Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 8.5.2017 (sarja 2017:C65 FI ja 2017:P65 FI)

05-05-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 8.5.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Wärtsilä   Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000-500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com,   www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX7F12500NDS FI4000254958 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7F12600NDS FI4000254966 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7R13100NDS FI4000254974 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7R13200NDS FI4000254982 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7R13300NDS FI4000254990 DAX Index (Germany) DE0008469008
TNOK7E 54NDS FI4000255005 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7Q 57NDS FI4000255013 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7Q 58NDS FI4000255021 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7Q 59NDS FI4000255039 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7Q   6NDS FI4000255047 Nokia Oyj FI0009000681
TOTE7R 62NDS1 FI4000255054 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7R 64NDS1 FI4000255062 Outotec Oyj FI0009014575
TWRT7R 62NDS FI4000255070 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TYTY7R 74NDS FI4000255088 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7F 66NDS FI4000255096 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TDAX7F12500NDS 12500 12500 C 1/150 2017-05-08 2017-06-16
TDAX7F12600NDS 12600 12600 C 1/150 2017-05-08 2017-06-16
TDAX7R13100NDS 13100 13100 P 1/150 2017-05-08 2017-06-16
TDAX7R13200NDS 13200 13200 P 1/150 2017-05-08 2017-06-16
TDAX7R13300NDS 13300 13300 P 1/150 2017-05-08 2017-06-16
TNOK7E 54NDS 5,40 5,40 C 1 2017-05-08 2017-05-23
TNOK7Q 57NDS 5,70 5,70 P 1 2017-05-08 2017-05-23
TNOK7Q 58NDS 5,80 5,80 P 1 2017-05-08 2017-05-23
TNOK7Q 59NDS 5,90 5,90 P 1 2017-05-08 2017-05-23
TNOK7Q   6NDS 6,00 6,00 P 1 2017-05-08 2017-05-23
TOTE7R 62NDS1 6,20 6,20 P 1/2 2017-05-08 2017-06-16
TOTE7R 64NDS1 6,40 6,40 P 1/2 2017-05-08 2017-06-16
TWRT7R 62NDS 62,00 62,00 P 1/5 2017-05-08 2017-06-16
TYTY7R 74NDS 7,40 7,40 P 1/2 2017-05-08 2017-06-16
TYTY7F 66NDS 6,60 6,60 C 1/2 2017-05-08 2017-06-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 5.5 2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet