Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea luopuu asteikon käytöstä luottoriskianalyysiin sisältyvässä luottojen laadun arvioinnissa

Lehdistötiedote | 26-08-2016 17:30

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on korostanut, että vain rekisteröityjen luottoluokituslaitosten on tarkoitus käyttää asteikkoa luottojen laadun arvioinnissa. Nordea on siksi päättänyt lopettaa asteikon käytön sijoitustutkimukseen sisältyvässä luottojen laadun arvioinnissa.


Luottoriskianalyysistä on muodostunut Pohjoismaissa useiden vuosikymmenten aikana tärkeä työkalu, joka antaa luottoluokittelemattomille ja usein ns. non-investment grade -tasoisille yhtiöille mahdollisuuden saada rahoitusta pääomamarkkinoilta. Uskomme, että luottojen laadun arviointi vakiintunutta asteikkoa käyttäen on antanut sijoittajille arvokasta tietoa, jonka avulla he ovat voineet vertailla liikkeeseen laskettuja lainoja ja muodostaa näkemyksen itselleen sopivasta riskipreemiosta.

Luottoluokituslaitoksia koskeva asetus laadittiin finanssikriisin jälkimainingeissa. Sen perimmäinen tarkoitus oli säännellä luottoluokituslaitoksia ja niiden toimintaa, jotka eivät aiemmin kuuluneet sääntelyn piiriin, muttei pakottaa jo ennestään sääntelyn piiriin kuuluvaa toimintaa noudattamaan uusia säännöksiä. Meidän näkemyksemme mukaan kolmannen luottoluokituslaitoksia koskevan asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa on selvä maininta poikkeuksesta.

Nordea jatkoi siksi hyvässä uskossa useiden muiden suurten pohjoismaisten pankkien tapaan asteikon käyttöä sijoitustutkimukseen sisältyvässä luottojen laadun arvioinnissa myös kolmannen luottoluokituslaitoksia koskevan asetuksen voimaantulon jälkeen. Tämä perustui käsitykseemme, jonka mukaan tutkimuksemme on sijoitustutkimusta ja siihen sovelletaan siten rahoitusvälineiden markkinat -direktiiviä (MiFID) ja markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), mutta ei kolmatta luottoluokituslaitoksia koskevaa asetusta. Nyt on kuitenkin käynyt vahvasti ilmi, että ESMAn tulkinnan mukaan asteikon käyttöä myös sijoitustutkimukseen sisältyvässä luottojen laadun arvioinnissa olisi pidettävä luottoluokitustoimintana ja siihen olisi sovellettava luottoluokituslaitoksia koskevaa asetusta 3 artiklan 2 kohdan mukaisesta poikkeuksesta huolimatta.

Nordean tulkinta sijoitustutkimustoimintaan sovellettavasta lainsäädännöstä on erilainen. Uskomme, että lainsäätäjä sisällytti luottoluokituslaitoksia koskevaan asetukseen poikkeuksen varmistaakseen, että sijoitustutkimus voisi edelleen tukea toimivia markkinoita, ja teki sen tietoisesti, sillä sijoitustoimintaan sovelletaan jo MiFID-direktiiviä ja MAR-asetusta. Nordea ei kuitenkaan ole halukas ottamaan tätä sääntelyyn liittyvää riskiä, joten jatkamme markkinoiden johtavaa pohjoismaista luottoriskianalyysiämme, mutta emme enää käytä siinä asteikkoa.

Lisätietoja:

Martin A Persson, Co-Head of Markets Equities, +46 10 1565877
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006

Documents

Lehdistötiedotteet