Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 24 uutta turbowarranttisarjaa 21.12.2016 (sarja 2016:C26 FI ja 2016:P26 FI)

20-12-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 24 uutta turbowarranttisarjaa 21.12.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi]. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.  

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n   (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Valmet Oyj:n   (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 – 500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Pankki Suomi Oyj, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Danmark   A/S ja/tai Nordea Bank Norge ASA Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com , www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.valmet.com, www.wartsila.com, www.yitgroup.com ja   www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan   tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TYTY7C 76NDS1 FI4000228499 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7C 74NDS1 FI4000229505 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7C 72NDS1 FI4000229513 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7O 82NDS1 FI4000229521 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7O   8NDS1 FI4000229539 YIT Oyj FI0009800643
TWRT7C 40NDS1 FI4000229547 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT7C 38NDS1 FI4000229554 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT7C 36NDS FI4000229562 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT7O 46NDS1 FI4000229570 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT7O 44NDS1 FI4000229588 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TDAX7C11300NDS FI4000229596 DAX DE0008469008
TMEO7O 28NDS1 FI4000229604 Metso Oyj FI0009007835
TNES7C 36NDS FI4000229612 Neste Oyj FI0009013296
TNES7O 40NDS FI4000229620 Neste Oyj FI0009013296
TNOK7C 46NDS FI4000229638 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7C 45NDS FI4000229646 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7O 51NDS FI4000229653 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7O   5NDS FI4000229661 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7O 49NDS FI4000229679 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE7C 30NDS FI4000229687 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
TOTE7C 46NDS FI4000229695 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7C 44NDS FI4000229703 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7O 52NDS FI4000229711 Outotec Oyj FI0009014575
TVAL7C 14NDS1 FI4000229729 Valmet Oyj FI4000074984

TAULUKKO 2

Turbo
  warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
Raja
  taso
C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
TYTY7C 76NDS1 7,60 7,60 C    1/2   2016-12-21 2017-03-17
TYTY7C 74NDS1 7,40 7,40 C    1/2   2016-12-21 2017-03-17
TYTY7C 72NDS1 7,20 7,20 C    1/2   2016-12-21 2017-03-17
TYTY7O 82NDS1 8,20 8,20 P    1/2   2016-12-21 2017-03-17
TYTY7O   8NDS1 8,00 8,00 P    1/2   2016-12-21 2017-03-17
TWRT7C 40NDS1 40,00 40,00 C    1/5   2016-12-21 2017-03-02
TWRT7C 38NDS1 38,00 38,00 C    1/5   2016-12-21 2017-03-02
TWRT7C 36NDS 36,00 36,00 C    1/5   2016-12-21 2017-03-02
TWRT7O 46NDS1 46,00 46,00 P    1/5   2016-12-21 2017-03-02
TWRT7O 44NDS1 44,00 44,00 P    1/5   2016-12-21 2017-03-02
TDAX7C11300NDS 11300 11300 C    1/150 2016-12-21 2017-03-17
TMEO7O 28NDS1 28,00 28,00 P    1/5   2016-12-21 2017-03-17
TNES7C 36NDS 36,00 36,00 C    1/2   2016-12-21 2017-03-17
TNES7O 40NDS 40,00 40,00 P    1/2   2016-12-21 2017-03-17
TNOK7C 46NDS 4,60 4,60 C 1       2016-12-21 2017-03-17
TNOK7C 45NDS 4,50 4,50 C 1       2016-12-21 2017-03-17
TNOK7O 51NDS 5,10 5,10 P 1       2016-12-21 2017-03-17
TNOK7O   5NDS 5,00 5,00 P 1       2016-12-21 2017-03-17
TNOK7O 49NDS 4,90 4,90 P 1       2016-12-21 2017-03-17
TNRE7C 30NDS 30,00 30,00 C    1/5   2016-12-21 2017-03-17
TOTE7C 46NDS 4,60 4,60 C    1/2   2016-12-21 2017-03-17
TOTE7C 44NDS 4,40 4,40 C    1/2   2016-12-21 2017-03-17
TOTE7O 52NDS 5,20 5,20 P    1/2   2016-12-21 2017-03-17
TVAL7C 14NDS1 14,00 14,00 C    1/2   2016-12-21 2017-03-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 20.12.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet