Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 12 uutta sertifikaattisarjaa 30.6.2016 (sarjat 2016:10 FI ja 2016:11 FI)

29-06-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 12 uutta sertifikaattisarjaa 30.6.2016. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat DAX indeksin (DE0008469008), Eurostoxx 50 indeksin (EU0009658145) ja OMXS indeksin (SE0000337842) futuurit. Sertifikaatit ovat BEAR -sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat perusesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/etn. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus DAX indeksin (DE0008469008), Eurostoxx 50 indeksin (EU0009658145)   ja OMXS indeksin (SE0000337842) futuurit
Vipukerroin Välillä –5 ja –15. Ks. tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BEAR -sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BEAR -sertifikaatin osalta kohde-etuuden   vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Ks. tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Vertailulähde Nasdaq Helsinki Oy
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 10 000 000 per ISIN
Markkinatakaaja NBAB, NBF, NBD ja/tai NBN        Markkinatakaaja   antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä.Sertifikaateille,   joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei   anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti   kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja indekseistä ja arvonkehityksestä ja on   saatavissa Deutsche Börsen, STOXXin ja Nasdaqin kotisivuilta: www.deutsche-boerse.com www.stoxx.com ja http://www.nasdaqomxnordic.com/ Sijoittajan   tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen   liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Sertifikaatin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
BEAR DAX X8 NF FI4000205166 DAX Indeksin futuuri DE0008469008
BEAR DAX X12 NF FI4000205158 DAX Indeksin futuuri DE0008469008
BEAR DAX X15 NF1 FI4000205141 DAX Indeksin futuuri DE0008469008
BEAR OMX X5 NF FI4000205133 OMX30TM indeksin futuuri SE0000337842
BEAR OMX X8 NF FI4000205125 OMX30TM indeksin futuuri SE0000337842
BEAR OMX X12 NF FI4000205117 OMX30TM indeksin futuuri SE0000337842
BEAR OMX X15 NF1 FI4000205109 OMX30TM indeksin futuuri SE0000337842
BEAR SX5E X5 NF FI4000205216 EUROSTOXX 50 indeksin futuuri EU0009658145
BEAR SX5E X8 NF FI4000205208 EUROSTOXX 50 indeksin futuuri EU0009658145
BEAR SX5E X10 NF FI4000205190 EUROSTOXX 50 indeksin futuuri EU0009658145
BEAR SX5E X12 NF FI4000205182 EUROSTOXX 50 indeksin futuuri EU0009658145
BEAR SX5E X15 NF FI4000205174 EUROSTOXX 50 indeksin futuuri EU0009658145

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BEAR DAX X8 NF 10   EUR –8 0,49   % 112,50   % 4,00   %
BEAR DAX X12 NF 10 EUR –12 0,49   % 108,33   % 6,00   %
BEAR DAX X15 NF1 10   EUR –15 0,49   % 106,67   % 7,50   %
BEAR OMX X5 NF 10   EUR –5 0,49   % 120,00   % 2,50   %
BEAR OMX X8 NF 10   EUR –8 0,49   % 112,50   % 4,00   %
BEAR OMX X12 NF 10   EUR –12 0,49   % 108,33   % 6,00   %
BEAR OMX X15 NF1 10   EUR –15 0,49   % 106,67   % 7,50   %
BEAR SX5E X5 NF 10   EUR –5 0,49   % 120,00   % 2,50   %
BEAR SX5E X8 NF 10   EUR –8 0,49   % 112,50   % 4,00   %
BEAR SX5E X10 NF 10   EUR –10 0,49   % 110,00   % 5,00   %
BEAR SX5E X12 NF 10   EUR –12 0,49   % 108,33   % 6,00   %
BEAR SX5E X15 NF 10   EUR –15 0,49   % 106,67   % 7,50   %

Helsingissä 29.6.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Samu Purovirta

Lisätietoja: sijoitustuotteet [at] nordea.com

www.nordea.fi/etn 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet