EBA:n stressitesti: Nordean asema on vahva

Lehdistötiedote | 29-07-2016 23:10

Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) on toteuttanut EU:n laajuisen pankkien stressitestin, jonka kohteena oli myös Nordea. Testi suoritettiin yhteistyössä muun muassa Ruotsin Finanssivalvonnan sekä Euroopan komission ja Euroopan järjestelmäriskikomitean (European Systemic Risk Board, ESRB) kanssa.

EBA:n pankkien stressitestin 29. heinäkuuta julkistetut tulokset vahvistivat, että Nordean pääomarakenne ja liiketoimintamalli ovat vahvat. Testi toteutettiin EU:n laajuisena ja siinä sovellettiin yhteisiä menettelytapoja. Kaikkein epäsuotuisimman talouskehityksen skenaariossa Nordean ydinvakavaraisuussuhde laski vuoden 2015 lopun 16,5 prosentista 14,1 prosenttiin vuoden 2018 lopussa. Stressitestin tulokset vastaavat Nordean sisäisten testien ja sääntelyviranomaisten testien tuloksia. Ne eivät aiheuta muutoksia Nordean pääomasuunnitteluun tai vakavaraisuutta koskeviin tavoitteisiin. Stressitestissä ei ole etukäteen määritelty tasoa, joka kertoisi, läpäistäänkö testi vai ei.

EBA:n testeissä sovellettiin yhteisiä menettelytapoja kaikkiin pankkeihin ja tuloksia voidaan käyttää mittarina EU:n pankkien vertailussa. Epäsuotuisan stressitestiskenaarion laati EKP/ESRB ja se kattaa kolmen vuoden ajanjakson (2016–2018). Stressitestissä oletettiin, että taseen loppusumma pysyy joulukuun 2015 tasolla, joten siinä ei otettu huomioon tulevia liiketoimintastrategioita tai johdon toimintaa. Testi ei ole ennuste Nordean tuloskehityksestä.

 

EBA:n verkkosivut                                               EKP:n verkkosivut

www.eba.europa.eu                                           www.ecb.europa.eu  


Lisätietoja:

Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Kati Tommiska, konserniviestintä, +358 50 382 1391

 
 

 
Nordea on yksi Euroopan kymmenestä suurimmasta yleispankista markkina-arvolla mitattuna. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta, 30 000 työntekijää ja konttoreita noin 600 toimipaikassa. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Meillä on kaikkien niiden tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen laaja asiantuntemus, joita tarjoamme asiakkaillemme pankkiasioissa, varallisuudenhoidossa ja vakuutustoiminnassa. Asiakassuhteemme perustuvat luottamukseen, ja sitoudumme vahvasti sekä asiakkaisiimme että yhteiskuntaan.

Documents

Lehdistötiedotteet