Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordean tilinpäätöstiedote 2016

Pörssitiedotteet | 26-01-2017 08:00

Konsernijohtaja Casper von Koskullin kommentti:

”Viime vuosi oli ehkä tapahtumarikkain vuosi Nordean historiassa. Makrotalous ja säännösmuutokset toivat mukanaan haasteita. Lisäksi Nordea sai paljon huomiota mediassa samaan aikaan, kun konsernissa käynnistettiin suuri muutosohjelma. Muutosohjelmassa saavutettiin kaksi merkittävää tavoitetta: konsernin juridinen rakenne uudistettiin ja peruspankkijärjestelmässä lanseerattiin ensimmäinen tuote, määräaikaistalletus. Tuottoihin kohdistuneista haasteista huolimatta pankin nettomääräinen korkomarginaali parani, hoitoon saatiin ennätysmäärä uutta varallisuutta ja Nordea vahvisti pohjoismaista johtoasemaansa yritysten neuvonantajana. Kulut ja luottoriskit kehittyvät ohjeistuksemme mukaisesti. Ydinvakavaraisuus koheni 1,90 prosenttiyksikköä 18,4 prosenttiin ja oman pääoman tuotto oli 11,5 %1,2. Nordean hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,65 euroa osakkeelta. 

Odotamme, että myös vuodesta 2017 tulee tapahtumarikas. Valmiutemme kohdata uusia haasteita on hyvä ja strateginen suuntamme on selvä. Vahvan taseen ja tehokkaan liiketoimintamallin ansiosta voimme jatkaa investointeja perusjärjestelmiimme ja jatkaa muutosohjelmaamme. Painopistealueina ovat jatkossakin täysin digitaalisen alustan luominen, asiakastyytyväisyyden parantaminen sekä compliance-osaamisen nostaminen alan huipputasolle koko organisaatiossa. Tavoitteena on vahvasti eettisiin arvoihin perustuva yrityskulttuuri, jonka avulla Nordea voi täyttää yhteiskunnalliset velvoitteensa ja luoda arvoa asiakkailleen ja omistajilleen.” 

Vertailu 2016 vs. 2015 (Q4/2016 vs. Q4/2015)[1,2]: 

 •  Rahoituskate pieneni 5 % 4 727 miljoonaan euroon (0 %). Paikallisissa valuutoissa se pieneni 3 % (0 %). 
 •  Liiketoiminnan tuotot[1] pienenivät 2 % 9 754 miljoonaan euroon (kasvoivat 5 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne pienenivät 1 % (kasvoivat 5 %).  
 •  Kulut[2] kasvoivat 4 % 4 886 miljoonaan euroon (9 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 5 % (10 %). 
 •  Tulos ennen luottotappioita pieneni 1 % 5 127 miljoonaan euroon (kasvoi 18 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pysyi ennallaan (kasvoi 17 %). 
 •  Nettomääräiset luottotappiot kasvoivat 5 % 502 miljoonaan euroon (pienenivät 9 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 9 % (pienenivät 6 %). 
 •  Liikevoitto[1,2] pieneni 9 % 4 366 miljoonaan euroon (kasvoi 2 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 8 % (kasvoi 2 %). 
 •  Ydinvakavaraisuussuhde koheni 16,5 prosentista 18,4 prosenttiin (koheni 1,90 prosenttiyksikköä 16,5 prosenttiin).  
 •  Kulu/tuotto-suhde[1,2] heikkeni 47 prosentista 50 prosenttiin (heikkeni 2 prosenttiyksikköä 49 prosentista). 
 •  Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta[2] nousi 0,14 prosentista 0,15 prosenttiin (laski 0,01 prosenttiyksikköä 0,17 prosentista). 
 •  Oman pääoman tuotto[1,2] laski 12,3 prosentista 11,5 prosenttiin (nousi 1,4 prosenttiyksikköä 11,5 prosentista). 
 •  Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen parani 0,91 eurosta 0,93 euroon (parani 0,21 eurosta 0,27 euroon). 

Tuloslaskelmassa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,4453, NOK 9,2943 ja SEK 9,4675.
[1] Pois lukien kertaluonteiset erät (Q4/2015: voitto, joka saatiin kauppiaspalvelutoiminnan myynnistä Netsille, 176 milj. euroa ennen veroja, Q2/2016 myyntivoitto, joka liittyy Visa Europen osakkeiden myyntiin Visa Inc.:lle, 151 milj. euroa ennen veroja, Q4 2016: Visaan liittyvä voitto, 22 milj. euroa ennen veroja).
[2] Pois lukien kertaluonteiset erät (Q4/2015 uudelleenjärjestelykulu, 263 milj. euroa ennen veroja, Q4/2015 tuottoerä, joka liittyy eläkesopimuksiin Norjassa, 86 milj. euroa ennen veroja).

Lisätietoja:

Casper von Koskull, konsernijohtaja, +46 10 157 20
Torsten Hagen Jørgensen, konsernin operatiivinen johtaja, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15  
Kati Tommiska, konserniviestintä 09 4245 1006

Viimeisin neljännesvuositulos

Nordea Bank AB:n (publ) on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-asetuksen ja Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Nämä tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 26. tammikuuta 2017 klo 7.00 Suomen aikaa. 

Documents