Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Kommentti Nordean vakavaraisuusvaatimuksista

Lehdistötiedote | 21-06-2016 10:20

Meillä on riittävästi pääomaa, jotta täytämme kaikki vakavaraisuusvaatimukset. Emme odota tulevien arviointien vaikuttavan vaatimuksiin merkittävästi.
Luotamme vahvasti raportoituihin lukuihin ja käynnissä olevaan arviointiprosessiin. Nordean malleja arvioidaan osana vuotuista validointiprosessia. Nordean tämänhetkinen arvio on noin 40 korkopisteen lisäys pilari 2:n mukaisten oletettuihin maturiteetteihin kohdistuvien pääomavaatimusten (Capital requirements for maturity assumptions under pillar 2) ja Ruotsin Finanssivalvonnan yrityksille annettujen luottojen riskipainoja koskevien laskelmien perusteella. Olemme valmistautuneet tähän. Nordea odottaa kuitenkin arviointiprosessin tuloksia.
-    Kykymme kasvattaa pääomaa on maailman parhaiden pankkien tasoa, ja olemme osoittaneet tämän kymmenen viime vuoden aikana. Uskomme vahvasti, että pystymme täyttämään vakavaraisuusvaatimukset ilman lisäpääomaa. Tänään Svenska Dagbladet -lehdessä julkaistu artikkeli pohjautuu vahvasti olettamuksiin, eikä sillä ole todellisuuspohjaa, konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo.

FAKTAT

  • Nordean tase on yksi Euroopan vahvimmista, mikä näkyy konsernin luottoluokituksessa (AA-)
  • Ruotsin Finanssivalvonta julkisti 26. toukokuuta 2016 Nordeaa koskevat vaatimuksensa. Ydinvakavaraisuussuhteen oli oltava 15,6 prosenttia ensimmäisen neljänneksen lopussa, ja Nordean ydinvakavaraisuussuhde oli tuolloin 16,7 prosenttia.
  • Ruotsin Finanssivalvonta hyväksyi 17. toukokuuta 2016 Nordean ja sen tytärpankkien fuusiosuunnitelmat. Se arvioi tuolloin, onko velkojilla riittävät turvamarginaalit ja vaikuttaako fuusio negatiivisesti julkiseen etuun, eli kasvavatko ruotsalaisiin veronmaksajiin kohdistuvat riskit fuusion seurauksena. Ruotsin Finanssivalvonta arvioi, että nämä riskit eivät suurene, joten se hyväksyi fuusion.
  • Ruotsin Finanssivalvonta julkisti 24. toukokuuta 2016 uuden pankkien sisäisten riskien arviointimalleihin sovellettavan menettelytavan. Sen mukaan pankkien riskipainot kasvaisivat Ruotsissa keskimäärin noin 2 prosenttiyksikköä. Luku ei vaikuta Nordeaan olennaisesti.
  • Nordean yritysluottojen riskipainot ovat jo nyt suuremmat kuin muilla ruotsalaisilla pankeilla, 41 prosenttia vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Svenska Dagbladetin artikkelissa annetaan ymmärtää, että riskipainojen pitäisi olla 61 - 73 prosenttia, kun ne muiden ruotsalaisten pankkien kohdalla ovat 20 - 35 prosenttia. Tämä ei ole realistista.
  • Vuotuisen validointiprosessin aikana on tarkasteltu useita luottoihin liittyviä parametrejä. Prosessi on nyt loppuvaiheessa, emmekä usko sen tulosten vaikuttavan tilanteeseen merkittävästi.

Lisätietoja:
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Documents

Lehdistötiedotteet