Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 14 uutta turbowarranttisarjaa 11.4.2017 (sarja 2017:C58 FI ja 2017:P58 FI)

10-04-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 14 uutta turbowarranttisarjaa 11.4.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOKIA), Fortum Oyj:n (FUM1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n, (STERV),,Valmet Oyj:n (VALMT), osake tai DAX-indeksi.. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Nokia Oyj:n (NOKIA), Fortum Oyj:n (FUM1V), Nokian   Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n, (STERV),,Valmet Oyj:n (VALMT), osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000-500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.nokia.com, www.deutsche-boerse.com, www.fortum.com, www.neste.com, www.nokianrenkaat.fi, www.valmet.fi, www.wartsila.com, www.storaenso.com ja www.outotec.com.  Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TNRE7R 40NDS FI4000247341 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE7R 42NDS FI4000247358 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE7F 32NDS FI4000247366 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE7F 34NDS FI4000247374 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE7F 36NDS FI4000247382 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TDAX7F12200NDS1 FI4000247390 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7R12300NDS1 FI4000247408 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFUM7F 13NDS1 FI4000247416 Fortum Oyj FI0009007132
TNOK7E 48NDS1 FI4000247424 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7E 49NDS2 FI4000247432 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7Q   5NDS FI4000247440 Nokia Oyj FI0009000681
TOTE7F 56NDS1 FI4000247457 Outotec Oyj FI0009014575
TSTE7D 11NDS FI4000247465 Stora Enso Oyj FI0009005961
TVAL7R 16NDS FI4000247473 Valmet Oyj FI4000074984

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TNRE7R 40NDS 40,00 40,00 P 1/5 2017-04-11 2017-06-16
TNRE7R 42NDS 42,00 42,00 P 1/5 2017-04-11 2017-06-16
TNRE7F 32NDS 32,00 32,00 C 1/5 2017-04-11 2017-06-16
TNRE7F 34NDS 34,00 34,00 C 1/5 2017-04-11 2017-06-16
TNRE7F 36NDS 36,00 36,00 C 1/5 2017-04-11 2017-06-16
TDAX7F12200NDS1 12200 12200 C 1/150 2017-04-11 2017-06-16
TDAX7R12300NDS1 12300 12300 P 1/150 2017-04-11 2017-06-16
TFUM7F 13NDS1 13,00 13,00 C 1/2 2017-04-11 2017-06-16
TNOK7E 48NDS1 4,80 4,80 C 1 2017-04-11 2017-05-23
TNOK7E 49NDS2 4,90 4,90 C 1 2017-04-11 2017-05-23
TNOK7Q   5NDS 5,00 5,00 P 1 2017-04-11 2017-05-23
TOTE7F 56NDS1 5,60 5,60 C 1/2 2017-04-11 2017-06-16
TSTE7D 11NDS 11,00 11,00 C 1 2017-04-11 2017-04-27
TVAL7R 16NDS 16,00 16,00 P 1/2 2017-04-11 2017-06-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 10.4 2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet