Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 11 uutta sertifikaattisarjaa 4.4.2016 (sarja 2016:5 FI ja 2016:6 FI)

01-04-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 11 uutta sertifikaattisarjaa 4.4.2016. Sertifikaattien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Orion Oyj:n (ORNBV), Outokumpu Oyj:n (OUT1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä täydennyksineen. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat perusesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://www.nordea.fi/Henkilöasiakkaat/Säästöt/Sijoittaminen/Pörssinoteeratut+todistukset+ETN/702284.html?WT.svl=mega-menu_saastot_product_etn. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL tai BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Neste Oil Oyj:n   (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Orion Oyj:n (ORNBV), Outokumpu Oyj:n (OUT1V),   Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene   Oyj:n (UPM1V) osakkeet.
Vipukerroin Välillä -3 ja 3. Ks. tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason   tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin osalta kohde-etuuden   vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen ja BEAR-sertifikaatin   osalta kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen;   taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Ks. tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Vertailulähde Nasdaq Helsinki Oy
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 100 000
Markkinatakaaja Nordea Pankki   Suomi Oyj, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Danmark A/S ja/tai Nordea Bank   Norge ASA.Markkinatakaaja antaa   sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:Neljä (4)   prosenttia tai0,10 EUR, jos   myyntinoteeraus < 2 EURNoteeraukset   ovat vähintään 5000 eurolle. Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää   markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiotaan tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja yhtiöstä ja osakkeen arvonkehityksestä ja   on saatavissa kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.nesteoil.com, www.nokia.com, www.orion.fi, www.outotec.com, www.outokumpu.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja   koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä   koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

  Warrantin    kaupankäynti-tunnus     Warrantin    ISIN-koodi     Kohde-etuus     Kohde-etuuden    ISIN-koodi  
  BEAR FUM X3 NF1     FI4000197389     Fortum Oyj     FI0009007132  
  BEAR KONE X2 NF1     FI4000197397     Konecranes Oyj     FI0009013403  
  BEAR NESTE NF1     FI4000197405     Neste Oil Oyj     FI0009013296  
  BEAR NESTEX3 NF2     FI4000197413     Neste Oil Oyj     FI0009013296  
  BEAR NOKIAX2 NF2     FI4000197421     Nokia Oyj     FI0009000681  
  BEAR ORIONX3 NF1     FI4000197439     Orion Oyj     FI0009014377  
  BEAR SAMPOX2 NF1     FI4000197447     Sampo Oyj     FI0009003305  
  BEAR STORAX2 NF1     FI4000197454     Stora Enso Oyj     FI0009005961  
  BEAR UPM X2 NF1     FI4000197462     UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987  
  BULL OTE X3 NF1     FI4000197470     Outotec Oyj     FI0009014575  
  BULL OUTOKX2 NF1     FI4000197488     Outokumpu Oyj     FI0009002422  

Taulukko 2

  Sertifikaatin kaupankäyntitunnus     Lähtökurssi     Vipukerroin     Hallinnointipalkkio     Rajataso     Korkoperustemarginaali  
  BEAR FUM X3 NF1     EUR 5     -3     0,49%     133,33%     3,00%  
  BEAR KONE X2 NF1     EUR 5     -2     0,49%     150,00%     7,00%  
  BEAR NESTE NF1     EUR 5     -1     0,49%     200,00%     1,50%  
  BEAR NESTEX3 NF2     EUR 5     -3     0,49%     133,33%     4,50%  
  BEAR NOKIAX2 NF2     EUR 5     -2     0,49%     150,00%     2,00%  
  BEAR ORIONX3 NF1     EUR 5     -3     0,49%     133,33%     3,00%  
  BEAR SAMPOX2 NF1     EUR 5     -2     0,49%     150,00%     2,00%  
  BEAR STORAX2 NF1     EUR 5     -2     0,49%     150,00%     2,00%  
  BEAR UPM X2 NF1     EUR 5     -2     0,49%     150,00%     2,00%  
  BULL OTE X3 NF1     EUR 5     3     0,49%     66,67%     1,50%  
  BULL OUTOKX2 NF1     EUR 5     2     0,49%     50,00%     1,00%  

Tukholmassa 1.4.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

http://www.nordea.fi/Henkilöasiakkaat/Säästöt/Sijoittaminen/Pörssinoteeratut+todistukset+ETN/702284.html?WT.svl=mega-menu_saastot_product_etn

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet