Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 17 uutta turbowarranttisarjaa 09.02.2016 (sarja 2016:3 FI)

08-02-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 17 uutta turbowarranttisarjaa 09.02.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 – 500 000
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
Markkinatakaaja Nordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.metso.com, www.nesteoil.com, www.nokia.com, www.outotec.com, www.upm-kymmene.com, www.valmet.com, ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
ISIN-koodi
TDAX6C9400NDS1 FI4000193115 DAX DE0008469008
TDAX6O9800NDS1 FI4000193123 DAX DE0008469008
TFUM6C 13NDS1 FI4000193131 Fortum Oyj FI0009007132
TNOK6O   6NDS FI4000193149 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 61NDS FI4000193156 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 62NDS FI4000193164 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 63NDS FI4000193172 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 64NDS1 FI4000193180 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 65NDS1 FI4000193198 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 66NDS2 FI4000193206 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 67NDS2 FI4000193214 Nokia Oyj FI0009000681
TMEO6O 19NDS1 FI4000193222 Metso Oyj FI0009007835
TNES6C 26NDS1 FI4000193230 Neste Oil Oyj FI0009013296
TOTE6C 34NDS1 FI4000193248 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6O 38NDS1 FI4000193255 Outotec Oyj FI0009014575
TUPM6C 15NDS1 FI4000193263 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL6O   9NDS1 FI4000193271 Valmet Oyj FI4000074984

TAULUKKO 2

Turbo
warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
Raja
taso
C/P
*
Kerroin Liikkeeseen
laskupäivä
Erääntymis
-päivä
TDAX6O9600NDS1 9600 9600 P    1/150 2016-02-09 2016-03-18
TDAX6O9800NDS1 9800 9800 P    1/150 2016-02-09 2016-03-18
TFUM6O 14NDS2 14,00 14,00 P    1/2 2016-02-09 2016-03-18
TNOK6O   6NDS 6,00 6,00 P 1       2016-02-09 2016-03-18
TNOK6O 61NDS 6,10 6,10 P 1       2016-02-09 2016-03-18
TNOK6O 62NDS 6,20 6,20 P 1       2016-02-09 2016-03-18
TNOK6O 63NDS 6,30 6,30 P 1       2016-02-09 2016-03-18
TNOK6O 64NDS1 6,40 6,40 P 1       2016-02-09 2016-03-18
TNOK6O 65NDS1 6,50 6,50 P 1       2016-02-09 2016-03-18
TNOK6O 66NDS2 6,60 6,60 P 1       2016-02-09 2016-03-18
TNOK6O 67NDS2 6,70 6,70 P 1       2016-02-09 2016-03-18
TMEO6C 18NDS2 18,00 18,00 C    1/5 2016-02-09 2016-03-18
TNES6C 26NDS1 26,00 26,00 C    1/2 2016-02-09 2016-03-18
TOTE6C 34NDS1 3,40 3,40 C    1/2 2016-02-09 2016-03-18
TOTE6C 36NDS1 3,60 3,60 C    1/2 2016-02-09 2016-03-18
TUPM6C 15NDS1 15,00 15,00 C 1       2016-02-09 2016-03-18
TVAL6C 85NDS1 8,50 8,50 C    1/2 2016-02-09 2016-03-18

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 08.02.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet