Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 103 uutta warranttisarjaa 15.07.2016 (sarja 2016:C7 FI ja 2016:P7 FI)

14-07-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 103 uutta warranttisarjaa 15.07.2016. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ) 
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n   (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen   määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi  Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä 1 500 000 – 10 000 000 
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki   Oy
Markkinatakaaja Nordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com , www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin kaupankäynti-tunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
DAX6I10100NDS FI4000205224 DAX DE0008469008
DAX6U9900NDS FI4000205232 DAX DE0008469008
DAX6U9800NDS FI4000205240 DAX DE0008469008
DAX6U9600NDS FI4000205257 DAX DE0008469008
DAX6J10500NDS FI4000205265 DAX DE0008469008
DAX6J10300NDS FI4000205273 DAX DE0008469008
DAX6J10200NDS FI4000205281 DAX DE0008469008
DAX6J10100NDS FI4000205299 DAX DE0008469008
DAX6J10000NDS FI4000205307 DAX DE0008469008
DAX6V9900NDS FI4000205315 DAX DE0008469008
DAX6V9800NDS FI4000205323 DAX DE0008469008
DAX6V9600NDS FI4000205331 DAX DE0008469008
DAX6V9500NDS FI4000205349 DAX DE0008469008
FUM6H 17NDS FI4000205356 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6H 16NDS FI4000205364 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6T 14NDS FI4000205372 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6T 13NDS FI4000205380 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6I 17NDS FI4000205398 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6U 13NDS FI4000205406 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6J 17NDS FI4000205414 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6J 16NDS FI4000205422 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6J 15NDS FI4000205430 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6V 14NDS FI4000205448 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6V 13NDS FI4000205455 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6X 14NDS FI4000205463 Fortum Oyj FI0009007132
KNE6H 46NDS FI4000205471 Kone Oyj FI0009013403
KNE6T 40NDS FI4000205489 Kone Oyj FI0009013403
KNE6J 46NDS FI4000205497 Kone Oyj FI0009013403
KNE6J 44NDS FI4000205505 Kone Oyj FI0009013403
KNE6J 42NDS FI4000205513 Kone Oyj FI0009013403
KNE6V 40NDS FI4000205521 Kone Oyj FI0009013403
KNE6V 38NDS FI4000205539 Kone Oyj FI0009013403
MEO6J 28NDS FI4000206123 Metso Oyj FI0009007835
MEO6J 26NDS FI4000206131 Metso Oyj FI0009007835
MEO6J 24NDS FI4000206149 Metso Oyj FI0009007835
MEO6V 22NDS FI4000206156 Metso Oyj FI0009007835
MEO6V 20NDS FI4000206164 Metso Oyj FI0009007835
NES6T 30NDS FI4000205547 Neste Oyj FI0009013296
NES6U 30NDS FI4000205554 Neste Oyj FI0009013296
NES6J 36NDS FI4000205562 Neste Oyj FI0009013296
NES6J 34NDS FI4000205570 Neste Oyj FI0009013296
NES6J 32NDS FI4000205588 Neste Oyj FI0009013296
NES6V 30NDS FI4000205596 Neste Oyj FI0009013296
NES6V 28NDS FI4000205604 Neste Oyj FI0009013296
NOK6H 57NDS FI4000205612 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H 56NDS FI4000205620 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H 55NDS FI4000205638 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H 54NDS FI4000205646 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T 52NDS FI4000205653 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T 51NDS FI4000205661 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T   5NDS FI4000205679 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T 49NDS FI4000205687 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T 48NDS FI4000205695 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T 47NDS FI4000205703 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T 46NDS FI4000205711 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T 45NDS FI4000205729 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6J 57NDS FI4000205737 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6J 56NDS FI4000205745 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6J 55NDS FI4000205752 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6J 54NDS FI4000205760 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6J 53NDS FI4000205778 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6V 52NDS FI4000205786 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6V 51NDS FI4000205794 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6V   5NDS FI4000205802 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6V 49NDS FI4000205810 Nokia Oyj FI0009000681
NRE6H 375NDS FI4000205828 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6T 325NDS FI4000205836 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6I 375NDS FI4000205844 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6U 325NDS FI4000205851 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6J 375NDS FI4000205869 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6J 35NDS FI4000205877 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6V 325NDS FI4000205885 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6V 30NDS FI4000205893 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
SAM6H 38NDS FI4000205901 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6T 34NDS FI4000205919 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6I 38NDS FI4000205927 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6U 34NDS FI4000205935 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6J 42NDS FI4000205943 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6J 40NDS FI4000205950 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6J 38NDS FI4000205968 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6V 36NDS FI4000205976 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6V 34NDS FI4000205984 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6L 40NDS FI4000205992 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6X 32NDS FI4000206008 Sampo Oyj FI0009003305
STE6J   9NDS FI4000206016 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6J 85NDS FI4000206024 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6J   8NDS FI4000206032 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6V 75NDS FI4000206040 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6V   7NDS FI4000206057 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM6I 19NDS FI4000206065 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6U 16NDS FI4000206073 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6J 19NDS FI4000206081 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6J 18NDS FI4000206099 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6J 17NDS FI4000206107 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6V 16NDS FI4000206115 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6V 15NDS FI4000206172 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6L 19NDS FI4000206180 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6X 16NDS FI4000206198 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT6J 42NDS FI4000206206 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6J 40NDS FI4000206214 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6J 38NDS FI4000206222 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6V 36NDS FI4000206230 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT6V 34NDS FI4000206248 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX6I10100NDS 10 100 C    1/150 3 000   000 2016-07-15 2016-09-16
DAX6U9900NDS 9 900 P    1/150 3 000   000 2016-07-15 2016-09-16
DAX6U9800NDS 9 800 P    1/150 3 000   000 2016-07-15 2016-09-16
DAX6U9600NDS 9 600 P    1/150 3 000   000 2016-07-15 2016-09-16
DAX6J10500NDS 10 500 C    1/150 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
DAX6J10300NDS 10 300 C    1/150 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
DAX6J10200NDS 10 200 C    1/150 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
DAX6J10100NDS 10 100 C    1/150 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
DAX6J10000NDS 10 000 C    1/150 3 000 000 2016-07-15 2016-10-21
DAX6V9900NDS 9 900 P    1/150 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
DAX6V9800NDS 9 800 P    1/150 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
DAX6V9600NDS 9 600 P    1/150 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
DAX6V9500NDS 9 500 P    1/150 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
FUM6H 17NDS 17,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-08-19
FUM6H 16NDS 16,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-08-19
FUM6T 14NDS 14,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-08-19
FUM6T 13NDS 13,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-08-19
FUM6I 17NDS 17,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-09-16
FUM6U 13NDS 13,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-09-16
FUM6J 17NDS 17,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
FUM6J 16NDS 16,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
FUM6J 15NDS 15,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
FUM6V 14NDS 14,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
FUM6V 13NDS 13,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
FUM6X 14NDS 14,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-12-16
KNE6H 46NDS 46,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-08-19
KNE6T 40NDS 40,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-08-19
KNE6J 46NDS 46,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
KNE6J 44NDS 44,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
KNE6J 42NDS 42,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
KNE6V 40NDS 40,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
KNE6V 38NDS 38,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
MEO6J 28NDS 28,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
MEO6J 26NDS 26,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
MEO6J 24NDS 24,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
MEO6V 22NDS 22,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
MEO6V 20NDS 20,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
NES6T 30NDS 30,00 P    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-08-19
NES6U 30NDS 30,00 P    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-09-16
NES6J 36NDS 36,00 C    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NES6J 34NDS 34,00 C    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NES6J 32NDS 32,00 C    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NES6V 30NDS 30,00 P    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NES6V 28NDS 28,00 P    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NOK6H 57NDS 5,70 C    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-08-19
NOK6H 56NDS 5,60 C    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-08-19
NOK6H 55NDS 5,50 C    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-08-19
NOK6H 54NDS 5,40 C    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-08-19
NOK6T 52NDS 5,20 P    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-08-19
NOK6T 51NDS 5,10 P    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-08-19
NOK6T   5NDS 5,00 P    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-08-19
NOK6T 49NDS 4,90 P    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-08-19
NOK6T 48NDS 4,80 P    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-08-19
NOK6T 47NDS 4,70 P    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-08-19
NOK6T 46NDS 4,60 P    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-08-19
NOK6T 45NDS 4,50 P    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-08-19
NOK6J 57NDS 5,70 C    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NOK6J 56NDS 5,60 C    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NOK6J 55NDS 5,50 C    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NOK6J 54NDS 5,40 C    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NOK6J 53NDS 5,30 C    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NOK6V 52NDS 5,20 P    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NOK6V 51NDS 5,10 P    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NOK6V   5NDS 5,00 P    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NOK6V 49NDS 4,90 P    1/5 10 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NRE6H 375NDS 37,50 C    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-08-19
NRE6T 325NDS 32,50 P    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-08-19
NRE6I 375NDS 37,50 C    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-09-16
NRE6U 325NDS 32,50 P    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-09-16
NRE6J 375NDS 37,50 C    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NRE6J 35NDS 35,00 C    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NRE6V 325NDS 32,50 P    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
NRE6V 30NDS 30,00 P    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
SAM6H 38NDS 38,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-08-19
SAM6T 34NDS 34,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-08-19
SAM6I 38NDS 38,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-09-16
SAM6U 34NDS 34,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-09-16
SAM6J 42NDS 42,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
SAM6J 40NDS 40,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
SAM6J 38NDS 38,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
SAM6V 36NDS 36,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
SAM6V 34NDS 34,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
SAM6L 40NDS 40,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-12-16
SAM6X 32NDS 32,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-12-16
STE6J   9NDS 9,00 C    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
STE6J 85NDS 8,50 C    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
STE6J   8NDS 8,00 C    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
STE6V 75NDS 7,50 P    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
STE6V   7NDS 7,00 P    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
UPM6I 19NDS 19,00 C    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-09-16
UPM6U 16NDS 16,00 P    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-09-16
UPM6J 19NDS 19,00 C    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
UPM6J 18NDS 18,00 C    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
UPM6J 17NDS 17,00 C    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
UPM6V 16NDS 16,00 P    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
UPM6V 15NDS 15,00 P    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-10-21
UPM6L 19NDS 19,00 C    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-12-16
UPM6X 16NDS 16,00 P    1/5 3 000   000 2016-07-15 2016-12-16
WRT6J 42NDS 42,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
WRT6J 40NDS 40,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
WRT6J 38NDS 38,00 C    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
WRT6V 36NDS 36,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21
WRT6V 34NDS 34,00 P    1/5 1 500   000 2016-07-15 2016-10-21

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 14.07.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit  

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet