Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 32 uutta sertifikaattisarjaa 19.5.2017

18-05-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 32 uutta sertifikaattisarjaa 19.5.2017. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat Nasdaq 100 indeksin futuurit ja S&P 500 indeksin futuurit. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus Nasdaq 100 indeksin futuurit ja S&P 500 indeksin   futuurit 
Vipukerroin Välillä -15 ja 15. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki
Vertailulähde Nasdaq Helsinki
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 5 000 000 per ISIN
Markkinatakaaja Nordea Bank AB   (publ)Markkinantakaaja   antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä.Sertifikaateille,   joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei   anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on   keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden   verkkosivuilta, www.standardandpoors.com ja www.nasdaq.com.Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on   saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan   tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Warrantin kaupankäynti-tunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
BULLSP500X1NONF FI4000253604 S&P 500 (Standard & Poor, USA) US78378X1072
BULLSP500X2NONF FI4000253612 S&P 500 (Standard & Poor, USA) US78378X1072
BULLSP500X3NONF FI4000253620 S&P 500 (Standard & Poor, USA) US78378X1072
BULLSP500X5NONF FI4000253638 S&P 500 (Standard & Poor, USA) US78378X1072
BULLSP500X8NONF FI4000253646 S&P 500 (Standard & Poor, USA) US78378X1072
BULLSP500X10NONF FI4000253653 S&P 500 (Standard & Poor, USA) US78378X1072
BULLSP500X12NONF FI4000253661 S&P 500 (Standard & Poor, USA) US78378X1072
BULLSP500X15NONF FI4000253679 S&P 500 (Standard & Poor, USA) US78378X1072
BULLNQ100X1NONF FI4000253687 NASDAQ 100 Index US6311011026
BULLNQ100X2NONF FI4000253695 NASDAQ 100 Index US6311011026
BULLNQ100X3NONF FI4000253703 NASDAQ 100 Index US6311011026
BULLNQ100X5NONF FI4000253711 NASDAQ 100 Index US6311011026
BULLNQ100X8NONF FI4000253729 NASDAQ 100 Index US6311011026
BULLNQ100X10NONF FI4000253737 NASDAQ 100 Index US6311011026
BULLNQ100X12NONF FI4000253745 NASDAQ 100 Index US6311011026
BULLNQ100X15NONF FI4000253752 NASDAQ 100 Index US6311011026
BEARSP500X1NONF FI4000253760 S&P 500 (Standard & Poor, USA) US78378X1072
BEARSP500X2NONF FI4000253778 S&P 500 (Standard & Poor, USA) US78378X1072
BEARSP500X3NONF FI4000253786 S&P 500 (Standard & Poor, USA) US78378X1072
BEARSP500X5NONF FI4000253794 S&P 500 (Standard & Poor, USA) US78378X1072
BEARSP500X8NONF FI4000253802 S&P 500 (Standard & Poor, USA) US78378X1072
BEARSP500X10NONF FI4000253810 S&P 500 (Standard & Poor, USA) US78378X1072
BEARSP500X12NONF FI4000253828 S&P 500 (Standard & Poor, USA) US78378X1072
BEARSP500X15NONF FI4000253836 S&P 500 (Standard & Poor, USA) US78378X1072
BEARNQ100X1NONF FI4000253844 NASDAQ 100 Index US6311011026
BEARNQ100X2NONF FI4000253851 NASDAQ 100 Index US6311011026
BEARNQ100X3NONF FI4000253869 NASDAQ 100 Index US6311011026
BEARNQ100X5NONF FI4000253877 NASDAQ 100 Index US6311011026
BEARNQ100X8NONF FI4000253885 NASDAQ 100 Index US6311011026
BEARNQ100X10NONF FI4000253893 NASDAQ 100 Index US6311011026
BEARNQ100X12NONF FI4000253901 NASDAQ 100 Index US6311011026
BEARNQ100X15NONF FI4000253919 NASDAQ 100 Index US6311011026

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BULLSP500X1NONF EUR 10 1 0,49% 0,00% 0,50%
BULLSP500X2NONF EUR 10 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLSP500X3NONF EUR 10 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLSP500X5NONF EUR 10 5 0,49% 80,00% 6,50%
BULLSP500X8NONF EUR 10 8 0,49% 87,50% 21,50%
BULLSP500X10NONF EUR 10 10 0,49% 90,00% 27,50%
BULLSP500X12NONF EUR 10 12 0,49% 91,67% 33,50%
BULLSP500X15NONF EUR 10 15 0,49% 93,33% 42,50%
BULLNQ100X1NONF EUR 10 1 0,49% 0,00% 0,50%
BULLNQ100X2NONF EUR 10 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLNQ100X3NONF EUR 10 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLNQ100X5NONF EUR 10 5 0,49% 80,00% 6,50%
BULLNQ100X8NONF EUR 10 8 0,49% 87,50% 21,50%
BULLNQ100X10NONF EUR 10 10 0,49% 90,00% 27,50%
BULLNQ100X12NONF EUR 10 12 0,49% 91,67% 33,50%
BULLNQ100X15NONF EUR 10 15 0,49% 93,33% 42,50%
BEARSP500X1NONF EUR 10 -1 0,49% 200,00% 0,50%
BEARSP500X2NONF EUR 10 -2 0,49% 150,00% 1,50%
BEARSP500X3NONF EUR 10 -3 0,49% 133,33% 2,50%
BEARSP500X5NONF EUR 10 -5 0,49% 120,00% 6,50%
BEARSP500X8NONF EUR 10 -8 0,49% 112,50% 21,50%
BEARSP500X10NONF EUR 10 -10 0,49% 110,00% 27,50%
BEARSP500X12NONF EUR 10 -12 0,49% 108,33% 33,50%
BEARSP500X15NONF EUR 10 -15 0,49% 106,67% 42,50%
BEARNQ100X1NONF EUR 10 -1 0,49% 200,00% 0,50%
BEARNQ100X2NONF EUR 10 -2 0,49% 150,00% 1,50%
BEARNQ100X3NONF EUR 10 -3 0,49% 133,33% 2,50%
BEARNQ100X5NONF EUR 10 -5 0,49% 120,00% 6,50%
BEARNQ100X8NONF EUR 10 -8 0,49% 112,50% 21,50%
BEARNQ100X10NONF EUR 10 -10 0,49% 110,00% 27,50%
BEARNQ100X12NONF EUR 10 -12 0,49% 108,33% 33,50%
BEARNQ100X15NONF EUR 10 -15 0,49% 106,67% 42,50%

Tukholmassa 18.5.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet