Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Puolet suomalaisista hallitsee oman taloutensa hyvin

Lehdistötiedote | 02-09-2016 08:00

Nordean teettämän tutkimuksen mukaan oman talouden hallinta ei ole kaikille suomalaisille itsestäänselvyys. Rahahuolet valvottavat osaa öisin ja monella palkka on kulutettu ennen kuin seuraava tulee tilille. Noin puolet suomalaisista kokee kuitenkin hallitsevansa oman taloutensa hyvin.

Nordean teettämän kyselyn mukaan 55 prosenttia suomalaisista kokee hallitsevansa oman taloutensa hyvin. Vastaajien eri ikäryhmien välillä on selviä eroja: 55–65-vuotiaista vastaajista kaksi kolmasosaa tuntee talouden olevan hanskassa, kun taas 26–39-vuotiaista alle puolet kertoo hallitsevansa taloutensa hyvin. Tunne talouden hallinnasta on laskenut kaikissa ikäryhmissä verrattuna vuonna 2014 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen.

- Lapsiperheissä epävarmuus on yleisempää kuin lapsettomissa kotitalouksissa. Hieman yllättäen kaikkein nuorimmat 18–25-vuotiaat vastaajat hallitsevat taloutensa paremmin kuin sitä vanhemmat aikuiset ja keski-ikäiset. Toisaalta pudotus hallinnan tunteessa on kuitenkin ollut suurin juuri nuorimmilla vastaajilla kahden vuoden aikana, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen toteaa.

Joka viides tutkimuksen vastaajista on viimeisen kuuden kuukauden aikana ainakin kerran kuluttanut palkkansa loppuun jo ennen seuraavaa palkkapäivää. Lapsiperheissä palkan kuluminen loppuun on yleisempää, ja niin on käynyt joka neljännelle.

- Noin kuudesosa vastaajista kertoo rahahuolten valvottavan öisin useammin kuin kerran kuukaudessa, ja joka kymmenes on saanut maksumuistutuksen laskusta vähintään kerran puolen vuoden aikana. Sekä nuorilla että lapsiperheillä nämä ongelmat ovat lisääntyneet kahden vuoden aikana, kertoo Olli Kärkkäinen.

Taloudellista tilannetta parannetaan pääasiassa säästämällä

Noin viidesosa vastaajista on viimeisen kuuden kuukauden aikana alkanut säästää säännöllisesti parantaakseen taloudellista tilannettaan. Nuorimmilla 18–25-vuotiailla vastaajilla säästäminen on muita ikäryhmiä yleisempää, ja heistä kolmasosa kertoo säästävänsä säännöllisesti. Nuoret tekevät itselleen muita useammin myös tulo- ja menoarvion taloutensa tueksi. Sekä säästäminen että budjetin laatiminen on kuitenkin harvinaisempaa nyt kuin kaksi vuotta sitten.

- Budjetointia kannattaa kokeilla oman taloustilanteen hallintaan ottamiseksi. Nyt vajaa kuudesosa tutkimuksen vastaajista sanoo tehneensä itselleen tulo- ja menoarvion. Tällaisen arvion laatiminen voi tuntua ensimmäisellä kerralla vaivalloiselta, mutta hyvän pohjan luotuaan sitä on helppoa jatkossa vain päivittää ja seurata. Tieto omista tuloista ja menoista luo turvallisuuden tunnetta ja varmuutta arkeen, sanoo Olli Kärkkäinen.

TNS Gallup tutki Nordean toimeksiannosta oman talouden hallintaa internet-paneelia käyttäen. Tutkimusaineisto kerättiin 9.5.2016 - 16.5.2016. Suomessa tehtiin kaikkiaan 1 020 haastattelua 18–65-vuotiaiden ikäryhmässä.

Lisätietoja:

Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti, +358 40 7356030

Anni Hiekkanen, lehdistöpäällikkö, +358 50 438 5094

Documents