Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 186 uutta warranttisarjaa 9.3.2017 (sarja 2017:C44 FI ja 2017:P44 FI)

08-03-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 186 uutta warranttisarjaa 9.3.2017. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n   (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Jos kohde-etuutena   on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti 
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000 – 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja   myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai   vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla   on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot.   Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos   kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

iikkeeseenlaskettavat warrantit 

TAULUKKO 1

Warrantin kaupankäynti-tunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
NOK0L 69NDS  FI4000241815  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK0L 74NDS  FI4000241823  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK0X 29NDS  FI4000241831  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK7E 52NDS  FI4000241849  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK7G 51NDS  FI4000241856  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK7I 52NDS  FI4000241864  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK7L 52NDS  FI4000241872  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK7P 48NDS  FI4000241880  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK7Q 48NDS  FI4000241898  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK7S 48NDS  FI4000241906  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK7U 47NDS  FI4000241914  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK7X 47NDS  FI4000241922  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK8F 54NDS  FI4000241930  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK8F 59NDS  FI4000241948  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK8L 54NDS  FI4000241955  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK8L 59NDS  FI4000241963  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK8R 44NDS  FI4000241971  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK8X 44NDS  FI4000241989  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK9F 64NDS  FI4000241997  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK9F 69NDS  FI4000242003  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK9L 64NDS  FI4000242011  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK9L 69NDS  FI4000242029  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK9R 34NDS  FI4000242037  Nokia Oyj  FI0009000681 
NOK9X 34NDS  FI4000242045  Nokia Oyj  FI0009000681 
DAX7F12100NDS  FI4000242052  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX7G12100NDS  FI4000242060  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX7G12500NDS  FI4000242078  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX7I12200NDS  FI4000242086  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX7L12400NDS  FI4000242094  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX7L12600NDS  FI4000242102  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX7P11900NDS  FI4000242110  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX7P11800NDS  FI4000242128  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX7Q11900NDS  FI4000242136  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX7Q11800NDS  FI4000242144  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX7R11900NDS  FI4000242151  DAX Index (Germany)  DE0008469008 
DAX7R11800NDS  FI4000242169  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX7S11900NDS  FI4000242177  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX7U11800NDS  FI4000242185  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX7U11700NDS  FI4000242193  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX7X11600NDS  FI4000242201  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX8F13500NDS  FI4000242219  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX8L14000NDS  FI4000242227  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
DAX8X10500NDS  FI4000242235  DAX Index   (Germany)  DE0008469008 
FUM7F 165NDS  FI4000242243  Fortum Oyj  FI0009007132 
FUM7G 155NDS  FI4000242250  Fortum Oyj  FI0009007132 
FUM7G 16NDS  FI4000242268  Fortum Oyj  FI0009007132 
FUM7G 165NDS  FI4000242276  Fortum Oyj  FI0009007132 
FUM7I 165NDS  FI4000242284  Fortum Oyj  FI0009007132 
FUM7L 17NDS  FI4000242292  Fortum Oyj  FI0009007132 
FUM7P 145NDS  FI4000242300  Fortum Oyj  FI0009007132 
FUM7Q 145NDS  FI4000242318  Fortum Oyj  FI0009007132 
FUM7R 145NDS  FI4000242326  Fortum Oyj  FI0009007132 
FUM7S 145NDS  FI4000242334  Fortum Oyj  FI0009007132 
FUM7S 14NDS  FI4000242342  Fortum Oyj  FI0009007132 
FUM7X 135NDS  FI4000242359  Fortum Oyj  FI0009007132 
MEO7D 29NDS  FI4000242367  Metso Oyj  FI0009007835 
MEO7D 31NDS  FI4000242375  Metso Oyj  FI0009007835 
MEO7E 29NDS  FI4000242383  Metso Oyj  FI0009007835 
MEO7E 31NDS  FI4000242391  Metso Oyj  FI0009007835 
MEO7F 31NDS  FI4000242409  Metso Oyj  FI0009007835 
MEO7G 30NDS  FI4000242417  Metso Oyj  FI0009007835 
MEO7G 31NDS  FI4000242425  Metso Oyj  FI0009007835 
MEO7G 32NDS  FI4000242433  Metso Oyj  FI0009007835 
MEO7P 28NDS  FI4000242441  Metso Oyj  FI0009007835 
MEO7P 27NDS  FI4000242458  Metso Oyj  FI0009007835 
MEO7Q 28NDS  FI4000242466  Metso Oyj  FI0009007835 
MEO7Q 27NDS  FI4000242474  Metso Oyj  FI0009007835 
MEO7R 28NDS  FI4000242482  Metso Oyj  FI0009007835 
MEO7R 27NDS  FI4000242490  Metso Oyj  FI0009007835 
MEO7S 27NDS  FI4000242508  Metso Oyj  FI0009007835 
MEO7S 26NDS  FI4000242516  Metso Oyj  FI0009007835 
NES7D 35NDS  FI4000242524  Neste Oyj  FI0009013296 
NES7E 35NDS  FI4000242532  Neste Oyj  FI0009013296 
NES7F 35NDS  FI4000242540  Neste Oyj  FI0009013296 
NES7F 37NDS  FI4000242557  Neste Oyj  FI0009013296 
NES7G 35NDS  FI4000242565  Neste Oyj  FI0009013296 
NES7G 36NDS  FI4000242573  Neste Oyj  FI0009013296 
NES7G 37NDS  FI4000242581  Neste Oyj  FI0009013296 
NES7I 36NDS  FI4000242599  Neste Oyj  FI0009013296 
NES7I 37NDS  FI4000242607  Neste Oyj  FI0009013296 
NES7L 37NDS  FI4000242615  Neste Oyj  FI0009013296 
NES7P 33NDS  FI4000242623  Neste Oyj  FI0009013296 
NES7Q 33NDS  FI4000242631  Neste Oyj  FI0009013296 
NES7R 33NDS  FI4000242649  Neste Oyj  FI0009013296 
NES7S 33NDS  FI4000242656  Neste Oyj  FI0009013296 
NES7S 32NDS  FI4000242664  Neste Oyj  FI0009013296 
NES7U 31NDS  FI4000242672  Neste Oyj  FI0009013296 
NES7X 31NDS  FI4000242680  Neste Oyj  FI0009013296 
NRE7D 38NDS  FI4000242698  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
NRE7D 39NDS  FI4000242706  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
NRE7E 38NDS  FI4000242714  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
NRE7E 39NDS  FI4000242722  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
NRE7F 39NDS  FI4000242730  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
NRE7F 41NDS  FI4000242748  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
NRE7G 39NDS  FI4000242755  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
NRE7G 40NDS  FI4000242763  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
NRE7G 41NDS  FI4000242771  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
NRE7P 37NDS  FI4000242789  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
NRE7P 36NDS  FI4000242797  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
NRE7Q 37NDS  FI4000242805  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
NRE7Q 36NDS  FI4000242813  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
NRE7R 37NDS  FI4000242821  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
NRE7R 36NDS  FI4000242839  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
NRE7S 36NDS  FI4000243621  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
NRE7S 35NDS  FI4000243639  Nokian Renkaat   Oyj  FI0009005318 
SAM7D 43NDS  FI4000243647  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7D 44NDS  FI4000243654  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7D 45NDS  FI4000243662  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7E 43NDS  FI4000243670  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7E 44NDS  FI4000243688  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7E 45NDS  FI4000243696  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7F 44NDS  FI4000243704  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7F 45NDS  FI4000243712  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7G 44NDS  FI4000243720  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7G 45NDS  FI4000243738  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7G 46NDS  FI4000243746  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7I 45NDS  FI4000243753  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7L 45NDS  FI4000243761  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7L 46NDS  FI4000243779  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7P 41NDS  FI4000243787  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7Q 41NDS  FI4000243795  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7R 42NDS  FI4000243803  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7R 41NDS  FI4000243811  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7S 42NDS  FI4000243829  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7S 41NDS  FI4000243837  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7U 40NDS  FI4000243845  Sampo Oyj  FI0009003305 
SAM7X 41NDS  FI4000243852  Sampo Oyj  FI0009003305 
STE7D 104NDS  FI4000243860  Stora Enso Oyj  FI0009005961 
STE7D 106NDS  FI4000243878  Stora Enso Oyj  FI0009005961 
STE7D 108NDS  FI4000243886  Stora Enso Oyj  FI0009005961 
STE7E 104NDS  FI4000243894  Stora Enso Oyj  FI0009005961 
STE7E 106NDS  FI4000243902  Stora Enso Oyj  FI0009005961 
STE7E 108NDS  FI4000243910  Stora Enso Oyj  FI0009005961 
STE7F 106NDS  FI4000243928  Stora Enso Oyj  FI0009005961 
STE7F 108NDS  FI4000243936  Stora Enso Oyj  FI0009005961 
STE7G 106NDS  FI4000243944  Stora Enso Oyj  FI0009005961 
STE7G 108NDS  FI4000243951  Stora Enso Oyj  FI0009005961 
STE7G 112NDS  FI4000243969  Stora Enso Oyj  FI0009005961 
STE7P 102NDS  FI4000243977  Stora Enso Oyj  FI0009005961 
STE7Q 102NDS  FI4000243985  Stora Enso Oyj  FI0009005961 
STE7R 102NDS  FI4000243993  Stora Enso Oyj  FI0009005961 
STE7S 10NDS  FI4000244009  Stora Enso Oyj  FI0009005961 
STE7S 98NDS  FI4000244017  Stora Enso Oyj  FI0009005961 
UPM7D 235NDS  FI4000244025  UPM-Kymmene Oyj  FI0009005987 
UPM7E 235NDS  FI4000244033  UPM-Kymmene Oyj  FI0009005987 
UPM7F 235NDS  FI4000244041  UPM-Kymmene Oyj  FI0009005987 
UPM7G 235NDS  FI4000244058  UPM-Kymmene Oyj  FI0009005987 
UPM7G 24NDS  FI4000244066  UPM-Kymmene Oyj  FI0009005987 
UPM7G 25NDS  FI4000244074  UPM-Kymmene Oyj  FI0009005987 
UPM7I 26NDS  FI4000244082  UPM-Kymmene Oyj  FI0009005987 
UPM7L 27NDS  FI4000244090  UPM-Kymmene Oyj  FI0009005987 
UPM7P 225NDS  FI4000244108  UPM-Kymmene Oyj  FI0009005987 
UPM7Q 225NDS  FI4000244116  UPM-Kymmene Oyj  FI0009005987 
UPM7R 225NDS  FI4000244124  UPM-Kymmene Oyj  FI0009005987 
UPM7S 225NDS  FI4000244132  UPM-Kymmene Oyj  FI0009005987 
UPM7S 22NDS  FI4000244140  UPM-Kymmene Oyj  FI0009005987 
UPM7U 20NDS  FI4000244157  UPM-Kymmene Oyj  FI0009005987 
WRT7D 49NDS  FI4000244165  Wärtsilä Oyj  FI0009003727 
WRT7E 49NDS  FI4000244173  Wärtsilä Oyj  FI0009003727 
WRT7F 49NDS  FI4000244181  Wärtsilä Oyj  FI0009003727 
WRT7F 50NDS  FI4000244199  Wärtsilä Oyj  FI0009003727 
WRT7G 49NDS  FI4000244207  Wärtsilä Oyj  FI0009003727 
WRT7G 50NDS  FI4000244215  Wärtsilä Oyj  FI0009003727 
WRT7G 52NDS  FI4000244223  Wärtsilä Oyj  FI0009003727 
WRT7P 47NDS  FI4000244231  Wärtsilä Oyj  FI0009003727 
WRT7Q 47NDS  FI4000244249  Wärtsilä Oyj  FI0009003727 
WRT7R 47NDS  FI4000244256  Wärtsilä Oyj  FI0009003727 
WRT7S 46NDS  FI4000244264  Wärtsilä Oyj  FI0009003727 
WRT7S 45NDS  FI4000244272  Wärtsilä Oyj  FI0009003727 
KNE7D 40NDS  FI4000244280  Kone Oyj  FI0009013403 
KNE7D 41NDS  FI4000244298  Kone Oyj  FI0009013403 
KNE7D 42NDS  FI4000244306  Kone Oyj  FI0009013403 
KNE7E 40NDS  FI4000244314  Kone Oyj  FI0009013403 
KNE7E 41NDS  FI4000244322  Kone Oyj  FI0009013403 
KNE7E 42NDS  FI4000244330  Kone Oyj  FI0009013403 
KNE7F 41NDS  FI4000244348  Kone Oyj  FI0009013403 
KNE7F 42NDS  FI4000244355  Kone Oyj  FI0009013403 
KNE7F 43NDS  FI4000244363  Kone Oyj  FI0009013403 
KNE7G 41NDS  FI4000244371  Kone Oyj  FI0009013403 
KNE7G 42NDS  FI4000244389  Kone Oyj  FI0009013403 
KNE7G 43NDS  FI4000244397  Kone Oyj  FI0009013403 
KNE7P 39NDS  FI4000244405  Kone Oyj  FI0009013403 
KNE7Q 39NDS  FI4000244413  Kone Oyj  FI0009013403 
KNE7R 39NDS  FI4000244421  Kone Oyj  FI0009013403 
KNE7S 38NDS  FI4000244439  Kone Oyj  FI0009013403 
KNE7S 37NDS  FI4000244447  Kone Oyj  FI0009013403 

TAULUKKO 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
NOK0L 69NDS  6,90  1/5  10 000 000  2017-03-09  2020-12-18 
NOK0L 74NDS  7,40  1/5  10 000 000  2017-03-09  2020-12-18 
NOK0X 29NDS  2,90  1/5  10 000 000  2017-03-09  2020-12-18 
NOK7E 52NDS  5,20  1/5  10 000 000  2017-03-09  2017-05-19 
NOK7G 51NDS  5,10  1/5  10 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
NOK7I 52NDS  5,20  1/5  10 000 000  2017-03-09  2017-09-15 
NOK7L 52NDS  5,20  1/5  10 000 000  2017-03-09  2017-12-15 
NOK7P 48NDS  4,80  1/5  10 000 000  2017-03-09  2017-04-21 
NOK7Q 48NDS  4,80  1/5  10 000 000  2017-03-09  2017-05-19 
NOK7S 48NDS  4,80  1/5  10 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
NOK7U 47NDS  4,70  1/5  10 000 000  2017-03-09  2017-09-15 
NOK7X 47NDS  4,70  1/5  10 000 000  2017-03-09  2017-12-15 
NOK8F 54NDS  5,40  1/5  10 000 000  2017-03-09  2018-06-15 
NOK8F 59NDS  5,90  1/5  10 000 000  2017-03-09  2018-06-15 
NOK8L 54NDS  5,40  1/5  10 000 000  2017-03-09  2018-12-21 
NOK8L 59NDS  5,90  1/5  10 000 000  2017-03-09  2018-12-21 
NOK8R 44NDS  4,40  1/5  10 000 000  2017-03-09  2018-06-15 
NOK8X 44NDS  4,40  1/5  10 000 000  2017-03-09  2018-12-21 
NOK9F 64NDS  6,40  1/5  10 000 000  2017-03-09  2019-06-20 
NOK9F 69NDS  6,90  1/5  10 000 000  2017-03-09  2019-06-20 
NOK9L 64NDS  6,40  1/5  10 000 000  2017-03-09  2019-12-20 
NOK9L 69NDS  6,90  1/5  10 000 000  2017-03-09  2019-12-20 
NOK9R 34NDS  3,40  1/5  10 000 000  2017-03-09  2019-06-20 
NOK9X 34NDS  3,40  1/5  10 000 000  2017-03-09  2019-12-20 
DAX7F12100NDS  12100  1/150  3 000 000  2017-03-09  2017-06-16 
DAX7G12100NDS  12100  1/150  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
DAX7G12500NDS  12500  1/150  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
DAX7I12200NDS  12200  1/150  3 000 000  2017-03-09  2017-09-15 
DAX7L12400NDS  12400  1/150  3 000 000  2017-03-09  2017-12-15 
DAX7L12600NDS  12600  1/150  3 000 000  2017-03-09  2017-12-15 
DAX7P11900NDS  11900  1/150  3 000 000  2017-03-09  2017-04-21 
DAX7P11800NDS  11800  1/150  3 000 000  2017-03-09  2017-04-21 
DAX7Q11900NDS  11900  1/150  3 000 000  2017-03-09  2017-05-19 
DAX7Q11800NDS  11800  1/150  3 000 000  2017-03-09  2017-05-19 
DAX7R11900NDS  11900  1/150  3 000 000  2017-03-09  2017-06-16 
DAX7R11800NDS  11800  1/150  3 000 000  2017-03-09  2017-06-16 
DAX7S11900NDS  11900  1/150  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
DAX7U11800NDS  11800  1/150  3 000 000  2017-03-09  2017-09-15 
DAX7U11700NDS  11700  1/150  3 000 000  2017-03-09  2017-09-15 
DAX7X11600NDS  11600  1/150  3 000 000  2017-03-09  2017-12-15 
DAX8F13500NDS  13500  1/150  3 000 000  2017-03-09  2018-06-15 
DAX8L14000NDS  14000  1/150  3 000 000  2017-03-09  2018-12-21 
DAX8X10500NDS  10500  1/150  3 000 000  2017-03-09  2018-12-21 
FUM7F 165NDS  16,50  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-06-16 
FUM7G 155NDS  15,50  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
FUM7G 16NDS  16,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
FUM7G 165NDS  16,50  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
FUM7I 165NDS  16,50  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-09-15 
FUM7L 17NDS  17,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-12-15 
FUM7P 145NDS  14,50  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-04-21 
FUM7Q 145NDS  14,50  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-05-19 
FUM7R 145NDS  14,50  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-06-16 
FUM7S 145NDS  14,50  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
FUM7S 14NDS  14,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
FUM7X 135NDS  13,50  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-12-15 
MEO7D 29NDS  29,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-04-21 
MEO7D 31NDS  31,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-04-21 
MEO7E 29NDS  29,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-05-19 
MEO7E 31NDS  31,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-05-19 
MEO7F 31NDS  31,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-06-16 
MEO7G 30NDS  30,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
MEO7G 31NDS  31,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
MEO7G 32NDS  32,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
MEO7P 28NDS  28,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-04-21 
MEO7P 27NDS  27,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-04-21 
MEO7Q 28NDS  28,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-05-19 
MEO7Q 27NDS  27,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-05-19 
MEO7R 28NDS  28,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-06-16 
MEO7R 27NDS  27,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-06-16 
MEO7S 27NDS  27,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
MEO7S 26NDS  26,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
NES7D 35NDS  35,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-04-21 
NES7E 35NDS  35,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-05-19 
NES7F 35NDS  35,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-06-16 
NES7F 37NDS  37,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-06-16 
NES7G 35NDS  35,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
NES7G 36NDS  36,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
NES7G 37NDS  37,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
NES7I 36NDS  36,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-09-15 
NES7I 37NDS  37,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-09-15 
NES7L 37NDS  37,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-12-15 
NES7P 33NDS  33,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-04-21 
NES7Q 33NDS  33,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-05-19 
NES7R 33NDS  33,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-06-16 
NES7S 33NDS  33,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
NES7S 32NDS  32,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
NES7U 31NDS  31,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-09-15 
NES7X 31NDS  31,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-12-15 
NRE7D 38NDS  38,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-04-21 
NRE7D 39NDS  39,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-04-21 
NRE7E 38NDS  38,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-05-19 
NRE7E 39NDS  39,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-05-19 
NRE7F 39NDS  39,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-06-16 
NRE7F 41NDS  41,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-06-16 
NRE7G 39NDS  39,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
NRE7G 40NDS  40,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
NRE7G 41NDS  41,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
NRE7P 37NDS  37,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-04-21 
NRE7P 36NDS  36,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-04-21 
NRE7Q 37NDS  37,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-05-19 
NRE7Q 36NDS  36,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-05-19 
NRE7R 37NDS  37,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-06-16 
NRE7R 36NDS  36,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-06-16 
NRE7S 36NDS  36,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
NRE7S 35NDS  35,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
SAM7D 43NDS  43,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-04-21 
SAM7D 44NDS  44,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-04-21 
SAM7D 45NDS  45,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-04-21 
SAM7E 43NDS  43,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-05-19 
SAM7E 44NDS  44,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-05-19 
SAM7E 45NDS  45,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-05-19 
SAM7F 44NDS  44,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-06-16 
SAM7F 45NDS  45,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-06-16 
SAM7G 44NDS  44,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
SAM7G 45NDS  45,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
SAM7G 46NDS  46,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
SAM7I 45NDS  45,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-09-15 
SAM7L 45NDS  45,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-12-15 
SAM7L 46NDS  46,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-12-15 
SAM7P 41NDS  41,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-04-21 
SAM7Q 41NDS  41,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-05-19 
SAM7R 42NDS  42,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-06-16 
SAM7R 41NDS  41,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-06-16 
SAM7S 42NDS  42,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
SAM7S 41NDS  41,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
SAM7U 40NDS  40,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-09-15 
SAM7X 41NDS  41,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-12-15 
STE7D 104NDS  10,40  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-04-21 
STE7D 106NDS  10,60  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-04-21 
STE7D 108NDS  10,80  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-04-21 
STE7E 104NDS  10,40  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-05-19 
STE7E 106NDS  10,60  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-05-19 
STE7E 108NDS  10,80  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-05-19 
STE7F 106NDS  10,60  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-06-16 
STE7F 108NDS  10,80  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-06-16 
STE7G 106NDS  10,60  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
STE7G 108NDS  10,80  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
STE7G 112NDS  11,20  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
STE7P 102NDS  10,20  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-04-21 
STE7Q 102NDS  10,20  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-05-19 
STE7R 102NDS  10,20  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-06-16 
STE7S 10NDS  10,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
STE7S 98NDS  9,80  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
UPM7D 235NDS  23,50  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-04-21 
UPM7E 235NDS  23,50  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-05-19 
UPM7F 235NDS  23,50  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-06-16 
UPM7G 235NDS  23,50  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
UPM7G 24NDS  24,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
UPM7G 25NDS  25,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
UPM7I 26NDS  26,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-09-15 
UPM7L 27NDS  27,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-12-15 
UPM7P 225NDS  22,50  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-04-21 
UPM7Q 225NDS  22,50  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-05-19 
UPM7R 225NDS  22,50  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-06-16 
UPM7S 225NDS  22,50  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
UPM7S 22NDS  22,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-07-21 
UPM7U 20NDS  20,00  1/5  3 000 000  2017-03-09  2017-09-15 
WRT7D 49NDS  49,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-04-21 
WRT7E 49NDS  49,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-05-19 
WRT7F 49NDS  49,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-06-16 
WRT7F 50NDS  50,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-06-16 
WRT7G 49NDS  49,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
WRT7G 50NDS  50,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
WRT7G 52NDS  52,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
WRT7P 47NDS  47,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-04-21 
WRT7Q 47NDS  47,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-05-19 
WRT7R 47NDS  47,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-06-16 
WRT7S 46NDS  46,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
WRT7S 45NDS  45,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
KNE7D 40NDS  40,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-04-21 
KNE7D 41NDS  41,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-04-21 
KNE7D 42NDS  42,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-04-21 
KNE7E 40NDS  40,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-05-19 
KNE7E 41NDS  41,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-05-19 
KNE7E 42NDS  42,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-05-19 
KNE7F 41NDS  41,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-06-16 
KNE7F 42NDS  42,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-06-16 
KNE7F 43NDS  43,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-06-16 
KNE7G 41NDS  41,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
KNE7G 42NDS  42,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
KNE7G 43NDS  43,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
KNE7P 39NDS  39,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-04-21 
KNE7Q 39NDS  39,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-05-19 
KNE7R 39NDS  39,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-06-16 
KNE7S 38NDS  38,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 
KNE7S 37NDS  37,00  1/5  1 500 000  2017-03-09  2017-07-21 

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 8.3.2017 

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet