Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordean osavuosikatsaus – 2. neljännes 2012

Pörssitiedotteet | 18-07-2012 08:00

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:
”Liiketoiminnan hyvä kehitys jatkui ja oman pääoman tuotto parani. Korkoihin kohdistui kuitenkin edelleen paineita, rahoitusmarkkinoiden epävarmuus jatkui ja taloudellinen toimeliaisuus vaimeni Euroopassa.

Tavoitteenamme on rakentaa tulevaisuuden pankki, ja tämä työ jatkui toisella neljänneksellä. Tehostamistoimenpiteet jatkuivat suunnitelmien mukaisesti. Liiketoiminta on kasvanut ja tuotot ovat lisääntyneet. Kulut ovat pysyneet aiemmalla tasollaan, ja pääoman käyttöä, likviditeetin hallintaa ja varainhankintaa on parannettu entisestään.

Nordean vahva luokitus on pysynyt ennallaan ajoissa aloitettujen toimien ansiosta. Siksi Nordea on voinut edelleen rahoittaa sekä henkilö- että yritysasiakkaita. Tämä on tärkein keinomme edistää kasvua ja kehitystä kaikissa maissa, joissa toimimme.”

(Lisää konsernijohtajan kommentteja s. 2)

 
Vertailu 1–6/2012 vs. 1–6/2011 (Q2/2012 vs. Q1/2012):

  • Rahoituskate nousi 9 % (nousi 3 %).
  • Liikevoitto nousi 9 % (nousi 6 %).
  • Ydinvakavaraisuussuhde nousi 11,0 prosentista 11,8 prosenttiin ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista (Q1: 11,6 %).
  • Kulu/tuotto-suhde parani ja oli 50 % (Q2: 50 %, Q1: 50 %).
  • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta nousi 0,23 prosentista 0,26 prosenttiin (Q1: 0,26 %).
  • Oman pääoman tuotto nousi 11,7 prosentista 12,1 prosenttiin (Q2: 12,5 %, Q1: 11,7 %).
Keskeiset tunnusluvut,
milj. euroa
Q2
2012
Q1
2012
Muutos,
%
Q2
2011
Muutos,
%
H1
2012
H1
2011
Muutos,
%
Rahoituskate 1 462 1 420 3 1 326 10 2 882 2 650 9
Liiketoiminnan
tuotot
2 606 2 531 3 2 342 11 5 137 4 852 6
Tulos ennen luottotappioita 1 316 1 255 5 1 067 23 2 571 2 312 11
Luottotappiot,
netto
-217 -218 0 -118 84 -435 -360 21
Luottotappiotaso (vuositasolla), pistettä 26 26 15 26 23
Liikevoitto 1 099 1 037 6 949 16 2 136 1 952 9
Riskisopeutettu tulos 851 799 7 643 32 1 650 1 414 17
Osakekohtainen
tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa
0,21 0,19 0,18 0,40 0,36
Oman pääoman tuotto, % 12,5 11,7 11,5 12,1 11,7

 
Lisätietoja
:
Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7880 (tai +46 72 235 05 15)
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Siirry Investor relations-sivuille

Documents