Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordean vuosikertomus julkaistaan tänään

Pörssitiedotteet | 12-02-2015 10:00

Nordea-konsernin vuosikertomus julkaistaan tänään yhtiön verkkosivuilla (nordea.com). Vuosikertomus sisältää tiedot konsernin kehityksestä ja johdon palkkioista.

Vuosikertomuksessa kerrotaan Nordean viime vuoden tärkeimmistä hankkeista. Vuonna 2014 Nordea sai 90 000 uutta avain-, Premium- ja private banking -asiakasta. Asiakasohjelmiin kuuluvia asiakkaita on nyt 3,2 miljoonaa. Lisäksi Nordea nimettiin Greenwichin tutkimuksessa johtavaksi suuryritysten pankiksi Pohjoismaissa ja konserni vahvisti asemaansa alueen suurimpana varallisuudenhoidon palvelujen tarjoajana. Hoidossa oleva varallisuus nousi uuteen ennätykseen, 262 miljardiin euroon.

Asiakkaiden asiointitavat muuttuvat edelleen nopeasti. Yksi pankkisektorin muutoksiin voimakkaimmin vaikuttavista tekijöistä on digitalisaatio. Vuosikertomuksessa esitellään myös kehityshanke, jonka Nordea käynnisti viime syksynä. Siinä tavoitteena ovat aiempaa yksilöllisemmät ja helppokäyttöisemmät tuotteet ja palvelut asiakkaille. Osana tätä hanketta konsernin tietotekniikkaan tehtävät investoinnit kasvavat 30–35 prosenttia tulevina vuosina ja pankkiin rakennetaan uudet peruspankki- ja maksuliikejärjestelmät.

Vuosikertomuksessa kerrotaan myös konsernin johtoryhmän palkkioista vuonna 2014. Konsernijohtajalle vuonna 2014 maksettu palkkio oli kokonaisuudessaan 2,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 palkkio oli 2,2 miljoonaa euroa. Nousu johtui siitä, että muuttuvaa palkanosaa koskevat tavoitteet saavutettiin edellisvuotta paremmin. Tavoitteita ovat muun muassa asiakastyytyväisyys ja taloudelliset tulokset.

- Nordean tavoitteena on maksaa kilpailukykyistä palkkaa kaikille henkilöstön jäsenille, mukaan lukien konsernijohtaja ja konsernin johtoryhmä. Nordea ei kuitenkaan halua olla palkkioissa markkinajohtaja. Palkkiotasossa näkyy se, että Nordea on yksi Euroopan suurimmista pankeista ja yksi Pohjoismaiden suurimmista yhtiöistä, Nordean hallituksen palkkiovaliokunnan puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja Marie Ehrling sanoo.

Vuosikertomus on saatavana englanniksi osoitteesta www.nordea.com/ir. Myös vuoden 2014 yhteiskuntavastuuraportti sekä Capital and Risk Management Report 2014 -raportti (Pilari III -raportti) ovat saatavana samasta osoitteesta tänään.

Lisätietoja:
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

 
Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Documents