Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 13 uutta sertifikaattisarjaa 28.6.2016 (sarjat 2016:8 FI ja 2016:9 FI)

27-06-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 13 uutta sertifikaattisarjaa 28.6.2016. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat DAX indeksin (DE0008469008), Eurostoxx 50 indeksin (EU0009658145) ja OMXS indeksin (SE0000337842) futuurit. Sertifikaatit ovat BULL -sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat perusesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/etn. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL)
Sertifikaatin kohde-etuus DAX indeksin (DE0008469008), Eurostoxx 50 indeksin (EU0009658145)   ja OMXS indeksin (SE0000337842) futuurit
Vipukerroin Välillä 5 ja 15. Ks. tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin osalta kohde-etuuden   vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Ks. tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
Vertailulähde Nasdaq OMX Helsinki Oy
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 10 000 000 per ISIN
Markkinatakaaja NBAB, NBF, NBD ja/tai NBN        Markkinatakaaja   antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä.Sertifikaateille,   joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei   anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti   kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja indekseistä ja arvonkehityksestä ja on   saatavissa Deutsche Börsen, STOXXin ja Nasdaqin kotisivuilta: www.deutsche-boerse.com www.stoxx.com ja http://www.nasdaqomxnordic.com/ Sijoittajan   tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen   liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Sertifikaatin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
BULL DAX X8 NF FI4000205042 DAX Indeksin futuuri DE0008469008
BULL DAX X10 NF1 FI4000205034 DAX Indeksin futuuri DE0008469008
BULL DAX X12 NF FI4000205026 DAX Indeksin futuuri DE0008469008
BULL DAX X15 NF1 FI4000205018 DAX Indeksin futuuri DE0008469008
BULL OMX X8 NF FI4000205000 OMX30TM indeksin futuuri SE0000337842
BULL OMX X10 NF1 FI4000204995 OMX30TM indeksin futuuri SE0000337842
BULL OMX X12 NF FI4000204987 OMX30TM indeksin futuuri SE0000337842
BULL OMX X15 NF1 FI4000204979 OMX30TM indeksin futuuri SE0000337842
BULL SX5E X5 NF FI4000205091 EUROSTOXX 50 indeksin futuuri EU0009658145
BULL SX5E X8 NF FI4000205083 EUROSTOXX 50 indeksin futuuri EU0009658145
BULL SX5E X10 NF FI4000205075 EUROSTOXX 50 indeksin futuuri EU0009658145
BULL SX5E X12 NF FI4000205067 EUROSTOXX 50 indeksin futuuri EU0009658145
BULL SX5E X15 NF FI4000205059 EUROSTOXX 50 indeksin futuuri EU0009658145

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BULL DAX X8 NF 10   EUR 8 0,49   % 87,50   % 4,00   %
BULL DAX X10 NF1 10   EUR 10 0,49   % 90,00% 5,00   %
BULL DAX X12 NF 10   EUR 12 0,49   % 91,67   % 6,00   %
BULL DAX X15 NF1 10   EUR 15 0,49   % 93,33   % 7,50   %
BULL OMX X8 NF 10   EUR 8 0,49   % 87,50   % 4,00   %
BULL OMX X10 NF1 10   EUR 10 0,49   % 90,00% 5,00   %
BULL OMX X12 NF 10   EUR 12 0,49   % 91,67   % 6,00   %
BULL OMX X15 NF1 10   EUR 15 0,49   % 93,33   % 7,50   %
BULL SX5E X5 NF 10   EUR 5 0,49   % 80300   % 2,50   %
BULL SX5E X8 NF 10   EUR 8 0,49   % 87,50   % 4,00   %
BULL SX5E X10 NF 10   EUR 10 0,49   % 90,00% 5,00   %
BULL SX5E X12 NF 10   EUR 12 0,49   % 91,67   % 6,00   %
BULL SX5E X15 NF 10   EUR 15 0,49   % 93,33   % 7,50   %

Helsingissä 27.6.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Samu Purovirta                           

Lisätietoja: samu.purovirta [at] nordea.com

www.nordea.fi/etn 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet