Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 31 uutta turbowarranttisarjaa 2.5.2017 (sarja 2017:C63 FI ja 2017:P63 FI)

28-04-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 31 uutta turbowarranttisarjaa 2.5.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), YIT Oyj:n (YTY1V), Neste Oyj:n (NESTE), Metso Oyj:n (MEO1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Stora Enso Oyj:n (STERV), Sampo Oyj:n (SAMAS) osake. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), YIT Oyj:n   (YTY1V), Neste Oyj:n (NESTE), Metso Oyj:n (MEO1V), Valmet Oyj:n (VALMT),   Stora Enso Oyj:n (STERV), Sampo Oyj:n (SAMAS) osake
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000-500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.wartsila.com, www.nokia.com, www.yitgroup.com ,   www.neste.com, www.metso.com, www.valmet.com, www.storaenso.com,   www.sampo.fi, Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä   itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TWRT7F 52NDS FI4000254545 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT7F 54NDS FI4000254552 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT7R 58NDS FI4000254560 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT7R 60NDS FI4000254578 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TNOK7Q 53NDS1 FI4000254586 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7Q 56NDS FI4000254594 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7E   5NDS1 FI4000254602 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7E 51NDS FI4000254610 Nokia Oyj FI0009000681
TYTY7F 68NDS FI4000254628 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7F   7NDS FI4000254636 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7F 72NDS FI4000254644 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7R 76NDS FI4000254651 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7R 78NDS FI4000254669 YIT Oyj FI0009800643
TNES7R 38NDS1 FI4000254677 Neste Oyj FI0009013296
TMEO7F 29NDS FI4000254685 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7F 30NDS FI4000254693 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7F 31NDS FI4000254701 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7R 34NDS FI4000254719 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7R 35NDS FI4000254727 Metso Oyj FI0009007835
TVAL7R 18NDS FI4000254735 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7R 185NDS FI4000254743 Valmet Oyj FI4000074984
TSTE7F 10NDS FI4000254750 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE7F 95NDS FI4000254768 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE7F   9NDS FI4000254776 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE7R 11NDS FI4000254784 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE7R 115NDS FI4000254792 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSAM7F 42NDS FI4000254800 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM7F 40NDS FI4000254818 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM7F 38NDS FI4000254826 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM7R 46NDS FI4000254834 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM7R 48NDS FI4000254842 Sampo Oyj FI0009003305

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TWRT7F 52NDS 52,00 52,00 C 1/5 2017-05-02 2017-06-16
TWRT7F 54NDS 54,00 54,00 C 1/5 2017-05-02 2017-06-16
TWRT7R 58NDS 58,00 58,00 P 1/5 2017-05-02 2017-06-16
TWRT7R 60NDS 60,00 60,00 P 1/5 2017-05-02 2017-06-16
TNOK7Q 53NDS1 5,30 5,30 P 1 2017-05-02 2017-05-23
TNOK7Q 56NDS 5,60 5,60 P 1 2017-05-02 2017-05-23
TNOK7E   5NDS1 5,00 5,00 C 1 2017-05-02 2017-05-23
TNOK7E 51NDS 5,10 5,10 C 1 2017-05-02 2017-05-23
TYTY7F 68NDS 6,80 6,80 C 1/2 2017-05-02 2017-06-16
TYTY7F   7NDS 7,00 7,00 C 1/2 2017-05-02 2017-06-16
TYTY7F 72NDS 7,20 7,20 C 1/2 2017-05-02 2017-06-16
TYTY7R 76NDS 7,60 7,60 P 1/2 2017-05-02 2017-06-16
TYTY7R 78NDS 7,80 7,80 P 1/2 2017-05-02 2017-06-16
TNES7R 38NDS1 38,00 38,00 P 1/2 2017-05-02 2017-06-16
TMEO7F 29NDS 29,00 29,00 C 1/5 2017-05-02 2017-06-16
TMEO7F 30NDS 30,00 30,00 C 1/5 2017-05-02 2017-06-16
TMEO7F 31NDS 31,00 31,00 C 1/5 2017-05-02 2017-06-16
TMEO7R 34NDS 34,00 34,00 P 1/5 2017-05-02 2017-06-16
TMEO7R 35NDS 35,00 35,00 P 1/5 2017-05-02 2017-06-16
TVAL7R 18NDS 18,00 18,00 P 1/2 2017-05-02 2017-06-16
TVAL7R 185NDS 18,50 18,50 P 1/2 2017-05-02 2017-06-16
TSTE7F 10NDS 10,00 10,00 C 1 2017-05-02 2017-06-16
TSTE7F 95NDS 9,50 9,50 C 1 2017-05-02 2017-06-16
TSTE7F   9NDS 9,00 9,00 C 1 2017-05-02 2017-06-16
TSTE7R 11NDS 11,00 11,00 P 1 2017-05-02 2017-06-16
TSTE7R 115NDS 11,50 11,50 P 1 2017-05-02 2017-06-16
TSAM7F 42NDS 42,00 42,00 C 1/5 2017-05-02 2017-06-16
TSAM7F 40NDS 40,00 40,00 C 1/5 2017-05-02 2017-06-16
TSAM7F 38NDS 38,00 38,00 C 1/5 2017-05-02 2017-06-16
TSAM7R 46NDS 46,00 46,00 P 1/5 2017-05-02 2017-06-16
TSAM7R 48NDS 48,00 48,00 P 1/5 2017-05-02 2017-06-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 28.4 2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet