Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 10 uutta turbowarranttisarjaa 15.2.2017 (sarja 2017:C34 FI ja 2017:P34 FI)

14-02-2017 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 10 uutta turbowarranttisarjaa 15.2.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.  

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Metso Oyj:n (MEO1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso   Oyj:n (STERV), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 - 200 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   www.metso.com, www.outotec.com, www.storaenso.com, www.wartsila.com, ja www.deutsche-boerse.com Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX7O11800NDS2 FI4000239652 DAX DE0008469008
TDAX7C11800NDS1 FI4000239660 DAX DE0008469008
TMEO7O 31NDS FI4000239678 Metso Oyj FI0009007835
TOTE7O 58NDS FI4000239686 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7O   6NDS FI4000239694 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7C 56NDS FI4000239702 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7C 54NDS FI4000239710 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7C 52NDS1 FI4000239728 Outotec Oyj FI0009014575
TSTE7O 11NDS1 FI4000239736 Stora Enso Oyj FI0009005961
TWRT7O 54NDS FI4000239744 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKKO 2

Turbo
  warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
Raja
  taso
C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
TDAX7O11800NDS2 11 800 P 1/150 200 000 2017-02-15 2017-03-17
TDAX7C11800NDS1 11 800 C    1/150 200 000 2017-02-15 2017-03-17
TMEO7O 31NDS 31,00 P    1/5   100 000 2017-02-15 2017-03-17
TOTE7O 58NDS 5,80 P    1/2   150 000 2017-02-15 2017-03-17
TOTE7O   6NDS 6,00 P    1/2   150 000 2017-02-15 2017-03-17
TOTE7C 56NDS 5,60 C    1/2   150 000 2017-02-15 2017-03-17
TOTE7C 54NDS 5,40 C    1/2   150 000 2017-02-15 2017-03-17
TOTE7C 52NDS1 5,20 C    1/2   150 000 2017-02-15 2017-03-17
TSTE7O 11NDS1 11,00 P 1       150 000 2017-02-15 2017-03-17
TWRT7O 54NDS 54,00 P    1/5   150 000 2017-02-15 2017-03-02

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 14.2.2017 

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet