Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 30 uutta turbowarranttisarjaa 22.01.2016 (sarja 2016:2 FI)

21-01-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 30 uutta turbowarranttisarjaa 22.01.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti:(Loppukurssi – Lunastushinta) x KerroinJos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x KerroinJos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 – 500 000
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
Markkinatakaaja Nordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.metso.com, www.nesteoil.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.valmet.com, www.wartsila.com, www.yit.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
ISIN-koodi
TDAX6C8000NDS FI4000184189 DAX DE0008469008
TDAX6C8200NDS FI4000184197 DAX DE0008469008
TDAX6O9600NDS FI4000184205 DAX DE0008469008
TDAX6O9800NDS FI4000184213 DAX DE0008469008
TDAX6O10000NDS1 FI4000184221 DAX DE0008469008
TMEO6C 15NDS FI4000184239 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6O 19NDS FI4000184247 Metso Oyj FI0009007835
TNES6O 28NDS1 FI4000184254 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNOK6O 66NDS1 FI4000184262 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 67NDS1 FI4000184270 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 68NDS1 FI4000184288 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 69NDS1 FI4000184296 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE6C 28NDS1 FI4000184304 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE6O 30NDS1 FI4000184312 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TOTE6C   3NDS1 FI4000184320 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6C 32NDS1 FI4000184338 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6O 34NDS1 FI4000184346 Outotec Oyj FI0009014575
TSAM6C 38NDS FI4000184353 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6O 44NDS FI4000184361 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6O 46NDS1 FI4000184379 Sampo Oyj FI0009003305
TSTE6C   6NDS FI4000184387 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6O 75NDS FI4000184395 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6O   8NDS FI4000184403 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM6O 16NDS FI4000184411 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6O 17NDS1 FI4000184429 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL6O   9NDS FI4000184437 Valmet Oyj FI4000074984
TWRT6B 32NDS FI4000184445 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6N 38NDS FI4000184452 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6N 40NDS1 FI4000184460 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TYTY6N 48NDS FI4000184478 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo
warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
Raja
taso
C/P
*
Kerroin Liikkeeseen
laskupäivä
Erääntymis
-päivä
TDAX6C8000NDS 8000 8000 C    1/150 2016-01-22 2016-03-18
TDAX6C8200NDS 8200 8200 C    1/150 2016-01-22 2016-03-18
TDAX6O9600NDS 9600 9600 P    1/150 2016-01-22 2016-03-18
TDAX6O9800NDS 9800 9800 P    1/150 2016-01-22 2016-03-18
TDAX6O10000NDS1 10000 10000 P    1/150 2016-01-22 2016-03-18
TMEO6C 15NDS 15,00 15,00 C    1/5 2016-01-22 2016-03-18
TMEO6O 19NDS 19,00 19,00 P    1/5 2016-01-22 2016-03-18
TNES6O 28NDS1 28,00 28,00 P    1/2 2016-01-22 2016-03-18
TNOK6O 66NDS1 6,60 6,60 P 1       2016-01-22 2016-03-18
TNOK6O 67NDS1 6,70 6,70 P 1       2016-01-22 2016-03-18
TNOK6O 68NDS1 6,80 6,80 P 1       2016-01-22 2016-03-18
TNOK6O 69NDS1 6,90 6,90 P 1       2016-01-22 2016-03-18
TNRE6C 28NDS1 28,00 28,00 C    1/5 2016-01-22 2016-03-18
TNRE6O 30NDS1 30,00 30,00 P    1/5 2016-01-22 2016-03-18
TOTE6C   3NDS1 3,00 3,00 C    1/2 2016-01-22 2016-03-18
TOTE6C 32NDS1 3,20 3,20 C    1/2 2016-01-22 2016-03-18
TOTE6O 34NDS1 3,40 3,40 P    1/2 2016-01-22 2016-03-18
TSAM6C 38NDS 38,00 38,00 C    1/5 2016-01-22 2016-03-18
TSAM6O 44NDS 44,00 44,00 P    1/5 2016-01-22 2016-03-18
TSAM6O 46NDS1 46,00 46,00 P    1/5 2016-01-22 2016-03-18
TSTE6C   6NDS 6,00 6,00 C 1       2016-01-22 2016-03-18
TSTE6O 75NDS 7,50 7,50 P 1       2016-01-22 2016-03-18
TSTE6O   8NDS 8,00 8,00 P 1       2016-01-22 2016-03-18
TUPM6O 16NDS 16,00 16,00 P 1       2016-01-22 2016-03-18
TUPM6O 17NDS1 17,00 17,00 P 1       2016-01-22 2016-03-18
TVAL6O   9NDS 9,00 9,00 P    1/2 2016-01-22 2016-03-18
TWRT6B 32NDS 32,00 32,00 C    1/5 2016-01-22 2016-02-19
TWRT6N 38NDS 38,00 38,00 P    1/5 2016-01-22 2016-02-19
TWRT6N 40NDS1 40,00 40,00 P    1/5 2016-01-22 2016-02-19
TYTY6N 48NDS 4,80 4,80 P    1/2 2016-01-22 2016-02-19

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 21.01.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet