Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2016

Lehdistötiedote | 26-01-2016 20:30

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. Siihen kuuluvat Torbjörn Magnusson, Sampo Oyj:n nimittämä, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja; Mogens Hugo, Nordea-fondenin nimittämä; Katarina Thorslund, Alectan nimittämä; Anders Oscarsson, AMF:n ja AMF Fonder AB:n nimittämä, ja Björn Wahlroos, Nordean hallituksen puheenjohtaja. Nimitysvaliokunta julkistaa 17. maaliskuuta 2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät asiat tänään. Ehdotukset esitetään myös yhtiökokouskutsussa.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa kaikkien hallituksen jäsenten uudelleenvalintaa ja Björn Wahlroosin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta ehdottaa siten, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan uudelleen Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh ja Birger Steen. Lisäksi ehdotetaan, että Björn Wahlroos valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Riippumattomuus yritysten hyvää hallintotapaa koskevien ruotsalaisten säännösten mukaan
Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan pitää riippumattomina yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Björn Wahlroosia ja Kari Stadighia lukuun ottamatta pitää riippumattomina yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Vähintään kaksi hallituksen jäseniksi ehdotettua henkilöä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta, ovat siten riippumattomia myös yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Nimitysvaliokunnan riippumattomuutta koskeva näkemys perustuu seuraavaan: Björn Wahlroos toimii hallituksen puheenjohtajana ja Kari Stadigh konsernijohtajana Sampo Oyj:ssä, joka omistaa yli kymmenen prosenttia Nordea Bank AB:n (publ) kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilintarkastajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valitaan uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 287 400 euroa, varapuheenjohtajalle 136 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 88 850 euroa. Lisäksi hallituksen palkkiovaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja riskivaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 36 050 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 25 750 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta palkkioita.

Nimitysvaliokunta toteaa, että hallitustyöskentely Nordeassa on tullut entistä monimuotoisemmaksi ja vie yhä enemmän aikaa. Hallituksen valiokunnilta vaaditaan myös yhä laajempaa valmistelutyötä. Näin ollen hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden korotus on perusteltu. Kaikille hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita korotetaan ehdotuksen mukaan kolme prosenttia. Palkkioita korotetaan ehdotuksen mukaan kaiken kaikkiaan kolme prosenttia. Ehdotettujen palkkioiden katsotaan olevan markkinakäytännön mukaisia Nordean toimintaa ja markkina-arvoa ajatellen.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on esittää vuonna 2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajien valintaa koskevia ehdotuksia sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita koskevia ehdotuksia.
 

Lisätietoja:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Documents

Lehdistötiedotteet