Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 17 uutta turbowarranttisarjaa 718.1.2017 (sarja 2017:C29 FI ja 2017:P29 FI)

17-01-2017 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 17 uutta turbowarranttisarjaa 18.1.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.  

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n   (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 – 500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.outotec.com, www.sampo.fi, www.upm-kymmene.com, www.valmet.com, www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse   tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX7C11500NDS FI4000229802 DAX DE0008469008
TDAX7C11400NDS FI4000229810 DAX DE0008469008
TDAX7O11600NDS1 FI4000229828 DAX DE0008469008
TMEO7C 24NDS FI4000229836 Metso Oyj FI0009007835
TNES7O 36NDS1 FI4000229844 Neste Oyj FI0009013296
TNES7O 34NDS FI4000229851 Neste Oyj FI0009013296
TNES7C 28NDS FI4000229869 Neste Oyj FI0009013296
TNOK7O 46NDS2 FI4000229877 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7O 45NDS1 FI4000229885 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7C 39NDS FI4000229893 Nokia Oyj FI0009000681
TOTE7O 52NDS1 FI4000229901 Outotec Oyj FI0009014575
TSAM7O 44NDS1 FI4000229919 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM7C 36NDS FI4000229927 Sampo Oyj FI0009003305
TUPM7O 25NDS FI4000229935 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM7C 23NDS FI4000229943 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL7C 125NDS FI4000229950 Valmet Oyj FI4000074984
TWRT7C 42NDS1 FI4000229968 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKKO 2

Turbo
  warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
Raja
  taso
C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
TDAX7C11500NDS 11500 11500 C    1/150 2017-01-18 2017-03-17
TDAX7C11400NDS 11400 11400 C    1/150 2017-01-18 2017-03-17
TDAX7O11600NDS1 11600 11600 P    1/150 2017-01-18 2017-03-17
TMEO7C 24NDS 24,00 24,00 C    1/5 2017-01-18 2017-03-17
TNES7O 36NDS1 36,00 36,00 P    1/2 2017-01-18 2017-03-17
TNES7O 34NDS 34,00 34,00 P    1/2 2017-01-18 2017-03-17
TNES7C 28NDS 28,00 28,00 C    1/2 2017-01-18 2017-03-17
TNOK7O 46NDS2 4,60 4,60 P 1       2017-01-18 2017-03-17
TNOK7O 45NDS1 4,50 4,50 P 1       2017-01-18 2017-03-17
TNOK7C 39NDS 3,90 3,90 C 1       2017-01-18 2017-03-17
TOTE7O 52NDS1 5,20 5,20 P    1/2 2017-01-18 2017-03-17
TSAM7O 44NDS1 44,00 44,00 P    1/5 2017-01-18 2017-03-17
TSAM7C 36NDS 36,00 36,00 C    1/5 2017-01-18 2017-03-17
TUPM7O 25NDS 25,00 25,00 P 1       2017-01-18 2017-03-17
TUPM7C 23NDS 23,00 23,00 C 1       2017-01-18 2017-03-17
TVAL7C 125NDS 12,50 12,50 C    1/2 2017-01-18 2017-03-17
TWRT7C 42NDS1 42,00 42,00 C    1/5 2017-01-18 2017-03-02

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 17.01.2017 

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet