Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 10 uutta sertifikaattisarjaa 8.11.2016

07-11-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 10 uutta sertifikaattisarjaa 8.11.2016. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat UPM-Kymmene Oyj:n, Outotec Oyj:n, Cargotec Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n, Stora Enso Oyj:n, Kone Oyj:n ja Outokumpu Oyj:n osakkeet, OMXS30TM -indeksin futuuri sekä ICE Brent Crude Oil futuuri. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat perusesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/etn. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus UPM-Kymmene Oyj:n (FI0009005987) osakeOutotec Oyj:n (FI0009014575) osakeCargotec Oyj:n (FI0009013429) osakeNokian Renkaat Oyj:n (FI0009005318) osakeStora Enso Oyj:n (FI0009005961) osakeKone Oyj:n (FI0009013403) osakeOutokumpu Oyj:n (FI0009002422) osakeOMXS30TM -indeksin (SE0000337842) futuuriICE   Brent Crude Oil futuuri
Vipukerroin Välillä -15 ja 3. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
Vertailulähde Nasdaq OMX Helsinki Oy
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 500 000 - 10 000 000 [SSJ1] per ISIN
Markkinatakaaja NBAB, NBF, NBD   ja/tai NDNMarkkinantakaaja   antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä.Sertifikaateille,   joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei   anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on   keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden   verkkosivuilta, ICE:n verkkosivuilta https://www.theice.com/ sekä Nasdaqin verkkosivuilta   http://www.nasdaqomxnordic.com/ Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on   saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan   tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Sertifikaatin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
BEAR UPM X3 NF2 FI4000215272 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
BEAR OTE X3 NF1 FI4000215280 Outotec Oyj FI0009014575
BEAR CARGOX3 NF1 FI4000215298 Cargotec Oyj FI0009013429
BEAR NRE X3 NF2 FI4000215306 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
BEAR STORAX3 NF2 FI4000215314 Stora Enso Oyj FI0009005961
BEAR KONE X3 NF2 FI4000215322 Kone Oyj FI0009013403
BEAR OUTOK X3 NF FI4000215330 Outokumpu Oyj FI0009002422
BULL OUTOK X3 NF FI4000215355 Outokumpu Oyj FI0009002422
BEAR OMX X15 NF2 FI4000215348 OMX30tm -indeksin futuuri SE0000337842
BULL OLJY X3 NF1 FI4000215363 ICE Brent Crude Oil futuuri -

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi[SSJ2]   Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BEAR UPM X3 NF2 5 EUR -3 0.49   % 133,33   % 2,85   %
BEAR OTE X3 NF1 5 EUR -3 0.49   % 133,33   % 21,00   %
BEAR CARGOX3 NF1 5 EUR -3 0.49   % 133,33   % 3,00   %
BEAR NRE X3 NF2 5 EUR -3 0.49   % 133,33   % 3,00   %
BEAR STORAX3 NF2 5 EUR -3 0.49   % 133,33   % 3,00   %
BEAR KONE X3 NF2 5 EUR -3 0.49   % 133,33   % 3,30   %
BEAR OUTOK X3 NF 5 EUR -3 0.49   % 133,33   % 10,50 %[SSJ3]  
BULL OUTOK X3 NF 5 EUR 3 0.49   % 66,67   % 1,50   %
BEAR OMX X15 NF2 10   EUR -15 0.49   % 106,67   % 7,50   %
BULL OLJY X3 NF1 5 EUR 3 0.49   % 66,67   % 1,50   %

Helsingissä 7.11.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Juuso Jauhiainen

Lisätietoja: sijoitustuotteet [at] nordea.com

www.nordea.fi/etn


 [SSJ1]Please check

 [SSJ2]Please check these

 [SSJ3]Please check

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet