Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 01.12.2016 (sarja 2016:C24 FI ja 2016:P24 FI)

30-11-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 01.12.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.  

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian   Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), osake   tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 150 000-500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Pankki Suomi Oyj, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Danmark   A/S ja/tai Nordea Bank Norge ASA Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.neste.com, www.nokia.com , www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.upm-kymmene.com, ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse   tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

  Turbowarrantin
   kaupankäynti
   -tunnus  
  Turbowarrantin
   ISIN-koodi  
  Kohde-etuus     Kohde-etuuden
   ISIN-koodi  
  TDAX6L10600NDS1     FI4000230503     DAX     DE0008469008  
  TDAX6X10700NDS2     FI4000230511     DAX     DE0008469008  
  TNOK6L   4NDS     FI4000230529     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6L 39NDS1     FI4000230537     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6L 38NDS1     FI4000230545     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNOK6X 41NDS1     FI4000230552     Nokia Oyj     FI0009000681  
  TNES6L 36NDS2     FI4000230560     Neste Oyj     FI0009013296  
  TNRE6X 34NDS1     FI4000230578     Nokian Renkaat    Oyj     FI0009005318  
  TNRE6X 36NDS     FI4000230586     Nokian Renkaat    Oyj     FI0009005318  
  TOTE6L 48NDS     FI4000230594     Outotec Oyj     FI0009014575  
  TOTE6L   5NDS     FI4000230602     Outotec Oyj     FI0009014575  
  TOTE6X 54NDS     FI4000230610     Outotec Oyj     FI0009014575  
  TOTE6X 56NDS     FI4000230628     Outotec Oyj     FI0009014575  
  TUPM6L 21NDS     FI4000230636     UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987  
  TUPM6X 22NDS1     FI4000230644     UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987  

TAULUKKO 2

  Turbo
   warrantin
   kaupankäynti
   -tunnus  
  Lunas
   -tus
   hinta  
  Raja
   taso  
  C/P
   *  
  Kerroin     Liikkeeseen
   laskupäivä  
  Erääntymis
   -päivä  
  TDAX6L10600NDS1     10600     10600     C        1/150     2016-12-01     2016-12-16  
  TDAX6X10700NDS2     10700     10700     P        1/150     2016-12-01     2016-12-16  
  TNOK6L   4NDS     4,00     4,00     C     1            2016-12-01     2016-12-16  
  TNOK6L 39NDS1     3,90     3,90     C     1            2016-12-01     2016-12-16  
  TNOK6L 38NDS1     3,80     3,80     C     1            2016-12-01     2016-12-16  
  TNOK6X 41NDS1     4,10     4,10     P     1            2016-12-01     2016-12-16  
  TNES6L 36NDS2     36,00     36,00     C        1/2          2016-12-01     2016-12-16  
  TNRE6X 34NDS1     34,00     34,00     P        1/5          2016-12-01     2016-12-16  
  TNRE6X 36NDS     36,00     36,00     P        1/5          2016-12-01     2016-12-16  
  TOTE6L 48NDS     4,80     4,80     C        1/2          2016-12-01     2016-12-16  
  TOTE6L   5NDS     5,00     5,00     C        1/2          2016-12-01     2016-12-16  
  TOTE6X 54NDS     5,40     5,40     P        1/2          2016-12-01     2016-12-16  
  TOTE6X 56NDS     5,60     5,60     P        1/2          2016-12-01     2016-12-16  
  TUPM6L 21NDS     21,00     21,00     C     1            2016-12-01     2016-12-16  
  TUPM6X 22NDS1     22,00     22,00     P     1            2016-12-01     2016-12-16  

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 30.11.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet