Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 88 uutta warranttisarjaa 26.4.2017 (sarja 2017:C61 FI ja 2017:P61 FI)

25-04-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 88 uutta warranttisarjaa 26.4.2017. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), KONE Oyj:n (KNEBV), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), KONE Oyj:n   (KNEBV), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V),   Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti 
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000 – 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja   myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai   vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla   on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot.   Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos   kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.metso.com,   www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi,   www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.wartsila.com,   www.deutsche-boerse.com www.kone.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

iikkeeseenlaskettavat warrantit 

TAULUKKO 1

Warrantin
  kaupankäyntitunnus
Warrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
DAX7H12200NDS FI4000247663 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7H12300NDS FI4000247671 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7H12500NDS FI4000247689 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7T11700NDS FI4000247697 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7T11600NDS FI4000247705 DAX   Index (Germany) DE0008469008
FUM7E 13NDS FI4000247713 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7E   135NDS FI4000247721 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7F   135NDS FI4000247739 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7F 14NDS FI4000247747 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7G   135NDS FI4000247754 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7G 14NDS FI4000247762 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7H 14NDS FI4000247770 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7H   145NDS FI4000247788 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7I 14NDS FI4000247796 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7I   145NDS FI4000247804 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7L   145NDS FI4000247812 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7L 15NDS FI4000247820 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7Q   125NDS FI4000247838 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7Q 12NDS FI4000247846 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7R   125NDS FI4000247853 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7R 12NDS FI4000247861 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7S   125NDS FI4000247879 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7S 12NDS FI4000247887 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7T   115NDS FI4000247895 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7U   115NDS FI4000247903 Fortum   Oyj FI0009007132
FUM7X   115NDS FI4000247911 Fortum   Oyj FI0009007132
KNE7E 45NDS FI4000247929 Kone   Oyj FI0009013403
KNE7F 45NDS FI4000247937 Kone   Oyj FI0009013403
KNE7G 45NDS FI4000247945 Kone   Oyj FI0009013403
KNE7G 46NDS FI4000247952 Kone   Oyj FI0009013403
KNE7H 47NDS FI4000247960 Kone   Oyj FI0009013403
KNE7H 46NDS FI4000247978 Kone   Oyj FI0009013403
KNE7Q 42NDS FI4000247986 Kone   Oyj FI0009013403
KNE7Q 41NDS FI4000247994 Kone   Oyj FI0009013403
KNE7R 42NDS FI4000248000 Kone   Oyj FI0009013403
KNE7R 41NDS FI4000248018 Kone   Oyj FI0009013403
KNE7S 41NDS FI4000248026 Kone   Oyj FI0009013403
KNE7S 40NDS FI4000248034 Kone   Oyj FI0009013403
KNE7T 39NDS FI4000248042 Kone   Oyj FI0009013403
MEO7H 31NDS FI4000248059 Metso   Oyj FI0009007835
MEO7H 32NDS FI4000248067 Metso   Oyj FI0009007835
MEO7T 25NDS FI4000248075 Metso   Oyj FI0009007835
NES7E 39NDS FI4000248083 Neste   Oyj FI0009013296
NES7G 40NDS FI4000248091 Neste   Oyj FI0009013296
NES7H 39NDS FI4000248109 Neste   Oyj FI0009013296
NES7H 40NDS FI4000248117 Neste   Oyj FI0009013296
NES7L 41NDS FI4000248125 Neste   Oyj FI0009013296
NES7Q 36NDS FI4000248133 Neste   Oyj FI0009013296
NES7R 36NDS FI4000248141 Neste   Oyj FI0009013296
NES7S 36NDS FI4000248158 Neste   Oyj FI0009013296
NES7T 34NDS FI4000248166 Neste   Oyj FI0009013296
NES7U 34NDS FI4000248174 Neste   Oyj FI0009013296
NES7X 34NDS FI4000248182 Neste   Oyj FI0009013296
NOK7H 51NDS FI4000248190 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK7H 52NDS FI4000248208 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK7H 53NDS FI4000248216 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK7T 47NDS FI4000248224 Nokia   Oyj FI0009000681
NOK7T 46NDS FI4000248232 Nokia   Oyj FI0009000681
NRE7H 41NDS FI4000248240 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7H 42NDS FI4000248257 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7T 34NDS FI4000248265 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
SAM7E 47NDS FI4000248273 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7G 48NDS FI4000248281 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7H 47NDS FI4000248299 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7H 48NDS FI4000248307 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7Q 44NDS FI4000248315 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7R 44NDS FI4000248323 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7S 44NDS FI4000248331 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7T 42NDS FI4000248349 Sampo   Oyj FI0009003305
SAM7X 43NDS FI4000248356 Sampo   Oyj FI0009003305
STE7H 118NDS FI4000248364 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7H 12NDS FI4000248372 Stora   Enso Oyj FI0009005961
STE7T 104NDS FI4000248380 Stora   Enso Oyj FI0009005961
UPM7H 25NDS FI4000248398 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7H 26NDS FI4000248406 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7T 20NDS FI4000248414 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
WRT7E 53NDS FI4000248422 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7G 54NDS FI4000248430 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7G 56NDS FI4000248448 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7H 55NDS FI4000248455 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7H 57NDS FI4000248463 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7Q 51NDS FI4000248471 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7Q 50NDS FI4000248489 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7R 51NDS FI4000248497 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7R 50NDS FI4000248505 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7S 50NDS FI4000248513 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7S 49NDS FI4000248521 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7T 48NDS FI4000248539 Wärtsilä   Oyj FI0009003727

