Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Tilinpäätöstiedote 2014

Pörssitiedotteet | 28-01-2015 08:00

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:
”Vuoden 2014 tulos oli vahva. Tuotot pysyivät vakaina, kulut pienenivät ja luottojen laatu parani. Liikevoitto kasvoi 9 %[1]. Tulos oli vahva, vaikka toimintaympäristö oli haasteellinen: kasvu oli hidasta, korot olivat matalat ja geopoliittiset jännitteet kasvoivat.

Uutta varallisuutta saatiin hoidettavaksi ennätykselliset 18,6 miljardia euroa. Markkinaosuudet paranivat säästämisen tuotteissa. Nordea vahvisti jälleen asemaansa yritysten pankkina. Nordea nimettiin Greenwichin tutkimuksessa johtavaksi suurten yritysasiakkaiden pankiksi Pohjoismaissa. Lisäksi Nordean osakevälitys valittiin Pohjoismaiden parhaaksi Prosperan tutkimuksessa.

Pääomarakenne parani edelleen vuoden 2014 aikana pääasiassa siksi, että pääomaa kasvatettiin. Pääoman kasvu vastasi 2,1 % riskipainotetuista eristä ennen osinkoa. Nordean hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,62 euroa osakkeelta (0,43 euroa). Ydinvakavaraisuussuhde koheni 1,8 prosenttiyksikköä 15,7 prosenttiin.

Olemme valmistautuneita siihen, että vuonna 2015 kasvu jatkuu hitaana ja korot pysyvät matalina. Myös asiakkaiden asiointitapojen muutos jatkuu. Jatkamme pääoman tehokkaaseen käyttöön ja kustannustehokkuuteen tähtäävien suunnitelmiemme toteuttamista. Näin varmistamme Nordean vahvan taloudellisen perustan. Jatkamme myös palvelujemme kehittämistä, jotta pystymme vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi investoimme tietoteknisiin järjestelmiimme, jotta voimme tarjota asiakkaille entistä yksilöllisempiä ja helppokäyttöisempiä ratkaisuja myös pitkällä aikavälillä.”

Vertailu 1–12/2014 vs. 1–12/2013 (Q4/2014 vs. Q3/2014)[2]:

  • Liiketoiminnan tuotot olivat aiemmalla tasollaan, kun ei oteta huomioon kertaluonteisia eriä[2] (kasvoivat 6 %[2]). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 2 %[2] (kasvoivat 7 %[2]).
  • Liiketoiminnan kulut pienenivät 4 %[2] (kasvoivat 5 %[2]). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne pienenivät 1 %[2] (kasvoivat 6 %[2]).
  • Liikevoitto parani 9 %[2] (parani 6 %[2]). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se parani 12 %[2] (parani 7 %[2]).
  • Ydinvakavaraisuussuhde koheni 13,9 prosentista[3] 15,7 prosenttiin (Q3: 15,6 %).
  • Kulu/tuotto-suhde parani 51 prosentista 49,1 prosenttiin[2] (parani 0,5 prosenttiyksikköä 48,8 prosenttiin[2]).
  • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,21 prosentista 0,15 prosenttiin (nousi 0,03 prosenttiyksikköä 0,15 prosenttiin).
  • Oman pääoman tuotto nousi 11,0 prosentista 11,6 prosenttiin[2] (Q4: 11,8 %[2], Q3: 11,2 %[2]).
  • Ehdotettu osinko on 0,62 euroa osakkeelta (0,43 euroa vuodelta 2013).
Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot[4], milj. euroa Q4
2014
Q3
2014
Muutos,
%
Q4
2013
Muutos,
%
2014 2013 Muutos,
%
Rahoituskate 1 356 1 396 -3 1 390 -2 5 482 5 525 -1
Liiketoiminnan tuotot yhteensä[2] 2 513 2 377 6 2 469 2 9 847 9 891 0
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2 513 2 754 -9 2 469 2 10 224 9 891 3
Tulos ennen luottotappioita[2] 1 286 1 205 7 1 186 8 5 015 4 851 3
Luottotappiot, netto -129 -112 15 -180 -28 -534 -735 -27
Liikevoitto[2] 1 157 1 093 6 1 006 15 4 481 4 116 9
Liikevoitto 1 157 1 126 3 1 006 15 4 324 4 116 5
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa (toiminnot yht.) 0,22 0,23    0,19   0,83 0,77  
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa (osingonjaon peruste[5], toiminnot yht.) 0,22 0,30   0,19  
0,89

0,77
 
Oman pääoman tuotto[2], % 11,8 11,2   10,5   11,6 11,0  
Oman pääoman tuotto, % 11,8 12,8   10,5   11,5 11,0  

Tuloslaskelmassa vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,45, NOK 8,36 ja SEK 9,10.
[1]Raportointivaluutassa laskettuna ja pois lukien kertaluonteiset erät – Q3/2014: myyntivoitto 378 milj. euroa ja aineettoman omaisuuden arvonalentumiskirjaus 344 milj. euroa, Q2/2014: uudelleenjärjestelykulut 190 milj. euroa.
[2] Pois lukien kertaluonteiset tuotot ja kulut vuoden 2014 toisella ja kolmannella neljänneksellä, ks. alaviite [1].
[3]Basel III -säännösten mukainen ydinvakavaraisuussuhde esitettiin aiemmin arviona.
[4] Jatkuvien toimintojen tunnusluvut (eivät sisällä Puolan myytyä pankki-, henkivakuutus- ja rahoitustoimintaa).
[5] Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä tehty aineettoman omaisuuden arvonalentumiskirjaus ei ole mukana luvuissa rivillä ”Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa (osingonjaon peruste)”.

Lisätietoja:
Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, konsernin talousjohtaja, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Siirry Investor relations-sivuille

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Documents