Luennoitsijat

Tuomo Lehtovaara

Nordea Marketsin maajohtaja Tuomo Lehtovaara on työskennellyt Nordeassa vuodesta 1998 lähtien. Hänellä on laaja kokemus sekä yritys- että instituutioasiakkaita palvelevien yksiköiden johtamisesta. Tuomo on ollut uransa aikana mm. kehittämässä yritysrahoitus- ja joukkolainamarkkinaa. Hänellä on myös laaja kokemus henki- ja vakuutusyhtiöiden palvelemisesta sijoittamiseen, vastuuvelkaan ja sen suojaamiseen liittyvissä johdannaisratkaisuissa.

LinkedIn

Tuuli Koivu

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu on toiminut kansainvälisen talouden ekonomistina Suomen Pankissa, Euroopan keskuspankissa ja valtiovarainministeriössä vuodesta 2001 alkaen. Hänen erityisalaansa on euroalue ja Kiina ja hän on väitellyt Kauppatieteiden tohtoriksi vuonna 2012 Kiinan rahapolitiikasta.

Twitter: @TuuliKoivu

LinkedIn

Antti Aittola

Antti työskentelee Debt and Risk Solutions-yksikössä, ja konsultoi Nordean asiakkaita riskienhallinnassa ja rahoitusjärjestelyissä. Ennen Nordeaan siirtymistään 2012 hän toimi pitkään liikkeenjohdon konsulttina mm. Big4-yrityksissä, keskittyen CFO-toiminnon kehityshankkeisiin jotka liittyivät pääoman-, kassavirtojen- sekä riskien hallintaan. Antti on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta.

LinkedIn

Harri Wallenius

Harri työskentelee Nordean Debt Solutions and Loans -yksikössä keskittyen suurasiakkaiden rahoitusjärjestelyihin sekä pääomarakenteeseen liittyvään neuvonantoon. Ennen nykyistä rooliaan hän työskenteli osakeanalyytikkona Nordea Marketsissa, jossa hän seurasi pääosin kulutustavara- ja kiinteistöyhtiöitä. Harri on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Hankenin kauppakorkeakoulusta.

LinkedIn

Johan Elfvengren

Johan työskentelee Nordea Instituutiovarainhoidossa sijoitusjohtajana palvellen instituutioita vaativissa ja monipuolisissa sijoitustarpeissa. Hänen työhönsä kuuluu mm. likviditeetinhallintaan soveltuvien salkkukokonaisuuksien rakentaminen asiakkaille. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on työskennellyt Nordean varainhoitoliiketoiminnan kehittämisyksikössä sekä pankin ulkopuolella kiinteistösijoittamisen parissa. Johan on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta.

LinkedIn

Jarkko Hammarberg

Jarkko on työskennellyt Nordea Marketsissa vuodesta 2001 lähtien niin valuutta- kuin korkojohdannaisten parissa. Lisäksi hän on työskennellyt Tampereen yrityskonttorissa ja Helsingin yrityspankissa Markets -asiantuntijana. Hänellä on laaja kokemus niin pienempien kuin suurempien yritysten rahoitusriskienhallinnasta ja on toiminut kurssin luennoitsijana jo useana vuonna. Tällä hetkellä hän työskentelee valuuttakaupankäynnissä ja palvelee Nordean suuryritysyksikön asiakkaita. Jarkko on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta.

LinkedIn

Jari Liede

Jari on ollut Nordeassa vuodesta 2001 alkaen konsultoiden Nordean asiakkaita korko- ja valuuttariskin hallinnassa sekä erilaisissa rahoitusjärjestelyissä. Jarin vastuualueisiin kuuluu mm. rahoitusriskien tunnistaminen ja kvantifiointi sekä rahoituspolitiikkojen kehitystyö. Jari on koulutukseltaan diplomi-insinööri sekä Certified International Investment Analyst.

LinkedIn

Mathias Vinberg

Mathias työskentelee Nordean Debt and Risk Solutions -yksikössä keskittyen velkatransaktioiden korkoriskin hallintaan. Ennen nykyistä rooliaan hän työskenteli Nordea Marketsissa eri tuotealueilla (valuutta, korko & sijoitukset) vuodesta 2011 alkaen. Mathias on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

LinkedIn

Saija Savolainen

Saija on työskennellyt Nordeassa vuodesta 2015 lähtien palvelukonttorissa, Private Bankingissa ja viimeisimpänä Marketsissa. Nykyisessä roolissaan hän vastaa valuuttariskin hallintaan liittyvästä neuvonannosta. Saija on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta.

LinkedIn