TAULUKKO 2

Warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
C/P
  *
Kerroin Warranttien   kokonaismäärä Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
DAX7H12200NDS 12200 C 1/150 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
DAX7H12300NDS 12300 C 1/150 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
DAX7H12500NDS 12500 C 1/150 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
DAX7T11700NDS 11700 P 1/150 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
DAX7T11600NDS 11600 P 1/150 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
FUM7E 13NDS 13,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-05-19
FUM7E   135NDS 13,50 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-05-19
FUM7F   135NDS 13,50 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-06-16
FUM7F 14NDS 14,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-06-16
FUM7G   135NDS 13,50 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-07-21
FUM7G 14NDS 14,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-07-21
FUM7H 14NDS 14,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-08-18
FUM7H   145NDS 14,50 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-08-18
FUM7I 14NDS 14,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-09-15
FUM7I   145NDS 14,50 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-09-15
FUM7L   145NDS 14,50 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-12-15
FUM7L 15NDS 15,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-12-15
FUM7Q   125NDS 12,50 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-05-19
FUM7Q 12NDS 12,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-05-19
FUM7R   125NDS 12,50 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-06-16
FUM7R 12NDS 12,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-06-16
FUM7S   125NDS 12,50 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-07-21
FUM7S 12NDS 12,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-07-21
FUM7T   115NDS 11,50 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-08-18
FUM7U   115NDS 11,50 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-09-15
FUM7X   115NDS 11,50 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-12-15
KNE7E 45NDS 45,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-05-19
KNE7F 45NDS 45,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-06-16
KNE7G 45NDS 45,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-07-21
KNE7G 46NDS 46,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-07-21
KNE7H 47NDS 47,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-08-18
KNE7H 46NDS 46,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-08-18
KNE7Q 42NDS 42,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-05-19
KNE7Q 41NDS 41,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-05-19
KNE7R 42NDS 42,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-06-16
KNE7R 41NDS 41,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-06-16
KNE7S 41NDS 41,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-07-21
KNE7S 40NDS 40,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-07-21
KNE7T 39NDS 39,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-08-18
MEO7H 31NDS 31,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-08-18
MEO7H 32NDS 32,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-08-18
MEO7T 25NDS 25,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-08-18
NES7E 39NDS 39,00 C 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-05-19
NES7G 40NDS 40,00 C 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-07-21
NES7H 39NDS 39,00 C 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
NES7H 40NDS 40,00 C 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
NES7L 41NDS 41,00 C 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-12-15
NES7Q 36NDS 36,00 P 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-05-19
NES7R 36NDS 36,00 P 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-06-16
NES7S 36NDS 36,00 P 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-07-21
NES7T 34NDS 34,00 P 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
NES7U 34NDS 34,00 P 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-09-15
NES7X 34NDS 34,00 P 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-12-15
NOK7H 51NDS 5,10 C 1/5 10 000 000 2017-04-25 2017-08-18
NOK7H 52NDS 5,20 C 1/5 10 000 000 2017-04-25 2017-08-18
NOK7H 53NDS 5,30 C 1/5 10 000 000 2017-04-25 2017-08-18
NOK7T 47NDS 4,70 P 1/5 10 000 000 2017-04-25 2017-08-18
NOK7T 46NDS 4,60 P 1/5 10 000 000 2017-04-25 2017-08-18
NRE7H 41NDS 41,00 C 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
NRE7H 42NDS 42,00 C 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
NRE7T 34NDS 34,00 P 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
SAM7E 47NDS 47,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-05-19
SAM7G 48NDS 48,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-07-21
SAM7H 47NDS 47,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-08-18
SAM7H 48NDS 48,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-08-18
SAM7Q 44NDS 44,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-05-19
SAM7R 44NDS 44,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-06-16
SAM7S 44NDS 44,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-07-21
SAM7T 42NDS 42,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-08-18
SAM7X 43NDS 43,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-12-15
STE7H 118NDS 11,80 C 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
STE7H 12NDS 12,00 C 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
STE7T 104NDS 10,40 P 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
UPM7H 25NDS 25,00 C 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
UPM7H 26NDS 26,00 C 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
UPM7T 20NDS 20,00 P 1/5 3 000 000 2017-04-25 2017-08-18
WRT7E 53NDS 53,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-05-19
WRT7G 54NDS 54,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-07-21
WRT7G 56NDS 56,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-07-21
WRT7H 55NDS 55,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-08-18
WRT7H 57NDS 57,00 C 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-08-18
WRT7Q 51NDS 51,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-05-19
WRT7Q 50NDS 50,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-05-19
WRT7R 51NDS 51,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-06-16
WRT7R 50NDS 50,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-06-16
WRT7S 50NDS 50,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-07-21
WRT7S 49NDS 49,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-07-21
WRT7T 48NDS 48,00 P 1/5 1 500 000 2017-04-25 2017-08-18

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 25.4.2017 

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet