Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordean tilinpäätöstiedote

Pörssitiedotteet | 30-01-2013 08:00

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:
”Nordealla oli vuonna 2012 enemmän asiakkaita, enemmän pääomaa ja parempi tulos kuin koskaan aiemmin. Konsernissa käynnistettiin vuonna 2011 tehostamissuunnitelma, ja sen toteutus on edennyt suunniteltua nopeammin. Näin on luotu perusta tulevaisuuden pankkitoimintamallille. Tavoittelemme entistäkin tiiviimpiä asiakassuhteita ja korkeampaa oman pääoman tuottoa. Kulut pidetään edelleen aiemmalla tasollaan.

Saimme vuoden aikana 85 000 uutta asiakasta ja asiointivolyymit lisääntyivät. Tämän ansiosta vuoden 2012 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tuotot kasvoivat. Kulutavoite saavutettiin vuonna 2012. Luotonanto kasvoi 3 %, mutta riskipainotetut saamiset vähenivät siitä huolimatta 9 %.

Oman pääoman tuotto nousi 11,6 prosenttiin ja ydinvakavaraisuussuhde 13,1 prosenttiin. Osinkoa ehdotetaan maksettavaksi 0,34 euroa osakkeelta eli 44 % tilikauden tuloksesta, mikä vastaa Nordean osingonmaksua koskevia periaatteita.”

(Lisää konsernijohtajan kommentteja s. 2)

Vertailu 1–12/2012 vs. 1–12/2011 (Q4/2012 vs. Q3/2012):

  • Tuotot kasvoivat 8 % (7 %), liikevoitto kasvoi 11 % (15 %).
  • Ydinvakavaraisuussuhde nousi 11,2 prosentista 13,1 prosenttiin ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista (Q3: 12,2 %).
  • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta nousi 0,23 prosentista 0,28 prosenttiin (Q4: 0,29 %, Q3: 0,30 %).
  • Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 16 % 218 miljardiin euroon (4 %).
  • Oman pääoman tuotto nousi 11,1 prosentista* 11,6 prosenttiin (Q4: 12,1 %, Q3: 10,1 %).
  • Ehdotettu osinko on 0,34 euroa osakkeelta (0,26 euroa vuonna 2012).
  • Uusi kunnianhimoinen tunnuslukutavoite ja uudet pääomarakennetta koskevat periaatteet
Keskeiset tunnusluvut,
miljoonaa euroa

Q4
2012

Q3
2012
Muutos,
%

Q4
2011
Muutos,
%

2012

2011
Muutos,
%
Rahoituskate 1 429 1 441 -1 1 427 0 5 752 5 456 5
Liiketoiminnan tuotot 2 630 2 469 7 2 558 3 10 236 9 501 8
Tulos ennen
luottotapp.
1 303 1 176 11 1 292 1 5 050 4 282 18
Luottotappiot, netto -244 -254 -4 -263 -7 -933 -735 27
Luottotappiotaso
(vuositasolla),
pistettä
29 30   33   28 23  
Liikevoitto 1 059 922 15 1 029 3 4 117 3 547 16
Liikevoitto, oikaistu             3 718* 11*
Riskisopeutettu tulos 846 749 13 815 4 3 245 2 714 20
Osakekohtainen tulos,
laimennusvaikutuksen
jälkeen, euroa
0,21 0,17   0,19   0,78 0,65  
Oman pääoman tuotto,
oikaistu, %
12,1 10,1   12,3   11,6 10,6  
Osakepääoman tuotto,
oikaistu, %
            11,1*  

* Pl. uudelleenjärjestelykuluja varten tehty 171 milj. euron varaus (Q3 2011).   

Lisätietoja:
Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7880 (tai +46 72 235 05 15)
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Siirry Investor relations-sivuille

Documents