Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordean osavuosikatsaus – 3. neljännes 2014

Pörssitiedotteet | 22-10-2014 08:00

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:
”Saimme kolmannella neljänneksellä edelleen lisää asiakkaita ja runsaasti uutta varallisuutta hoidettavaksemme. Hoidossa olevan varallisuuden määrä saavutti 250 miljardiin euron virstanpylvään. Konsernin tuotot pysyivät makrotalouden vastatuulesta huolimatta hyvällä tasolla, ja olemme pysyneet aikataulussa kustannussäästötavoitteiden saavuttamisessa. Luottojen laatu parani edelleen, ja luottotappioiden määrä on 10 vuoden keskiarvon alapuolella.

Nordea vahvisti jälleen asemaansa yhtenä maailman turvallisimmista pankeista, kun se laski liikkeeseen kaksi muuhun ensisijaiseen pääomaan luettavaa lainaa. Niiden yhteismäärä oli 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja niiden kuponkikorko oli matalampi kuin markkinoilla aiemmin liikkeeseen lasketuissa vastaavissa dollarimääräisissä instrumenteissa. Järjestely paransi Nordean ensisijaisen pääoman suhdetta riskipainotettuihin eriin 0,75 prosenttiyksikköä. Vakavaraisuussuhde on nyt yli 20 prosenttia.

Kehitämme jatkuvasti palvelujamme, jotta pystymme vastaamaan muutoksiin asiakkaiden käyttäytymisessä. Yksinkertaistamme prosesseja, jotta voimme tarjota entistäkin helppokäyttöisempiä ratkaisuja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Seuraavana vaiheena tässä työssä rakennamme uudet peruspankki- ja maksuliikejärjestelmät. Hanke lisää tietotekniikkaan tehtävien vuotuisten investointien määrää keskimäärin 30–35 prosenttia 4–5 tulevan vuoden aikana. Uudet järjestelmät korvaavat joitakin nykyisistä tietojärjestelmistä. Tämän vuoksi teemme 344 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen.”

Vertailu 1–9/2014 vs. 1–9/2013 (Q3/2014 vs. Q2/2014)¹:

  • Liiketoiminnan tuotot pienenivät 1 %¹ (-3 %¹). Paikallisissa valuutoissa ne kasvoivat 2 %¹.
  • Liiketoiminnan kulut pienenivät 4 %¹ (-2 %¹). Paikallisissa valuutoissa ne pienenivät 1 %¹ (-1 %¹).
  • Liikevoitto parani 7 %¹ (-3 %¹). Paikallisissa valuutoissa se parani 9 %¹.
  • Ydinvakavaraisuussuhde koheni 13,4 prosentista² 15,6 prosenttiin (Q2: 15,2 %).
  • Kulu/tuotto-suhde parani 51 prosentista 49 prosenttiin¹ (pysyi aiemmalla tasollaan 49 prosenttissa¹).
  • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,21 prosentista 0,15 prosenttiin (Q3: 0,12 %, Q2: 0,16 %).
  • Oman pääoman tuotto nousi 11,2 prosentista 11,5 prosenttiin¹ (Q3: 11,2 %¹, Q2: 12,0 %).
Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot³, milj. euroa Q3
2014
Q2
2014
Muutos
%
Q3
2013
Muutos
%
paikall. val.   1–9
2014
1–9
2013
Muutos
%
paikall. val.
Rahoituskate 1 396 1 368 2 1 386 1 2 4 126 4 135 0 3
Liiketoiminnan tuotot yhteensä¹ 2 377 2 456  -3 2 426  -2 0  7 334  7 422  -1  2
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2 754 2 456 12 2 426 14 16 7 711 7 422 4 7
Tulos ennen luottotappioita 1 238 1 070 16 1 192 4 5 3 572 3 665 -3 0
Luottotappiot, netto -112 -135 -17 -171 -35 -32 -405 -555 -27 -24
Luottotappiotaso (vuositasolla), pistettä 12 16   20    15  21    
Liikevoitto¹ 1 093 1 125 -3 1 021 7 8 3 324 3 110 7 9
Liikevoitto 1 126 935 20 1 021 10 12 3 167 3 110 2 4
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa (toiminnot yht.) 0,23 0,17   0,19       0,61   0,58    
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa (osingonjaon peruste[4],toiminnot yht.) 0,30 0,17   0,19    

 0,68


 0,58
   
Oman pääoman tuotto¹, % 11,2 12,0   10,8     11,5 11,2    
Oman pääoman tuotto, % 12,8 10,0   10,8     11,4 11,2    

Tuloslaskelmassa vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,46, NOK 8,28 ja SEK 9,04.
Valuuttakurssimuutosten nettovaikutus vuoden 2014 toisen ja kolmannen neljänneksen välillä ei ollut olennainen.
¹) Pois lukien kertaluonteiset tuotot ja kulut (Q3/2014 nettomääräisesti ennen veroja +34 milj. euroa) ja uudelleenjärjestelykulut (Q2/2014 190 milj. euroa).
²) Basel III -säännösten mukainen ydinvakavaraisuussuhde esitettiin aiemmin arviona.
³) Jatkuvien toimintojen tunnusluvut (eivät sisällä Puolan myytyä pankki-, henkivakuutus- ja rahoitustoimintaa).
4) Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä tehty aineettoman omaisuuden arvonalentumiskirjaus ei ole mukana luvuissa rivillä ”Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa (osingonjaon peruste)”.

 Lisätietoja:
Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804         
Torsten Hagen Jørgensen, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Siirry Investor relations-sivuille

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Documents