Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 35 uutta turbowarranttisarjaa 07.10.2016 (sarja 2016:C22 FI ja 2016:P22 FI)

06-10-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 35 uutta turbowarranttisarjaa 07.10.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.  

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n   (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V),   Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai   DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000-500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Pankki Suomi Oyj, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Danmark   A/S ja/tai Nordea Bank Norge ASA Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.metso.com,   www.neste.com, www.nokia.com   , www.outotec.com, , www.upm-kymmene.com, www.valmet.com, www.wartsila.com, www.yitgroup.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse   tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

  Turbowarrantin
   kaupankäynti
   -tunnus  
  Turbowarrantin
   ISIN-koodi  
  Kohde-etuus     Kohde-etuuden
   ISIN-koodi  
  TDAX6L10500NDS     FI4000211206     DAX     DE0008469008  
  TDAX6L10400NDS     FI4000211214     DAX     DE0008469008  
  TDAX6L10300NDS2     FI4000211222     DAX     DE0008469008  
  TDAX6L10200NDS1     FI4000211230     DAX     DE0008469008  
  TFUM6X 16NDS     FI4000211248     Fortum Oyj     FI0009007132  
  TFUM6L 14NDS     FI4000211255     Fortum Oyj     FI0009007132  
  TMEO6X 28NDS     FI4000211263     Metso Oyj     FI0009007835  
  TMEO6X 27NDS     FI4000211271     Metso Oyj     FI0009007835  
  TMEO6L 25NDS     FI4000211289     Metso Oyj     FI0009007835  
  TNES6X 42NDS     FI4000211297     Neste Oyj     FI0009013296  
  TNES6L 36NDS1     FI4000211305     Neste Oyj     FI0009013296  
  TNOK6X 55NDS     FI4000211313     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6X 54NDS     FI4000211321     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6X 53NDS     FI4000211339     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6X 52NDS1     FI4000211347     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6L 51NDS     FI4000211354     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6L   5NDS     FI4000211362     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6L 49NDS     FI4000211370     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6L 48NDS1     FI4000211388     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TOTE6X 48NDS     FI4000211396     Outotec Oyj     FI0009014575  
  TOTE6X 46NDS     FI4000211404     Outotec Oyj     FI0009014575  
  TOTE6L 44NDS     FI4000211412     Outotec Oyj     FI0009014575  
  TOTE6L 42NDS     FI4000211420     Outotec Oyj     FI0009014575  
  TOTE6L   4NDS1     FI4000211438     Outotec Oyj     FI0009014575  
  TUPM6L 18NDS     FI4000211446     UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987  
  TVAL6X 135NDS1     FI4000211453     Valmet Oyj     FI4000074984  
  TVAL6L 13NDS1     FI4000211461     Valmet Oyj     FI4000074984  
  TWRT6X 44NDS     FI4000211479     Wärtsilä Oyj     FI0009003727  
  TWRT6X 42NDS     FI4000211487     Wärtsilä Oyj     FI0009003727  
  TWRT6L 40NDS     FI4000211495     Wärtsilä Oyj     FI0009003727  
  TWRT6L 38NDS     FI4000211503     Wärtsilä Oyj     FI0009003727  
  TYTY6X 76NDS     FI4000211511     YIT Oyj     FI0009800643  
  TYTY6X 74NDS     FI4000211529     YIT Oyj     FI0009800643  
  TYTY6L   7NDS     FI4000211537     YIT Oyj     FI0009800643  
  TYTY6L 68NDS     FI4000211545     YIT Oyj     FI0009800643  

TAULUKKO 2

  Turbo
   warrantin
   kaupankäynti
   -tunnus  
  Lunas
   -tus
   hinta  
  Raja
   taso  
  C/P
   *  
  Kerroin     Liikkeeseen
   laskupäivä  
  Erääntymis
   -päivä  
  TDAX6L10500NDS     10500     10500     C        1/150     2016-10-07     2016-12-16  
  TDAX6L10400NDS     10400     10400     C        1/150     2016-10-07     2016-12-16  
  TDAX6L10300NDS2     10300     10300     C        1/150     2016-10-07     2016-12-16  
  TDAX6L10200NDS1     10200     10200     C        1/150     2016-10-07     2016-12-16  
  TFUM6X 16NDS     16,00     16,00     P        1/2          2016-10-07     2016-12-16  
  TFUM6L 14NDS     14,00     14,00     C        1/2          2016-10-07     2016-12-16  
  TMEO6X 28NDS     28,00     28,00     P        1/5          2016-10-07     2016-12-16  
  TMEO6X 27NDS     27,00     27,00     P        1/5          2016-10-07     2016-12-16  
  TMEO6L 25NDS     25,00     25,00     C        1/5          2016-10-07     2016-12-16  
  TNES6X 42NDS     42,00     42,00     P        1/2          2016-10-07     2016-12-16  
  TNES6L 36NDS1     36,00     36,00     C        1/2          2016-10-07     2016-12-16  
  TNOK6X 55NDS     5,50     5,50     P     1            2016-10-07     2016-12-16  
  TNOK6X 54NDS     5,40     5,40     P     1            2016-10-07     2016-12-16  
  TNOK6X 53NDS     5,30     5,30     P     1            2016-10-07     2016-12-16  
  TNOK6X 52NDS1     5,20     5,20     P     1            2016-10-07     2016-12-16  
  TNOK6L 51NDS     5,10     5,10     C     1            2016-10-07     2016-12-16  
  TNOK6L   5NDS     5,00     5,00     C     1            2016-10-07     2016-12-16  
  TNOK6L 49NDS     4,90     4,90     C     1            2016-10-07     2016-12-16  
  TNOK6L 48NDS1     4,80     4,80     C     1            2016-10-07     2016-12-16  
  TOTE6X 48NDS     4,80     4,80     P        1/2          2016-10-07     2016-12-16  
  TOTE6X 46NDS     4,60     4,60     P        1/2          2016-10-07     2016-12-16  
  TOTE6L 44NDS     4,40     4,40     C        1/2          2016-10-07     2016-12-16  
  TOTE6L 42NDS     4,20     4,20     C        1/2          2016-10-07     2016-12-16  
  TOTE6L   4NDS1     4,00     4,00     C        1/2          2016-10-07     2016-12-16  
  TUPM6L 18NDS     18,00     18,00     C     1            2016-10-07     2016-12-16  
  TVAL6X 135NDS1     13,50     13,50     P        1/2          2016-10-07     2016-12-16  
  TVAL6L 13NDS1     13,00     13,00     C        1/2          2016-10-07     2016-12-16  
  TWRT6X 44NDS     44,00     44,00     P        1/5          2016-10-07     2016-12-16  
  TWRT6X 42NDS     42,00     42,00     P        1/5          2016-10-07     2016-12-16  
  TWRT6L 40NDS     40,00     40,00     C        1/5          2016-10-07     2016-12-16  
  TWRT6L 38NDS     38,00     38,00     C        1/5          2016-10-07     2016-12-16  
  TYTY6X 76NDS     7,60     7,60     P        1/2          2016-10-07     2016-12-16  
  TYTY6X 74NDS     7,40     7,40     P        1/2          2016-10-07     2016-12-16  
  TYTY6L   7NDS     7,00     7,00     C        1/2          2016-10-07     2016-12-16  
  TYTY6L 68NDS     6,80     6,80     C        1/2          2016-10-07     2016-12-16  

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 06.10.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet