Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 136 uutta warranttisarjaa 19.04.2016 (sarja 2016:4 FI)

18-04-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 136 uutta warranttisarjaa 19.04.2016. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n   (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen   määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä 1 500 000 – 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki   Oy
Markkinatakaaja Nordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.nesteoil.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com,   www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnus Warrantin   ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden   ISIN-koodi
DAX6E10400NDS FI4000194444 DAX DE0008469008
DAX6E10300NDS FI4000194451 DAX DE0008469008
DAX6E10100NDS FI4000194469 DAX DE0008469008
DAX6Q10000NDS FI4000194477 DAX DE0008469008
DAX6Q9900NDS FI4000194485 DAX DE0008469008
DAX6Q9800NDS FI4000194493 DAX DE0008469008
DAX6Q9600NDS FI4000194501 DAX DE0008469008
DAX6F10400NDS FI4000195516 DAX DE0008469008
DAX6F10300NDS FI4000195524 DAX DE0008469008
DAX6F10100NDS FI4000195532 DAX DE0008469008
DAX6R9900NDS FI4000195540 DAX DE0008469008
DAX6R9800NDS FI4000195557 DAX DE0008469008
DAX6R9600NDS FI4000202015 DAX DE0008469008
DAX6G10800NDS FI4000195565 DAX DE0008469008
DAX6G10600NDS FI4000195573 DAX DE0008469008
DAX6G10400NDS FI4000195581 DAX DE0008469008
DAX6G10300NDS FI4000195599 DAX DE0008469008
DAX6G10200NDS FI4000195607 DAX DE0008469008
DAX6G10100NDS FI4000195615 DAX DE0008469008
DAX6S10000NDS FI4000195623 DAX DE0008469008
DAX6S9900NDS FI4000195631 DAX DE0008469008
DAX6S9800NDS FI4000195649 DAX DE0008469008
DAX6S9700NDS FI4000195656 DAX DE0008469008
DAX6S9500NDS FI4000195664 DAX DE0008469008
DAX6S9300NDS FI4000195672 DAX DE0008469008
DAX6U10000NDS FI4000195680 DAX DE0008469008
DAX6U9750NDS FI4000195698 DAX DE0008469008
FUM6Q 12NDS FI4000195706 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6G 15NDS FI4000195722 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6G 14NDS FI4000195730 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6G 13NDS FI4000195748 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6S 12NDS FI4000195755 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6S 11NDS FI4000195763 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6S 10NDS FI4000195771 Fortum Oyj FI0009007132
KNE6F 46NDS FI4000195789 Kone Oyj FI0009013403
KNE6R 40NDS FI4000195797 Kone Oyj FI0009013403
KNE6G 46NDS FI4000195805 Kone Oyj FI0009013403
KNE6G 44NDS FI4000195813 Kone Oyj FI0009013403
KNE6S 42NDS FI4000195821 Kone Oyj FI0009013403
KNE6S 40NDS FI4000195839 Kone Oyj FI0009013403
KNE6S 38NDS FI4000195847 Kone Oyj FI0009013403
KNE6I 46NDS FI4000195854 Kone Oyj FI0009013403
KNE6U 40NDS FI4000195862 Kone Oyj FI0009013403
KNE6L 46NDS FI4000195870 Kone Oyj FI0009013403
KNE6X 40NDS FI4000195888 Kone Oyj FI0009013403
MEO6E 26NDS FI4000195896 Metso Oyj FI0009007835
MEO6Q 20NDS FI4000195904 Metso Oyj FI0009007835
MEO6F 26NDS FI4000195912 Metso Oyj FI0009007835
MEO6F 24NDS FI4000195920 Metso Oyj FI0009007835
MEO6R 20NDS FI4000195938 Metso Oyj FI0009007835
MEO6R 18NDS FI4000195946 Metso Oyj FI0009007835
MEO6G 26NDS FI4000195953 Metso Oyj FI0009007835
MEO6G 24NDS FI4000195961 Metso Oyj FI0009007835
MEO6G 22NDS FI4000195979 Metso Oyj FI0009007835
MEO6S 20NDS FI4000195987 Metso Oyj FI0009007835
MEO6S 18NDS FI4000195995 Metso Oyj FI0009007835
MEO6I 26NDS FI4000196001 Metso Oyj FI0009007835
MEO6U 20NDS FI4000196019 Metso Oyj FI0009007835
MEO6U 18NDS FI4000196027 Metso Oyj FI0009007835
MEO6L 26NDS FI4000196035 Metso Oyj FI0009007835
MEO6X 20NDS FI4000196043 Metso Oyj FI0009007835
NES6G 34NDS FI4000196050 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6G 32NDS FI4000196068 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6G 30NDS FI4000196076 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6S 28NDS FI4000196084 Neste Oil Oyj FI0009013296
NES6S 26NDS FI4000196092 Neste Oil Oyj FI0009013296
NOK6E 59NDS FI4000196100 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6E 57NDS FI4000196118 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6E 56NDS FI4000196126 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6E 55NDS FI4000196134 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6Q 53NDS FI4000196142 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6Q 51NDS FI4000196159 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6Q 49NDS FI4000196167 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6F 59NDS FI4000196175 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6F 58NDS FI4000196183 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6F 57NDS FI4000196191 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6F 56NDS FI4000196209 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6F 55NDS FI4000196217 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6R 54NDS FI4000196225 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6R 53NDS FI4000196233 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6R 52NDS FI4000196241 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6R 51NDS FI4000196258 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G 62NDS FI4000196266 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G   6NDS FI4000196274 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G 58NDS FI4000196282 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G 57NDS FI4000196290 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G 56NDS FI4000196308 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G 55NDS FI4000196316 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 53NDS FI4000196324 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 52NDS FI4000196332 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 51NDS FI4000196340 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 49NDS FI4000196357 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6I 58NDS FI4000196365 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6I 56NDS FI4000196373 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6U 52NDS FI4000196381 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L   6NDS FI4000196399 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L 55NDS FI4000196407 Nokia Oyj FI0009000681
