Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2012

Pörssitiedotteet | 13-02-2012 14:00

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä vuonna 2011. Siihen kuuluvat Torbjörn Magnusson, Sampo Oyj:n nimittämä, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja; Kristina Ekengren, Ruotsin valtion nimittämä; Mogens Hugo, Nordea-fondenin nimittämä; Peder Hasslev, AMF:n nimittämä, ja Björn Wahlroos, Nordean hallituksen puheenjohtaja. Nimitysvaliokunta julkistaa 22. maaliskuuta 2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät asiat tänään. Ehdotukset esitetään myös yhtiökokouskutsussa.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että kaikki hallituksen jäsenet valitaan uudelleen ja että uudeksi jäseneksi valitaan Peter F Braunwalder. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Björn Wahlroos.

Nimitysvaliokunta ehdottaa siten, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan uudelleen Björn Wahlroos, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell ja Kari Stadigh ja että uudeksi hallituksen jäseneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan Peter F Braunwalder. Lisäksi ehdotetaan, että Björn Wahlroos valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Peter F Braunwalderia ehdotetaan hallituksen uudeksi jäseneksi
Peter F Braunwalder on syntynyt vuonna 1950. Hän on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi ja valtiotieteiden maisteriksi Bernin yliopistosta. Peter F Braunwalder on toiminut HSBC Private Bankin toimitusjohtajana vuosina 2002 - 2008. Hän toimi vuosina 1982 - 2001 UBS:ssä erilaisissa johtotehtävissä investointipankissa ja private bankingissä. Peter F Braunwalder on Thommen Medical AG:n hallituksen puheenjohtaja sekä Banque Heritagen ja Menuhin Festival Gstaadin hallitusten jäsen. Peter F Braunwalder ei omista Nordean osakkeita.

Riippumattomuus yritysten hyvää hallintotapaa koskevien ruotsalaisten säännösten mukaan
Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan pitää riippumattomina yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Björn Wahlroosia ja Kari Stadighia lukuun ottamatta pitää riippumattomina yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Vähintään kaksi hallituksen jäseniksi ehdotettua henkilöä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta, ovat siten riippumattomia myös yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Nimitysvaliokunnan riippumattomuutta koskeva näkemys perustuu seuraavaan: Björn Wahlroos toimii hallituksen puheenjohtajana ja Kari Stadigh konsernijohtajana Sampo Oyj:ssä, joka omistaa yli kymmenen prosenttia Nordea Bank AB:n (publ) kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilintarkastajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että KPMG AB valitaan uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja että yhtiökokous vahvistaa ne seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 252 000 euroa, varapuheenjohtajalle 97 650 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 75 600 euroa. Lisäksi hallituksen palkkiovaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja riskivaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 16 600 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 12 900 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta korvauksia.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on esittää vuonna 2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajien valintaa koskevia ehdotuksia sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita koskevia ehdotuksia.

Lisätietoja:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. ”Teemme sen mahdolliseksi” - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja noin 1 400 konttoria. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.
www.nordea.com

Documents