Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 37 uutta turbowarranttisarjaa 12.08.2016 (sarja 2016:C18 FI ja 2016:P18 FI)

11-08-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 37 uutta turbowarranttisarjaa 12.08.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.  

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n   (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), UPM-Kymmene   Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n   (YTY1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 – 500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Nordea Pankki   Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com,   www.metso.com,   www.neste.com,   www.nokia.com,   www.outotec.com,   www.sampo.fi,   www.upm-kymmene.com, www.valmet.com,   www.wartsila.com,   www.yitgroup.com ja www.deutsche-boerse.com.   Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

  Turbowarrantin
   kaupankäynti
   -tunnus  
  Turbowarrantin
   ISIN-koodi  
  Kohde-etuus     Kohde-etuuden
   ISIN-koodi  
  TDAX6U11000NDS     FI4000213343     DAX     DE0008469008  
  TDAX6U10900NDS     FI4000213350     DAX     DE0008469008  
  TDAX6U10800NDS     FI4000213368     DAX     DE0008469008  
  TDAX6U10700NDS     FI4000213376     DAX     DE0008469008  
  TDAX6I10600NDS     FI4000213384     DAX     DE0008469008  
  TDAX6I10500NDS     FI4000213392     DAX     DE0008469008  
  TDAX6I10400NDS     FI4000213400     DAX     DE0008469008  
  TDAX6I10300NDS     FI4000213418     DAX     DE0008469008  
  TDAX6I10200NDS     FI4000213426     DAX     DE0008469008  
  TDAX6I10100NDS1     FI4000213434     DAX     DE0008469008  
  TFUM6U 15NDS     FI4000213442     Fortum Oyj     FI0009007132  
  TMEO6I 24NDS1     FI4000213459     Metso Oyj     FI0009007835  
  TNES6U 40NDS     FI4000213467     Neste Oyj     FI0009013296  
  TNES6U 38NDS     FI4000213475     Neste Oyj     FI0009013296  
  TNES6I 36NDS     FI4000213483     Neste Oyj     FI0009013296  
  TNES6I 34NDS     FI4000213491     Neste Oyj     FI0009013296  
  TNES6I 32NDS     FI4000213509     Neste Oyj     FI0009013296  
  TNOK6U 53NDS     FI4000213517     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6U 52NDS     FI4000213525     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6U 51NDS     FI4000213533     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6I 49NDS1     FI4000213541     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6I 48NDS1     FI4000213558     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6I 47NDS     FI4000213566     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6I 46NDS     FI4000213574     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TOTE6U 44NDS     FI4000213582     Outotec Oyj     FI0009014575  
  TOTE6U 42NDS     FI4000213590     Outotec Oyj     FI0009014575  
  TOTE6I 38NDS     FI4000213608     Outotec Oyj     FI0009014575  
  TOTE6I 36NDS     FI4000213616     Outotec Oyj     FI0009014575  
  TOTE6I 34NDS     FI4000213624     Outotec Oyj     FI0009014575  
  TSAM6I 36NDS1     FI4000213632     Sampo Oyj     FI0009003305  
  TUPM6U 21NDS     FI4000213640     UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987  
  TUPM6U 20NDS     FI4000213657     UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987  
  TUPM6I 18NDS     FI4000213665     UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987  
  TVAL6I 115NDS1     FI4000213673     Valmet Oyj     FI4000074984  
  TWRT6I 38NDS1     FI4000213681     Wärtsilä Oyj     FI0009003727  
  TYTY6U 66NDS     FI4000213699     YIT Oyj     FI0009800643  
  TYTY6I 54NDS     FI4000213707     YIT Oyj     FI0009800643  

TAULUKKO 2

  Turbo
   warrantin
   kaupankäynti
   -tunnus  
  Lunas
   -tus
   hinta  
  Raja
   taso  
  C/P
   *  
  Kerroin     Liikkeeseen
   laskupäivä  
  Erääntymis
   -päivä  
  TDAX6U11000NDS     11000     11000     P        1/150     2016-08-12     2016-09-16  
  TDAX6U10900NDS     10900     10900     P        1/150     2016-08-12     2016-09-16  
  TDAX6U10800NDS     10800     10800     P        1/150     2016-08-12     2016-09-16  
  TDAX6U10700NDS     10700     10700     P        1/150     2016-08-12     2016-09-16  
  TDAX6I10600NDS     10600     10600     C        1/150     2016-08-12     2016-09-16  
  TDAX6I10500NDS     10500     10500     C        1/150     2016-08-12     2016-09-16  
  TDAX6I10400NDS     10400     10400     C        1/150     2016-08-12     2016-09-16  
  TDAX6I10300NDS     10300     10300     C        1/150     2016-08-12     2016-09-16  
  TDAX6I10200NDS     10200     10200     C        1/150     2016-08-12     2016-09-16  
  TDAX6I10100NDS1     10100     10100     C        1/150     2016-08-12     2016-09-16  
  TFUM6U 15NDS     15,00     15,00     P        1/2          2016-08-12     2016-09-16  
  TMEO6I 24NDS1     24,00     24,00     C        1/5          2016-08-12     2016-09-16  
  TNES6U 40NDS     40,00     40,00     P        1/2          2016-08-12     2016-09-16  
  TNES6U 38NDS     38,00     38,00     P        1/2          2016-08-12     2016-09-16  
  TNES6I 36NDS     36,00     36,00     C        1/2          2016-08-12     2016-09-16  
  TNES6I 34NDS     34,00     34,00     C        1/2          2016-08-12     2016-09-16  
  TNES6I 32NDS     32,00     32,00     C        1/2          2016-08-12     2016-09-16  
  TNOK6U 53NDS     5,30     5,30     P     1            2016-08-12     2016-09-16  
  TNOK6U 52NDS     5,20     5,20     P     1            2016-08-12     2016-09-16  
  TNOK6U 51NDS     5,10     5,10     P     1            2016-08-12     2016-09-16  
  TNOK6I 49NDS1     4,90     4,90     C     1            2016-08-12     2016-09-16  
  TNOK6I 48NDS1     4,80     4,80     C     1            2016-08-12     2016-09-16  
  TNOK6I 47NDS     4,70     4,70     C     1            2016-08-12     2016-09-16  
  TNOK6I 46NDS     4,60     4,60     C     1            2016-08-12     2016-09-16  
  TOTE6U 44NDS     4,40     4,40     P        1/2          2016-08-12     2016-09-16  
  TOTE6U 42NDS     4,20     4,20     P        1/2          2016-08-12     2016-09-16  
  TOTE6I 38NDS     3,80     3,80     C        1/2          2016-08-12     2016-09-16  
  TOTE6I 36NDS     3,60     3,60     C        1/2          2016-08-12     2016-09-16  
  TOTE6I 34NDS     3,40     3,40     C        1/2          2016-08-12     2016-09-16  
  TSAM6I 36NDS1     36,00     36,00     C        1/5          2016-08-12     2016-09-16  
  TUPM6U 21NDS     21,00     21,00     P     1            2016-08-12     2016-09-16  
  TUPM6U 20NDS     20,00     20,00     P     1            2016-08-12     2016-09-16  
  TUPM6I 18NDS     18,00     18,00     C     1            2016-08-12     2016-09-16  
  TVAL6I 115NDS1     11,50     11,50     C        1/2          2016-08-12     2016-09-16  
  TWRT6I 38NDS1     38,00     38,00     C        1/5          2016-08-12     2016-09-16  
  TYTY6U 66NDS     6,60     6,60     P        1/2          2016-08-12     2016-09-16  
  TYTY6I 54NDS     5,40     5,40     C        1/2          2016-08-12     2016-09-16  

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 11.08.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet