Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 7.3.2017 (sarja 2017:C43 FI ja 2017:P43 FI)

06-03-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 7.3.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Nokia Oyj:n (NOKIA), Stora Enso Oyj:n (STERV), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo   Oyj:n (SAMAS), Nokia Oyj:n (NOKIA), Stora Enso Oyj:n (STERV), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin.  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin. Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi. Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssi. Ennenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000 - 200 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa.Noteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.deutsche-boerse.com,   www.fortum.com, www.outotec.com, www.sampo.fi. www.nokia.com, www.storaenso.com, www.valmet.com ja   www.wartsila.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX7O12500NDS FI4000241666 DAX Index   (Germany) DE0008469008
TFUM7C 135NDS FI4000241674 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM7C 145NDS FI4000241682 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM7O 155NDS FI4000241690 Fortum Oyj FI0009007132
TOTE7C 54NDS1 FI4000241708 Outotec   Oyj FI0009014575
TSAM7O 48NDS FI4000241716 Sampo Oyj FI0009003305
TNOK7C 49NDS FI4000241724 Nokia   Oyj FI0009000681
TSTE7C 10NDS2 FI4000241732 Stora   Enso Oyj FI0009005961
TSTE7O   115NDS FI4000241740 Stora   Enso Oyj FI0009005961
TVAL7C   145NDS1 FI4000241757 Valmet   Oyj FI4000074984
TWRT7C 46NDS1 FI4000241765 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
TWRT7C 44NDS1 FI4000241773 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
TWRT7C 42NDS2 FI4000241781 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
TWRT7O 50NDS2 FI4000241799 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
TWRT7O 52NDS1 FI4000241807 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
  

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TDAX7O12500NDS 12500 12500 P 1/150 2017-03-07 2017-03-17
TFUM7C 135NDS 13,50 13,50 C 1/2 2017-03-07 2017-03-17
TFUM7C 145NDS 14,50 14,50 C 1/2 2017-03-07 2017-03-17
TFUM7O 155NDS 15,50 15,50 P 1/2 2017-03-07 2017-03-17
TOTE7C 54NDS1 5,40 5,40 C 1/2 2017-03-07 2017-03-17
TSAM7O 48NDS 48,00 48,00 P 1/5 2017-03-07 2017-03-17
TNOK7C 49NDS 4,90 4,90 C 1 2017-03-07 2017-03-17
TSTE7C 10NDS2 10,00 10,00 C 1 2017-03-07 2017-03-17
TSTE7O 115NDS 11,50 11,50 P 1 2017-03-07 2017-03-17
TVAL7C 145NDS1 14,50 14,50 C 1/2 2017-03-07 2017-03-17
TWRT7C 46NDS1 46,00 46,00 C 1/5 2017-03-07 2017-03-17
TWRT7C 44NDS1 44,00 44,00 C 1/5 2017-03-07 2017-03-17
TWRT7C 42NDS2 42,00 42,00 C 1/5 2017-03-07 2017-03-17
TWRT7O 50NDS2 50,00 50,00 P 1/5 2017-03-07 2017-03-17
TWRT7O 52NDS1 52,00 52,00 P 1/5 2017-03-07 2017-03-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 6.3.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet