Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Ruotsin Finanssivalvonta hyväksyi Nordean fuusiosuunnitelmat

Lehdistötiedote | 17-05-2016 09:40

Ruotsin Finanssivalvonta on hyväksynyt fuusiosuunnitelmat, joiden tarkoituksena on sulauttaa Nordean tytärpankit Nordea Pankki Suomi, Nordea Bank Danmark ja Nordea Bank Norge Nordea Bank AB:hen. Suunnitelmien toteutuminen edellyttää vielä kunkin maan viranomaisten hyväksyntää ja muita päätöksiä.


Olemme tyytyväisiä Ruotsin Finanssivalvonnan päätökseen. Se on tärkeä askel Nordean juridisen rakenteen yksinkertaistamisessa. Tytärpankit Suomessa, Tanskassa ja Norjassa on tarkoitus muuttaa ruotsalaisen emoyhtiön sivuliikkeiksi. Sivuliikerakenne luo edellytykset toimia aidosti yhtenä Nordeana. Se vahvistaa hallintoa ja on osa Nordea-konsernin yksinkertaistamishanketta. Muutoksen ansiosta pankin toiminta tehostuu, sen rakenne selkiytyy ja hallinnollinen monimutkaisuus vähenee. Sivuliikerakenne parantaa myös kilpailukykyämme ja hyödyttää siten asiakkaita.


Fuusioiden toteuttaminen edellyttää vielä Suomen, Tanskan ja Norjan viranomaisten hyväksyntää ja muita päätöksiä. Lisäksi edellytyksenä on, ettei lainsäädäntö tai jokin muu Nordea Bank AB:n (publ) hallituksen merkittäväksi katsoma syy kokonaan tai osittain vaikeuta fuusioiden toteuttamista. Näiden viranomaisten odotetaan tekevän päätöksensä marraskuun 2016 loppuun mennessä. Fuusioiden suunniteltu toteutusajankohta on vuoden 2017.


Lisätietoja:

Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

 
 
Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Documents

Lehdistötiedotteet