Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordean talousennuste: Omissa käsissä

Lehdistötiedote | 11-03-2015 10:00

Talouden alamäki on takana – nousu vaatii toimintakykyisen hallituksen
Nordean ekonomistit ovat nostaneet Suomen talouden kasvuennusteita lähivuosille. Vaikka kasvu käynnistyy kuluvana vuonna, kokonaistuotanto jää heikon lähtötason vuoksi viime vuoden tasolle. Vielä kuluvana vuonna heikko kotimainen kysyntä painaa talouskasvua saman verran kuin ulkomaankauppa ja halvempi öljy sitä vauhdittavat.

Euroalueen puolitoista vuotta jatkunut hauras nousu näyttää vihdoin vahvistuvan muun muassa euron heikkenemisen, raakaöljyn merkittävän halpenemisen ja ennätyksellisen kevyen rahapolitiikan tukemana. Tämä alkaa vähitellen kohentaa Suomen vientikysyntää yhdessä maailmantalouden pienen piristymisen kanssa.

Ensi vuonna kasvu vauhdittuu 1,5 prosenttiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että uusi hallitus aloittaa määrätietoiset talouden uudistukset. Jos niitä ei pian saada aikaan, luottamuksen puute siirtää investointeja ja talouskasvu jää ensi vuonnakin syntymättä. Lisäksi on pakko pienentää julkista alijäämää, joka ylittää EU:n alijäämäkriteerin (3 %) ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1996.

200 000 uuden työpaikan synty edellyttää ennennäkemättömiä uudistuksia
Eduskuntavaalien alla on esitetty tavoitteita uusien työpaikkojen synnyttämiseksi. Esimerkiksi 200 000 uuden työpaikan saavuttaminen tällä vuosikymmenellä on mahdotonta. Jos siihen pyritään 10 vuodessa, työpaikkojen pitäisi silti lisääntyä lähes kolminkertaista vauhtia verrattuna pitkän aikavälin keskiarvoon. Onnistuminen edellyttää joko keskimääräisen palkkatason jäädyttämistä, ennennäkemättömiä uudistuksia tuottavuuden kasvun uudelleen käynnistämiseksi tai molempia. Tilastoanalyysimme osoittaa, että veroalennus lisäisi yksityisen sektorin työpaikkoja pysyvästi.

Euro ja raakaöljy tukevat nousua vain rajoitetusti
Viennin nousua hillitsevät edelleen Venäjän kaupan rajoitukset, jotka eivät poistu ennustevuosien aikana. Euron heikkeneminen ja öljyn halpeneminen tukevat Suomen taloutta vain rajoitetusti ja tilapäisesti. Suomen näkökulmasta on haitallista, että euro on vahvistunut ruplaa ja Ruotsin kruunua vastaan. Raakaöljyn eurohinta on euron heikentymisen myötä pudonnut selvästi vähemmän kuin sen dollarihinta. Suomalainen kuluttaja ei pääse tästä täysin nauttimaan polttoaineen kireän verotuksen vuoksi. Ensi vuonna öljy on tätä vuotta kalliimpaa, mikä hidastaa kasvua.

Lue koko raportti osoitteessa nordea.com.

 
Lisätietoja:

Aki Kangasharju, pääekonomisti, (09) 165 59952
Pasi Sorjonen, ekonomisti, (09) 165 59942

Documents