NRE6R 30NDS FI4000196415 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE6G 35NDS FI4000196423 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE6G 325NDS FI4000196431 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE6S 30NDS FI4000196449 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE6S 275NDS FI4000196456 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE6U 30NDS FI4000196464 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE6X 30NDS FI4000196472 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
SAM6G 46NDS FI4000196480 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6G 44NDS FI4000196498 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6S 40NDS FI4000201710 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6S 38NDS FI4000201728 Sampo Oyj FI0009003305
STE6R 75NDS FI4000201736 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6G 85NDS FI4000201744 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6G   8NDS FI4000201751 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6S   7NDS FI4000201769 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6S 65NDS FI4000201777 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM6Q 15NDS FI4000201785 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6F 18NDS FI4000201793 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6R 15NDS FI4000201801 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6R 14NDS FI4000201819 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6G 18NDS FI4000201827 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6G 17NDS FI4000201835 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6G 16NDS FI4000201843 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6S 15NDS FI4000201850 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6S 14NDS FI4000201868 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6I 18NDS FI4000201876 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6I 16NDS FI4000201884 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6U 15NDS FI4000201892 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6U 14NDS FI4000201900 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6X 14NDS FI4000201918 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT6Q 38NDS FI4000201926 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6Q 36NDS FI4000201934 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6R 38NDS FI4000201942 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6G 44NDS FI4000201959 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6G 42NDS FI4000201967 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6G 40NDS FI4000201975 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6S 38NDS FI4000201983 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6S 36NDS FI4000201991 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6U 38NDS FI4000202007 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX6E10400NDS 10 400 C    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-05-20
DAX6E10300NDS 10 300 C    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-05-20
DAX6E10100NDS 10 100 C    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-05-20
DAX6Q10000NDS 10 000 P    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-05-20
DAX6Q9900NDS 9 900 P    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-05-20
DAX6Q9800NDS 9 800 P    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-05-20
DAX6Q9600NDS 9 600 P    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-05-20
DAX6F10400NDS 10 400 C    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-06-17
DAX6F10300NDS 10 300 C    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-06-17
DAX6F10100NDS 10 100 C    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-06-17
DAX6R9900NDS 9 900 P    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-06-17
DAX6R9800NDS 9 800 P    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-06-17
DAX6R9600NDS 9 600 P    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-06-17
DAX6G10800NDS 10 800 C    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
DAX6G10600NDS 10 600 C    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
DAX6G10400NDS 10 400 C    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
DAX6G10300NDS 10 300 C    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
DAX6G10200NDS 10 200 C    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
DAX6G10100NDS 10 100 C    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
DAX6S10000NDS 10 000 P    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
DAX6S9900NDS 9 900 P    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
DAX6S9800NDS 9 800 P    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
DAX6S9700NDS 9 700 P    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
DAX6S9500NDS 9 500 P    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
DAX6S9300NDS 9 300 P    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
DAX6U10000NDS 10 000 P    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-09-16
DAX6U9750NDS 9 750 P    1/150 3 000 000 2016-04-19 2016-09-16
FUM6Q 12NDS 12,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-05-20
FUM6G 15NDS 15,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
FUM6G 14NDS 14,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
FUM6G 13NDS 13,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
FUM6S 12NDS 12,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
FUM6S 11NDS 11,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
FUM6S 10NDS 10,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
KNE6F 46NDS 46,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-06-17
KNE6R 40NDS 40,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-06-17
KNE6G 46NDS 46,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
KNE6G 44NDS 44,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
KNE6S 42NDS 42,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
KNE6S 40NDS 40,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
KNE6S 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
KNE6I 46NDS 46,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-09-16
KNE6U 40NDS 40,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-09-16
KNE6L 46NDS 46,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-12-16
KNE6X 40NDS 40,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-12-16
MEO6E 26NDS 26,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-05-20
MEO6Q 20NDS 20,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-05-20
MEO6F 26NDS 26,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-06-17
MEO6F 24NDS 24,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-06-17
MEO6R 20NDS 20,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-06-17
