Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Kutsu Nordean varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ehdotus konsernin juridisen rakenteen yksinkertaistamiseksi

Lehdistötiedote | 04-02-2016 12:40

Nordea Bank AB:n (publ) hallitus kutsuu osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17. maaliskuuta 2016 klo 13.00 Ruotsin aikaa Tukholmassa City Conference Centressä, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, oheisen yhtiökokouskutsun mukaisesti.

Ehdotus juridisen rakenteen yksinkertaistamiseksi

Nordea suunnittelee konsernin juridisen rakenteen yksinkertaistamista, kuten vuoden 2015 toisen neljänneksen tulostiedotteessa kerrottiin. Nordea Bank AB:n, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Nordea Bank Danmark A/S:n ja Nordea Bank Norge ASA:n hallitukset allekirjoittivat tänään 4. helmikuuta konsernin juridisen rakenteen muuttamista koskevat fuusiosuunnitelmat. Tarkoituksena on muuttaa tytärpankit emoyhtiö Nordea Bank AB:n sivuliikkeiksi. Suunnitelmat esitetään Nordean varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Fuusioiden suunniteltu toteutusajankohta on vuoden 2017 alussa.

Ehdotetut muutokset edellyttävät varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyntää sekä kunkin maan viranomaisten hyväksyntää ja niiden kanssa käytävien keskustelujen myönteistä lopputulosta. Lisäksi edellytyksenä on, etteivät lainsäädäntö tai jokin muu Nordea Bank AB:n hallituksen merkittäväksi katsoma syy estä tai vaikeuta fuusioiden toteuttamista joko täysin tai osittain. Keskeiset suunnitelmien toteutumiseen liittyvät riskit muodostuvat ulkoisista tekijöistä, kuten finanssivalvontaviranomaisten ja veroviranomaisten päätöksistä.

- Sivuliikerakenne luo edellytykset toimia aidosti yhtenä pankkina. Se yksinkertaistaa Nordean hallintoa ja prosesseja. Sen ansiosta pankin toiminta tehostuu, sen rakenne selkeytyy ja hallinnollinen monimutkaisuus vähenee. Sivuliikerakenne parantaa myös kilpailukykyämme ja hyödyttää siten asiakkaita, konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo.

Sivuliikerakenne vaikuttaa vain vähän konsernin pääomiin. Konsernin omiin varoihin ja vakavaraisuusvaatimuksiin sillä ei ole vaikutusta. Nordean maksamien yhtiöverojen ei odoteta muuttuvan merkittävästi. Nordea maksaa jatkossakin veroa niissä maissa, joissa se toimii. Fuusioiden taloudelliset kokonaisvaikutukset voivat kuitenkin olla merkittävät. Nettomääräiset kustannukset voivat nousta riippuen sääntelyn muutoksista. Tämä koskee lähinnä Ruotsin vakaus- ja kriisirahaston kerryttämistä 4–5 seuraavan vuoden aikana.

- Uskomme, että sivuliikerakenteen edut ovat pitkällä aikavälillä suuremmat kuin muutoksen kustannukset. Kiinnitämme jatkossa erityistä huomiota tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseen kaikissa Pohjoismaissa, Casper von Koskull sanoo.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan tänään englanniksi ja ruotsiksi Nordean verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com ja 8. helmikuuta 2016 ruotsiksi Post- och Inrikes Tidningar -lehdessä.

Kutsun julkaisemisesta ilmoitetaan Dagens Nyheter- ja Svenska Dagbladet -lehdissä 11. helmikuuta 2016.

Lisätietoja:
Kati Tommiska, konserniviestintä, 050 382 1391
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 78 80
   

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Documents

Lehdistötiedotteet