Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordean tulostiedote – ensimmäinen neljännes 2016

Lehdistötiedote | 27-04-2016 08:00

Konsernijohtaja Casper von Koskullin kommentti:

”Toimintaympäristö on pysynyt suhteellisen vakaana vuoden 2016 alussa. Rahoitusmarkkinoiden levottomuus ja yhä aleneva korkotaso loivat kuitenkin paineita tuottoihin. Kulut olivat tiukasti hallinnassa ja kulukehitys oli suunnitelmien mukainen. Nettomääräisten luottotappioiden määrä oli alle 10 vuoden keskiarvon, joka on 0,16 prosenttia luotonannosta. Tulos oli hyväksyttävällä tasolla toimintaympäristö huomioon ottaen. Ydinvakavaraisuussuhde parani 16,7 prosenttiin.

Olemme viime vuoden aikana vahvistaneet sääntelyyn ja viranomaisvaatimusten noudattamiseen liittyviä toimintoja ja prosesseja merkittävästi. Nordeaa koskeva sääntely ja meihin kohdistuvat riskit muuttuvat jatkuvasti. Siksi meidän on kehitettävä jatkuvasti vaatimusten noudattamiseen ja riskienhallinnan tehostamiseen liittyvää työtä. Onnistumme tässä vain, jos riskienhallinta- ja compliance-kulttuurimme säilyy vahvana. Arvojen ja eettisten periaatteiden on kuuluttava olennaisena osana liiketoimintamalliimme. Aion konsernijohtajana tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta varmistamme, että olemme jatkossakin turvallinen ja luotettava kumppani.”

Vertailu Q1/2016 vs. Q1/2015 (Q1/2016 vs. Q4/2015)[1]:

 • Rahoituskate pieneni 7 % (3 %) 1 168 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa se pieneni 4 % (2 %).
 • Liiketoiminnan tuotot[1] vähenivät 16 % (7 %) 2 295 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne vähenivät 14 % (7 %).
 • Liiketoiminnan kulut[1] pienenivät 1 % (3 %) 1 178 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne pysyivät aiemmalla tasollaan (pienenivät 2 %).
 • Tulos ennen luottotappioita pieneni 27 % (11 %) 1 117 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 26 % (11 %).
 • Nettomääräiset luottotappiot vähenivät 9 % (5 %) 111 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne vähenivät 5 % (20 %).
 • Liikevoitto[1] pieneni 29 % (10 %) 1 006 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 27 % (9 %).
 • Ydinvakavaraisuussuhde koheni 15,6 prosentista 16,7 prosenttiin (koheni 0,20 prosenttiyksikköä 16,5 prosentista).
 • Kulu/tuotto-suhde[1] heikkeni 43,7 prosentista 51,3 prosenttiin (heikkeni 2,2 prosenttiyksikköä 49,1 prosentista).
 • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,14 prosentista 0,13 prosenttiin (laski 0,04 prosenttiyksikköä 0,17 prosentista).
 • Oman pääoman tuotto[1] laski 14,3 prosentista 10,3 prosenttiin (laski 1,2 prosenttiyksikköä 11,5 prosentista).
 • Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen laski 0,27 eurosta 0,19 euroon (laski 0,21 eurosta 0,19 euroon).

Tuloslaskelmassa vuoden 2016 ensimäisellä neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,46, NOK 9,53 ja SEK 9,32.
[1] Pois lukien kertaluonteiset erät (Q4/2015: voitto, joka saatiin kauppiaspalvelutoiminnan myynnistä Netsille, 176 milj. euroa ennen veroja ja 263 milj. euron uudelleenjärjestelyvaraus).
     

Lisätietoja:

Casper von Koskull, konsernijohtaja, +46 10 157 1020            
Torsten Hagen Jørgensen, konsernin operatiivinen johtaja, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320
   
Viimeisin neljännesvuositulos
    
Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti

Documents

Lehdistötiedotteet