MEO6R 18NDS 18,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-06-17
MEO6G 26NDS 26,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
MEO6G 24NDS 24,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
MEO6G 22NDS 22,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
MEO6S 20NDS 20,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
MEO6S 18NDS 18,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
MEO6I 26NDS 26,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-09-16
MEO6U 20NDS 20,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-09-16
MEO6U 18NDS 18,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-09-16
MEO6L 26NDS 26,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-12-16
MEO6X 20NDS 20,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-12-16
NES6G 34NDS 34,00 C    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NES6G 32NDS 32,00 C    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NES6G 30NDS 30,00 C    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NES6S 28NDS 28,00 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NES6S 26NDS 26,00 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NOK6E 59NDS 5,90 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-05-20
NOK6E 57NDS 5,70 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-05-20
NOK6E 56NDS 5,60 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-05-20
NOK6E 55NDS 5,50 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-05-20
NOK6Q 53NDS 5,30 P    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-05-20
NOK6Q 51NDS 5,10 P    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-05-20
NOK6Q 49NDS 4,90 P    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-05-20
NOK6F 59NDS 5,90 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-06-17
NOK6F 58NDS 5,80 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-06-17
NOK6F 57NDS 5,70 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-06-17
NOK6F 56NDS 5,60 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-06-17
NOK6F 55NDS 5,50 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-06-17
NOK6R 54NDS 5,40 P    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-06-17
NOK6R 53NDS 5,30 P    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-06-17
NOK6R 52NDS 5,20 P    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-06-17
NOK6R 51NDS 5,10 P    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-06-17
NOK6G 62NDS 6,20 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NOK6G   6NDS 6,00 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NOK6G 58NDS 5,80 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NOK6G 57NDS 5,70 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NOK6G 56NDS 5,60 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NOK6G 55NDS 5,50 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NOK6S 53NDS 5,30 P    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NOK6S 52NDS 5,20 P    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NOK6S 51NDS 5,10 P    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NOK6S 49NDS 4,90 P    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NOK6I 58NDS 5,80 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-09-16
NOK6I 56NDS 5,60 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-09-16
NOK6U 52NDS 5,20 P    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-09-16
NOK6L   6NDS 6,00 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-12-16
NOK6L 55NDS 5,50 C    1/5   10 000 000 2016-04-19 2016-12-16
NRE6R 30NDS 30,00 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-06-17
NRE6G 35NDS 35,00 C    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NRE6G 325NDS 32,50 C    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NRE6S 30NDS 30,00 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NRE6S 275NDS 27,50 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
NRE6U 30NDS 30,00 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-09-16
NRE6X 30NDS 30,00 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-12-16
SAM6G 46NDS 46,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
SAM6G 44NDS 44,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
SAM6S 40NDS 40,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
SAM6S 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
STE6R 75NDS 7,50 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-06-17
STE6G 85NDS 8,50 C    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
STE6G   8NDS 8,00 C    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
STE6S   7NDS 7,00 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
STE6S 65NDS 6,50 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
UPM6Q 15NDS 15,00 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-05-20
UPM6F 18NDS 18,00 C    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-06-17
UPM6R 15NDS 15,00 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-06-17
UPM6R 14NDS 14,00 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-06-17
UPM6G 18NDS 18,00 C    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
UPM6G 17NDS 17,00 C    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
UPM6G 16NDS 16,00 C    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
UPM6S 15NDS 15,00 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
UPM6S 14NDS 14,00 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-07-15
UPM6I 18NDS 18,00 C    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-09-16
UPM6I 16NDS 16,00 C    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-09-16
UPM6U 15NDS 15,00 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-09-16
UPM6U 14NDS 14,00 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-09-16
UPM6X 14NDS 14,00 P    1/5   3 000 000 2016-04-19 2016-12-16
WRT6Q 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-05-20
WRT6Q 36NDS 36,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-05-20
WRT6R 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-06-17
WRT6G 44NDS 44,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
WRT6G 42NDS 42,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
WRT6G 40NDS 40,00 C    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
WRT6S 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
WRT6S 36NDS 36,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-07-15
WRT6U 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-04-19 2016-09-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 18.04.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet