin tuloskasvua vuoden takaisesta. Tämä on jo hieman keskimääräistä hitaampaa tahtia, ja jarrutus viime vuoden lähes kolminumeroisesta kyydistä on ollut rajua. Ennusteita on laskettu tavanomaista ripeämpään tahtiin, mutta samaan aikaan yritysten omat arviot tuloksentekokyvystään ovat olleet hieman tavanomaista myönteisempiä. Lisäksi jo tiedossa olevat talousmittarit viittaavat hieman ennakoitua nopeampaan liikevaihtojen kasvuun. Näistä syistä siihenkin on pieni mahdollisuus, että yhdysvaltalaisyhtiöiden tulokset ylittävät ennusteet jopa tavanomaista suuremmalla kaulalla ja kasvu lopulta onkin lähempänä kymmentä prosenttia.

Etenkin Yhdysvalloissa tuloskasvu on tämänhetkisten ennusteiden mukaan harvojen harteilla: yhdestätoista toimialasta vain neljälle odotetaan tulosten kasvua ja lopuille seitsemälle tulosten laskua. Euroalueella taas kasvua odotetaan lähes kaikille aloille. Energia-ala on vielä vahvassa vedossa kautta linjan, kun öljyn ja kaasun hinnat ovat nousseet vuodentakaisesta merkittävästi. Samoin vahvassa vedossa on teollisuustuotteet ja -palvelut, josta löytyy muun muassa konepajoja ja kuljetusalan yrityksiä. Yhdysvalloissa kovimpien haasteiden kourissa painivat viestintäpalvelut, jossa media-alan kova kilpailu ja internet-mainonnan kasvun hidastuminen painavat tuloksia.

Euroopassa tahti vielä toistaiseksi parempaa

Euroalueella, Suomi mukaan lukien, tuloskasvuennusteet ovat vielä lähempänä 20 prosenttia. Myös Euroopassa öljy- ja kaasuyhtiöt pitävät yllä vahvaa tulostahtia, ja koko euroalueen osalta myös sähköyhtiöiltä odotetaan vielä vahvaa esitystä. Suomessa kumpaakin alaa edustaa yksi yritys, ja arvioihin liittyy siksi huomattavasti enemmän epävarmuutta ja yhtiökohtaisia tekijöitä. Euroalueen parempaa kehitystä selittävät osaltaan heikompi vertailukohta ja osaltaan voimakkaasti heikentynyt euro, joka parantaa kansainvälisten yhtiöiden tuloksia euroissa mitattuna. Suomessa myös vahvasti metsäpainotteinen perusteollisuus on niin ikään vielä hyvässä vedossa sellun hinnan nousun sekä heikentyneen euron ansiosta.

Ensi vuoteen mentäessä talouden haasteet ovat kuitenkin huomattavasti suuremmat euroalueella kuin Yhdysvalloissa. Siksi tulosnäkymätkin ovat täällä kokonaisuutena heikommat. Mikäli taloushuolet toteutuvat, täällä voidaan vielä joutua laskemaan ensi vuoden kasvuennusteita jo maltillisilta tasoiltaan.

Ensi vuoden synkistely on liioiteltua

Synkkyyteen ei kuitenkaan ole aivan niin paljon perusteita kuin saattaisi äkkiseltään kuvitella. Tällä hetkellä ennusteet ensi vuoden tuloskasvusta ovat nimittäin pitkälti johdonmukaiset melko vaisujen talousnäkymien kanssa. Kun esimerkiksi katsotaan laajan ekonomistijoukon arvioita Yhdysvaltain taloudesta ensi vuodelle, ne viittaavat käydyn kaupan määrän pysyvän käytännössä ennallaan ja sen arvon nousevan. Tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että yritysten liikevaihdot kokonaisuutena tarkastellen luultavimmin kasvavat edelleen. Kun samalla palkkakustannusten arvioidaan kasvavan kutakuinkin samaa tahtia, on todennäköistä, että yritysten tuloksetkin kasvavat hieman. Kasvuprosentit jäävät luultavimmin yksinumeroisiksi.

Vaikka talouden heikkous vaikuttaakin tuloksiin ja nyt ennakoidun hidastumisen myötä myös tulokset ovat kääntyneet laskuun, ei tulosten lasku talouden heiketessä ole suinkaan itsestään selvää. On tietenkin mahdollista, että nykyisetkin talousennusteet osoittautuvat liian myönteisiksi, jolloin myös tulosennusteissa olisi enemmän laskupainetta. On kuitenkin tärkeää huomata, että tällä hetkellä arviot kokonaistalouden ja yritysten tulosten kehityksestä ovat keskenään melko johdonmukaisia.

Kurssinousu alkaa, kun sitä vähiten osaa odottaa

Sijoittajan on niin ikään hyvä muistaa, että osakekurssit kääntyvät yleensä nousuun jo ennen tuloskäännettä. Vaikka yritysten tuloksentekokyky vaikuttaa oleellisesti osakekurssien pitkän aikavälin kehitykseen, markkinoilla on myös tapana ennakoida tulevaa. Siksi kurssikäänne yleensä tulee ennen talouden ja tulosten käännettä, eikä tulosten laskukaan aina aiheuta kurssilaskua – etenkään samaan aikaan tulosten laskun kanssa. Varsinkin nyt nähdyn kaltaisen, kohtalaisen syvän laskun jäljiltä aikanaan tuleva kurssielpyminen on myös todennäköisesti arvaamattoman voimakas. Lisäksi elpyminen alkaa silloin, kun sitä kaikkein vähiten osataan odottaa.

Juuri kurssiliikkeiden arvaamattomuuden ja markkinoiden ennakoivan luonteen takia pitkäjänteisen sijoittajan kannattaa välttää tekemästä suuria, tempoilevia muutoksia salkussaan. Kuukausittain tai muutoin säännöllisesti säästävän kannattaa epävarmuuden keskellä ennemmin harkita sijoitussumman kasvattamista mahdollisuuksien mukaan kuin markkinoilta poistumista. Pitkällä tähtäimellä tällainen strategia todennäköisesti kantaa hedelmää.

Talouden ilmiöiden takana

Finanssimaailma-blogi käsittelee ajankohtaisia talouden ja markkinoiden tietoja, ilmiöitä ja uutisia. Tältä sivulta löydät tuoreimmat Nordean ekonomistien, analyytikoiden ja muiden asiantuntijoiden kirjoitukset.

Blogi
Markkinat ja sijoittaminen
Analyysit

Lue lisää