Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 12 uutta turbowarranttisarjaa 20.4.2017 (sarja 2017:C60 FI ja 2017:P60 FI)

19-04-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 12 uutta turbowarranttisarjaa 20.4.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Valmet   Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai   DAX-indeksi
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000-500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.deutsche-boerse.com, www.nokia.com, www.outotec.com, www.valmet.com, www.wartsila.com,   www.yitgroup.com ,Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX7R12100NDS2 FI4000247549 DAX Index (Germany) DE0008469008
TNOK7Q   5NDS1 FI4000247556 Nokia Oyj FI0009000681
TOTE7F 58NDS FI4000247564 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7F   6NDS FI4000247572 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7R 64NDS FI4000247580 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7R 66NDS FI4000247598 Outotec Oyj FI0009014575
TVAL7F   155NDS FI4000247606 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7F 15NDS FI4000247614 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7R 17NDS FI4000247622 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7R   165NDS FI4000247630 Valmet Oyj FI4000074984
TWRT7F 50NDS FI4000247648 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TYTY7R 72NDS FI4000247655 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TDAX7R12100NDS2 12100 12100 P 1/150 2017-04-20 2017-06-16
TNOK7Q   5NDS1 5,00 5,00 P 1 2017-04-20 2017-05-23
TOTE7F 58NDS 5,80 5,80 C 1/2 2017-04-20 2017-06-16
TOTE7F   6NDS 6,00 6,00 C 1/2 2017-04-20 2017-06-16
TOTE7R 64NDS 6,40 6,40 P 1/2 2017-04-20 2017-06-16
TOTE7R 66NDS 6,60 6,60 P 1/2 2017-04-20 2017-06-16
TVAL7F   155NDS 15,50 15,50 C 1/2 2017-04-20 2017-06-16
TVAL7F 15NDS 15,00 15,00 C 1/2 2017-04-20 2017-06-16
TVAL7R 17NDS 17,00 17,00 P 1/2 2017-04-20 2017-06-16
TVAL7R   165NDS 16,50 16,50 P 1/2 2017-04-20 2017-06-16
TWRT7F 50NDS 50,00 50,00 C 1/5 2017-04-20 2017-06-16
TYTY7R 72NDS 7,20 7,20 P 1/2 2017-04-20 2017-06-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 19.4 2017

NORDEA BANK AB (publ)

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet