Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 70 uutta warranttisarjaa 18.11.2016 (sarja 2016:C10 FI ja 2016:P10 FI)

17-11-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 70 uutta warranttisarjaa 18.11.2016. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ) 
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n   (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V) osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen   määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi  Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä 1 500 000 – 10 000 000 
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki   Oy
Markkinatakaaja Nordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com , ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin kaupankäynti-tunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
DAX6X10600NDS FI4000231576 DAX DE0008469008
DAX7C10900NDS FI4000231584 DAX DE0008469008
DAX7O10600NDS FI4000231592 DAX DE0008469008
DAX7O10400NDS FI4000231600 DAX DE0008469008
FUM6L 14NDS FI4000231618 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6X 13NDS FI4000231626 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7C 14NDS FI4000231634 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7O 12NDS FI4000231642 Fortum Oyj FI0009007132
KNE7C 44NDS FI4000231659 Kone Oyj FI0009013403
KNE7C 42NDS FI4000231667 Kone Oyj FI0009013403
KNE7O 40NDS FI4000231675 Kone Oyj FI0009013403
KNE7O 38NDS FI4000231683 Kone Oyj FI0009013403
MEO7C 26NDS FI4000231691 Metso Oyj FI0009007835
NES6L 38NDS FI4000231709 Neste Oyj FI0009013296
NES7C 38NDS FI4000231717 Neste Oyj FI0009013296
NES7O 34NDS FI4000231725 Neste Oyj FI0009013296
NOK6L 44NDS FI4000231733 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L 43NDS FI4000231741 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L 42NDS FI4000231758 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L 41NDS FI4000231766 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L   4NDS FI4000231774 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X 38NDS FI4000231782 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X 37NDS FI4000231790 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X 36NDS FI4000231808 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X 35NDS FI4000231816 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C 44NDS FI4000231824 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C 43NDS FI4000231832 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C 42NDS FI4000231840 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C 41NDS FI4000231857 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C   4NDS FI4000231865 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7O 38NDS FI4000231873 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7O 36NDS FI4000231881 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7F 46NDS FI4000231899 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7F 44NDS FI4000231907 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7F 42NDS FI4000231915 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7F   4NDS FI4000231923 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7R 38NDS FI4000231931 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7I 45NDS FI4000231949 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7I   4NDS FI4000231956 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7U 38NDS FI4000231964 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7U 35NDS FI4000231972 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7L 45NDS FI4000231980 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7L   4NDS FI4000231998 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7X 38NDS FI4000232004 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7X 35NDS FI4000232012 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F   5NDS FI4000232020 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F 45NDS FI4000232038 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F   4NDS FI4000232046 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8R 35NDS FI4000232053 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L   5NDS FI4000232061 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L 45NDS FI4000232079 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L   4NDS FI4000232087 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8X 35NDS FI4000232095 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8X   3NDS FI4000232103 Nokia Oyj FI0009000681
NRE6L 35NDS FI4000232111 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6X 275NDS FI4000232129 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
SAM6L 44NDS FI4000232137 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6X 42NDS FI4000232145 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7O 40NDS FI4000232152 Sampo Oyj FI0009003305
STE6L   9NDS FI4000232160 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6X 85NDS FI4000232178 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6X   8NDS FI4000232186 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM6L 23NDS FI4000232194 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6L 22NDS FI4000232202 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6X 20NDS FI4000232210 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM6X 19NDS FI4000232228 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7C 23NDS FI4000232236 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7C 22NDS FI4000232244 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7O 20NDS FI4000232251 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7O 19NDS FI4000232269 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987

TAULUKOT 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX6X10600NDS 10 600 P    1/150 3 000 000 2016-11-18 2016-12-16
DAX7C10900NDS 10 900 C    1/150 3 000 000 2016-11-18 2017-03-17
DAX7O10600NDS 10 600 P    1/150 3 000 000 2016-11-18 2017-03-17
DAX7O10400NDS 10 400 P    1/150 3 000 000 2016-11-18 2017-03-17
FUM6L 14NDS 14,00 C    1/5   1 500 000 2016-11-18 2016-12-16
FUM6X 13NDS 13,00 P    1/5   1 500 000 2016-11-18 2016-12-16
FUM7C 14NDS 14,00 C    1/5   1 500 000 2016-11-18 2017-03-17
FUM7O 12NDS 12,00 P    1/5   1 500 000 2016-11-18 2017-03-17
KNE7C 44NDS 44,00 C    1/5   1 500 000 2016-11-18 2017-03-17
KNE7C 42NDS 42,00 C    1/5   1 500 000 2016-11-18 2017-03-17
KNE7O 40NDS 40,00 P    1/5   1 500 000 2016-11-18 2017-03-17
KNE7O 38NDS 38,00 P    1/5   1 500 000 2016-11-18 2017-03-17
MEO7C 26NDS 26,00 C    1/5   1 500 000 2016-11-18 2017-03-17
NES6L 38NDS 38,00 C    1/5   3 000 000 2016-11-18 2016-12-16
NES7C 38NDS 38,00 C    1/5   3 000 000 2016-11-18 2017-03-17
NES7O 34NDS 34,00 P    1/5   3 000 000 2016-11-18 2017-03-17
NOK6L 44NDS 4,40 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2016-12-16
NOK6L 43NDS 4,30 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2016-12-16
NOK6L 42NDS 4,20 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2016-12-16
NOK6L 41NDS 4,10 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2016-12-16
NOK6L   4NDS 4,00 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2016-12-16
NOK6X 38NDS 3,80 P    1/5   10 000 000 2016-11-18 2016-12-16
NOK6X 37NDS 3,70 P    1/5   10 000 000 2016-11-18 2016-12-16
NOK6X 36NDS 3,60 P    1/5   10 000 000 2016-11-18 2016-12-16
NOK6X 35NDS 3,50 P    1/5   10 000 000 2016-11-18 2016-12-16
NOK7C 44NDS 4,40 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-03-17
NOK7C 43NDS 4,30 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-03-17
NOK7C 42NDS 4,20 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-03-17
NOK7C 41NDS 4,10 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-03-17
NOK7C   4NDS 4,00 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-03-17
NOK7O 38NDS 3,80 P    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-03-17
NOK7O 36NDS 3,60 P    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-03-17
NOK7F 46NDS 4,60 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-06-16
NOK7F 44NDS 4,40 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-06-16
NOK7F 42NDS 4,20 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-06-16
NOK7F   4NDS 4,00 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-06-16
NOK7R 38NDS 3,80 P    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-06-16
NOK7I 45NDS 4,50 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-09-15
NOK7I   4NDS 4,00 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-09-15
NOK7U 38NDS 3,80 P    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-09-15
NOK7U 35NDS 3,50 P    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-09-15
NOK7L 45NDS 4,50 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-12-15
NOK7L   4NDS 4,00 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-12-15
NOK7X 38NDS 3,80 P    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-12-15
NOK7X 35NDS 3,50 P    1/5   10 000 000 2016-11-18 2017-12-15
NOK8F   5NDS 5,00 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2018-06-15
NOK8F 45NDS 4,50 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2018-06-15
NOK8F   4NDS 4,00 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2018-06-15
NOK8R 35NDS 3,50 P    1/5   10 000 000 2016-11-18 2018-06-15
NOK8L   5NDS 5,00 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2018-12-21
NOK8L 45NDS 4,50 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2018-12-21
NOK8L   4NDS 4,00 C    1/5   10 000 000 2016-11-18 2018-12-21
NOK8X 35NDS 3,50 P    1/5   10 000 000 2016-11-18 2018-12-21
NOK8X   3NDS 3,00 P    1/5   10 000 000 2016-11-18 2018-12-21
NRE6L 35NDS 35,00 C    1/5   3 000 000 2016-11-18 2016-12-16
NRE6X 275NDS 27,50 P    1/5   3 000 000 2016-11-18 2016-12-16
SAM6L 44NDS 44,00 C    1/5   1 500 000 2016-11-18 2016-12-16
SAM6X 42NDS 42,00 P    1/5   1 500 000 2016-11-18 2016-12-16
SAM7O 40NDS 40,00 P    1/5   1 500 000 2016-11-18 2017-03-17
STE6L   9NDS 9,00 C    1/5   3 000 000 2016-11-18 2016-12-16
STE6X 85NDS 8,50 P    1/5   3 000 000 2016-11-18 2016-12-16
STE6X   8NDS 8,00 P    1/5   3 000 000 2016-11-18 2016-12-16
UPM6L 23NDS 23,00 C    1/5   3 000 000 2016-11-18 2016-12-16
UPM6L 22NDS 22,00 C    1/5   3 000 000 2016-11-18 2016-12-16
UPM6X 20NDS 20,00 P    1/5   3 000 000 2016-11-18 2016-12-16
UPM6X 19NDS 19,00 P    1/5   3 000 000 2016-11-18 2016-12-16
UPM7C 23NDS 23,00 C    1/5   3 000 000 2016-11-18 2017-03-17
UPM7C 22NDS 22,00 C    1/5   3 000 000 2016-11-18 2017-03-17
UPM7O 20NDS 20,00 P    1/5   3 000 000 2016-11-18 2017-03-17
UPM7O 19NDS 19,00 P    1/5   3 000 000 2016-11-18 2017-03-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 17.11.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit  

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet