Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 36 uutta warranttisarjaa 05.12.2016 (sarja 2016:C12 FI ja 2016:P12 FI)

02-12-2016 12:30

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 36 uutta warranttisarjaa 05.12.2016. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOKIA) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ) 
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuus Nokia Oyj:n (NOKIA osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen   määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –
  Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi  Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä 3 000 000 – 10 000 000 
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki   Oy
Markkinatakaaja Nordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudesta Lisätietoja[SSJ1]  kohde-etuuden arvonkehityksestä   on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.nokia.com, ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnus Warrantin   ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden   ISIN-koodi
DAX8F12200NDS FI4000230651 DAX DE0008469008
DAX8F11700NDS FI4000230669 DAX DE0008469008
DAX8F11100NDS FI4000230677 DAX DE0008469008
DAX8R10000NDS FI4000230685 DAX DE0008469008
DAX8R9500NDS FI4000230693 DAX DE0008469008
DAX8R9000NDS FI4000230701 DAX DE0008469008
DAX8L12200NDS FI4000230719 DAX DE0008469008
DAX8L11700NDS FI4000230727 DAX DE0008469008
DAX8L11100NDS FI4000230735 DAX DE0008469008
DAX8X10000NDS FI4000230743 DAX DE0008469008
DAX8X9500NDS FI4000230750 DAX DE0008469008
DAX8X9000NDS FI4000230768 DAX DE0008469008
NOK9F   6NDS FI4000230776 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9F 55NDS FI4000230784 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9F   5NDS FI4000230792 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9F 45NDS FI4000230800 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9F   4NDS FI4000230818 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9R  3NDS FI4000230826 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9R 25NDS FI4000230834 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9R   2NDS FI4000230842 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9L   6NDS FI4000230859 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9L 55NDS FI4000230867 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9L   5NDS FI4000230875 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9L 45NDS FI4000230883 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9L   4NDS FI4000230891 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9X   3NDS FI4000230909 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9X 25NDS FI4000230917 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9X   2NDS FI4000230925 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0L   6NDS FI4000230933 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0L 55NDS FI4000230941 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0L   5NDS FI4000230958 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0L 45NDS FI4000230966 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0L   4NDS FI4000230974 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0X   3NDS FI4000230982 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0X 25NDS FI4000230990 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0X   2NDS FI4000231006 Nokia Oyj FI0009000681

TAULUKOT 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX8F12200NDS 12 200 C    1/150 3 000 000 2016-12-05 2018-06-15
DAX8F11700NDS 11 700 C    1/150 3 000 000 2016-12-05 2018-06-15
DAX8F11100NDS 11 100 C    1/150 3 000 000 2016-12-05 2018-06-15
DAX8R10000NDS 10 000 P    1/150 3 000 000 2016-12-05 2018-06-15
DAX8R9500NDS 9 500 P    1/150 3 000 000 2016-12-05 2018-06-15
DAX8R9000NDS 9 000 P    1/150 3 000 000 2016-12-05 2018-06-15
DAX8L12200NDS 12 200 C    1/150 3 000 000 2016-12-05 2018-12-21
DAX8L11700NDS 11 700 C    1/150 3 000 000 2016-12-05 2018-12-21
DAX8L11100NDS 11 100 C    1/150 3 000 000 2016-12-05 2018-12-21
DAX8X10000NDS 10 000 P    1/150 3 000 000 2016-12-05 2018-12-21
DAX8X9500NDS 9 500 P    1/150 3 000 000 2016-12-05 2018-12-21
DAX8X9000NDS 9 000 P    1/150 3 000 000 2016-12-05 2018-12-21
NOK9F   6NDS 6,00 C    1/5   10 000 000 2016-12-05 2019-06-20
NOK9F 55NDS 5,50 C    1/5   10 000 000 2016-12-05 2019-06-20
NOK9F   5NDS 5,00 C    1/5   10 000 000 2016-12-05 2019-06-20
NOK9F 45NDS 4,50 C    1/5   10 000 000 2016-12-05 2019-06-20
NOK9F   4NDS 4,00 C    1/5   10 000 000 2016-12-05 2019-06-20
NOK9R   3NDS 3,00 P    1/5   10 000 000 2016-12-05 2019-06-20
NOK9R 25NDS 2,50 P    1/5   10 000 000 2016-12-05 2019-06-20
NOK9R   2NDS 2,00 P    1/5   10 000 000 2016-12-05 2019-06-20
NOK9L   6NDS 6,00 C    1/5   10 000 000 2016-12-05 2019-12-20
NOK9L 55NDS 5,50 C    1/5   10 000 000 2016-12-05 2019-12-20
NOK9L   5NDS 5,00 C    1/5   10 000 000 2016-12-05 2019-12-20
NOK9L 45NDS 4,50 C    1/5   10 000 000 2016-12-05 2019-12-20
NOK9L   4NDS 4,00 C    1/5   10 000 000 2016-12-05 2019-12-20
NOK9X   3NDS 3,00 P    1/5   10 000 000 2016-12-05 2019-12-20
NOK9X 25NDS 2,50 P    1/5   10 000 000 2016-12-05 2019-12-20
NOK9X   2NDS 2,00 P    1/5   10 000 000 2016-12-05 2019-12-20
NOK0L   6NDS 6,00 C    1/5   10 000 000 2016-12-05 2020-12-18
NOK0L 55NDS 5,50 C    1/5   10 000 000 2016-12-05 2020-12-18
NOK0L   5NDS 5,00 C    1/5   10 000 000 2016-12-05 2020-12-18
NOK0L 45NDS 4,50 C    1/5   10 000 000 2016-12-05 2020-12-18
NOK0L   4NDS 4,00 C    1/5   10 000 000 2016-12-05 2020-12-18
NOK0X   3NDS 3,00 P    1/5   10 000 000 2016-12-05 2020-12-18
NOK0X 25NDS 2,50 P    1/5   10 000 000 2016-12-05 2020-12-18
NOK0X   2NDS 2,00 P    1/5   10 000 000 2016-12-05 2020-12-18

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 02.12.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit  


 [SSJ1]+ Wärtsilä

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet