Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 48 uutta sertifikaattisarjaa 12.5.2017.

11-05-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 48 uutta sertifikaattisarjaa 12.5.2017. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat Cargotec, Fortum Oyj, Kone Oyj, Neste Oyj osake tai ICE Brent Crude Oil futuuri ja CME Gold futuuri. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus Cargotec, Fortum Oyj, Kone Oyj, Neste Oyj osake tai ICE   Brent Crude Oil futuuri ja CME Gold futuuri
Vipukerroin Välillä -12 ja 12. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki
Vertailulähde Nasdaq Helsinki
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 500 000 – 2 400 000 per ISIN
Markkinatakaaja NBABMarkkinantakaaja   antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä.Sertifikaateille,   joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei   anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on   keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden   verkkosivuilta, www.cargotec.fi, www.fortum.fi, www.kone.fi ja www.neste.fi.https://www.theice.com/ ja http://www.cmegroup.com/  Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on   saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan   tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnus Warrantin   ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden   ISIN-koodi
BULLOLJYX1NONF FI4000253927 Energy   - Brent Crude Oil XXCRUDEOIL
BULLOLJYX2NONF FI4000253935 Energy   - Brent Crude Oil XXCRUDEOIL
BULLOLJYX3NONF FI4000255104 Energy   - Brent Crude Oil XXCRUDEOIL
BULLOLJYX5NONF FI4000255112 Energy   - Brent Crude Oil XXCRUDEOIL
BULLOLJYX8NONF FI4000253968 Energy   - Brent Crude Oil XXCRUDEOIL
BULLOLJYX10NONF FI4000255120 Energy   - Brent Crude Oil XXCRUDEOIL
BULLOLJYX12NONF FI4000255138 Energy   - Brent Crude Oil XXCRUDEOIL
BULLKULTAX1NONF FI4000253992 Precious   Metals - Gold XXGOLDAU
BULLKULTAX2NONF FI4000254008 Precious   Metals - Gold XXGOLDAU
BULLKULTAX3NONF FI4000254016 Precious   Metals - Gold XXGOLDAU
BULLKULTAX5NONF FI4000254024 Precious   Metals - Gold XXGOLDAU
BULLKULTAX8NONF FI4000254032 Precious   Metals - Gold XXGOLDAU
BULLKULTAX10NONF FI4000254040 Precious   Metals - Gold XXGOLDAU
BULLKULTAX12NONF FI4000254057 Precious   Metals - Gold XXGOLDAU
BEAROLJYX1NONF FI4000254065 Energy   - Brent Crude Oil XXCRUDEOIL
BEAROLJYX2NONF FI4000254073 Energy   - Brent Crude Oil XXCRUDEOIL
BEAROLJYX3NONF FI4000255146 Energy   - Brent Crude Oil XXCRUDEOIL
BEAROLJYX5NONF FI4000255153 Energy   - Brent Crude Oil XXCRUDEOIL
BEAROLJYX8NONF FI4000254107 Energy   - Brent Crude Oil XXCRUDEOIL
BEAROLJYX10NONF FI4000255161 Energy   - Brent Crude Oil XXCRUDEOIL
BEAROLJYX12NONF FI4000255179 Energy   - Brent Crude Oil XXCRUDEOIL
BEARKULTAX1NONF FI4000254131 Precious   Metals - Gold XXGOLDAU
BEARKULTAX2NONF FI4000254149 Precious   Metals - Gold XXGOLDAU
BEARKULTAX3NONF FI4000254156 Precious   Metals - Gold XXGOLDAU
BEARKULTAX5NONF FI4000254164 Precious   Metals - Gold XXGOLDAU
BEARKULTAX8NONF FI4000254172 Precious   Metals - Gold XXGOLDAU
BEARKULTAX10NONF FI4000254180 Precious   Metals - Gold XXGOLDAU
BEARKULTAX12NONF FI4000254198 Precious   Metals - Gold XXGOLDAU
BULLCARGOX2NONF FI4000252887 Cargotec FI0009013429
BULLCARGOX3NONF FI4000252895 Cargotec FI0009013429
BULLFUMX2NONF FI4000252903 Fortum   Oyj FI0009007132
BULLFUMX3NONF FI4000252911 Fortum   Oyj FI0009007132
BULLKONEX2NONF FI4000252929 Kone   Oyj FI0009013403
BULLKONEX3NONF FI4000252937 Kone   Oyj FI0009013403
BULLNESTEX2NONF FI4000252945 Neste   Oyj FI0009013296
BULLNESTEX3NONF FI4000252952 Neste   Oyj FI0009013296
BEARCARGOX1NONF FI4000253042 Cargotec FI0009013429
BEARCARGOX2NONF FI4000253059 Cargotec FI0009013429
BEARCARGOX3NONF FI4000253067 Cargotec FI0009013429
BEARFUMX1NONF FI4000253075 Fortum   Oyj FI0009007132
BEARFUMX2NONF FI4000253083 Fortum   Oyj FI0009007132
BEARFUMX3NONF FI4000253091 Fortum   Oyj FI0009007132
BEARKONEX1NONF FI4000253109 Kone   Oyj FI0009013403
BEARKONEX2NONF FI4000253117 Kone   Oyj FI0009013403
BEARKONEX3NONF FI4000253125 Kone   Oyj FI0009013403
BEARNESTEX1NONF FI4000253133 Neste   Oyj FI0009013296
BEARNESTEX2NONF FI4000253141 Neste   Oyj FI0009013296
BEARNESTEX3NONF FI4000253158 Neste   Oyj FI0009013296

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BULLOLJYX1NONF EUR 10 1 0,49% 0,00% 0,50%
BULLOLJYX2NONF EUR 10 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLOLJYX3NONF EUR 10 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLOLJYX5NONF EUR 10 5 0,49% 80,00% 6,50%
BULLOLJYX8NONF EUR 10 8 0,49% 87,50% 21,50%
BULLOLJYX10NONF EUR 10 10 0,49% 90,00% 27,50%
BULLOLJYX12NONF EUR 10 12 0,49% 91,67% 33,50%
BULLKULTAX1NONF EUR 10 1 0,49% 0,00% 0,50%
BULLKULTAX2NONF EUR 10 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLKULTAX3NONF EUR 10 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLKULTAX5NONF EUR 10 5 0,49% 80,00% 6,50%
BULLKULTAX8NONF EUR 10 8 0,49% 87,50% 21,50%
BULLKULTAX10NONF EUR 10 10 0,49% 90,00% 27,50%
BULLKULTAX12NONF EUR 10 12 0,49% 91,67% 33,50%
BEAROLJYX1NONF EUR 10 -1 0,49% 200,00% 0,50%
BEAROLJYX2NONF EUR 10 -2 0,49% 150,00% 1,50%
BEAROLJYX3NONF EUR 10 -3 0,49% 133,33% 2,50%
BEAROLJYX5NONF EUR 10 -5 0,49% 120,00% 6,50%
BEAROLJYX8NONF EUR 10 -8 0,49% 112,50% 21,50%
BEAROLJYX10NONF EUR 10 -10 0,49% 110,00% 27,50%
BEAROLJYX12NONF EUR 10 -12 0,49% 108,33% 33,50%
BEARKULTAX1NONF EUR 10 -1 0,49% 200,00% 0,50%
BEARKULTAX2NONF EUR 10 -2 0,49% 150,00% 1,50%
BEARKULTAX3NONF EUR 10 -3 0,49% 133,33% 2,50%
BEARKULTAX5NONF EUR 10 -5 0,49% 120,00% 6,50%
BEARKULTAX8NONF EUR 10 -8 0,49% 112,50% 21,50%
BEARKULTAX10NONF EUR 10 -10 0,49% 110,00% 27,50%
BEARKULTAX12NONF EUR 10 -12 0,49% 108,33% 33,50%
BULLCARGOX2NONF EUR 5 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLCARGOX3NONF EUR 5 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLFUMX2NONF EUR 5 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLFUMX3NONF EUR 5 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLKONEX2NONF EUR 5 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLKONEX3NONF EUR 5 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLNESTEX2NONF EUR 5 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLNESTEX3NONF EUR 5 3 0,49% 66,67% 2,50%
BEARCARGOX1NONF EUR 5 -1 0,49% 200,00% 1,05%
BEARCARGOX2NONF EUR 5 -2 0,49% 150,00% 2,60%
BEARCARGOX3NONF EUR 5 -3 0,49% 133,33% 4,15%
BEARFUMX1NONF EUR 5 -1 0,49% 200,00% 1,00%
BEARFUMX2NONF EUR 5 -2 0,49% 150,00% 2,50%
BEARFUMX3NONF EUR 5 -3 0,49% 133,33% 4,00%
BEARKONEX1NONF EUR 5 -1 0,49% 200,00% 1,00%
BEARKONEX2NONF EUR 5 -2 0,49% 150,00% 2,50%
BEARKONEX3NONF EUR 5 -3 0,49% 133,33% 4,00%
BEARNESTEX1NONF EUR 5 -1 0,49% 200,00% 1,05%
BEARNESTEX2NONF EUR 5 -2 0,49% 150,00% 2,60%
BEARNESTEX3NONF EUR 5 -3 0,49% 133,33% 4,15%

Tukholmassa 11.5.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet