Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 32 uutta sertifikaattisarjaa 23.5.2017

22-05-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 32 uutta sertifikaattisarjaa 23.5.2017. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat DAX-indeksin ja Eurostoxx 50 indeksin futuurit. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus DAX indeksin ja Eurostoxx 50 indeksin futuurit 
Vipukerroin Välillä -15 ja 15. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki
Vertailulähde Nasdaq Helsinki
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 5 000 000 per ISIN
Markkinatakaaja NBABMarkkinantakaaja   antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä.Sertifikaateille,   joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei   anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on   keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden   verkkosivuilta, www.deutsche-boerse.com ja www.stoxx.com.Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on   saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan   tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnus Warrantin   ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden   ISIN-koodi
BULLSX5EX1NONF FI4000248570 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BULLSX5EX2NONF FI4000248588 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BULLSX5EX3NONF1 FI4000255187 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BULLSX5EX5NONF1 FI4000255195 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BULLSX5EX8NONF FI4000248612 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BULLSX5EX10NONF1 FI4000255203 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BULLSX5EX12NONF1 FI4000255211 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BULLSX5EX15NONF1 FI4000255229 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BULLDAXX1NONF FI4000252440 DAX Index (Germany) DE0008469008
BULLDAXX2NONF FI4000252457 DAX Index (Germany) DE0008469008
BULLDAXX3NONF1 FI4000255237 DAX Index (Germany) DE0008469008
BULLDAXX5NONF1 FI4000255245 DAX Index (Germany) DE0008469008
BULLDAXX8NONF FI4000252481 DAX Index (Germany) DE0008469008
BULLDAXX10NONF1 FI4000255252 DAX Index (Germany) DE0008469008
BULLDAXX12NONF1 FI4000255260 DAX Index (Germany) DE0008469008
BULLDAXX15NONF1 FI4000255278 DAX Index (Germany) DE0008469008
BEARSX5EX1NONF FI4000252622 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BEARSX5EX2NONF FI4000252630 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BEARSX5EX3NONF1 FI4000255286 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BEARSX5EX5NONF1 FI4000255294 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BEARSX5EX8NONF FI4000252663 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BEARSX5EX10NONF1 FI4000255302 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BEARSX5EX12NONF1 FI4000255310 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BEARSX5EX15NONF1 FI4000255328 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BEARDAXX1NONF FI4000252705 DAX Index (Germany) DE0008469008
BEARDAXX2NONF FI4000252713 DAX Index (Germany) DE0008469008
BEARDAXX3NONF1 FI4000255336 DAX Index (Germany) DE0008469008
BEARDAXX5NONF1 FI4000255344 DAX Index (Germany) DE0008469008
BEARDAXX8NONF FI4000252747 DAX Index (Germany) DE0008469008
BEARDAXX10NONF1 FI4000255351 DAX Index (Germany) DE0008469008
BEARDAXX12NONF1 FI4000255369 DAX Index (Germany) DE0008469008
BEARDAXX15NONF1 FI4000255377 DAX Index (Germany) DE0008469008

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BULLSX5EX1NONF EUR 10 1 0,49% 0,00% 0,50%
BULLSX5EX2NONF EUR 10 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLSX5EX3NONF1 EUR 10 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLSX5EX5NONF1 EUR 10 5 0,49% 80,00% 6,50%
BULLSX5EX8NONF EUR 10 8 0,49% 87,50% 21,50%
BULLSX5EX10NONF1 EUR 10 10 0,49% 90,00% 27,50%
BULLSX5EX12NONF1 EUR 10 12 0,49% 91,67% 33,50%
BULLSX5EX15NONF1 EUR 10 15 0,49% 93,33% 42,50%
BULLDAXX1NONF EUR 10 1 0,49% 0,00% 0,50%
BULLDAXX2NONF EUR 10 2 0,49% 50,00% 1,50%
BULLDAXX3NONF1 EUR 10 3 0,49% 66,67% 2,50%
BULLDAXX5NONF1 EUR 10 5 0,49% 80,00% 6,50%
BULLDAXX8NONF EUR 10 8 0,49% 87,50% 21,50%
BULLDAXX10NONF1 EUR 10 10 0,49% 90,00% 27,50%
BULLDAXX12NONF1 EUR 10 12 0,49% 91,67% 33,50%
BULLDAXX15NONF1 EUR 10 15 0,49% 93,33% 42,50%
BEARSX5EX1NONF EUR 10 -1 0,49% 200,00% 0,50%
BEARSX5EX2NONF EUR 10 -2 0,49% 150,00% 1,50%
BEARSX5EX3NONF1 EUR 10 -3 0,49% 133,33% 2,50%
BEARSX5EX5NONF1 EUR 10 -5 0,49% 120,00% 6,50%
BEARSX5EX8NONF EUR 10 -8 0,49% 112,50% 21,50%
BEARSX5EX10NONF1 EUR 10 -10 0,49% 110,00% 27,50%
BEARSX5EX12NONF1 EUR 10 -12 0,49% 108,33% 33,50%
BEARSX5EX15NONF1 EUR 10 -15 0,49% 106,67% 42,50%
BEARDAXX1NONF EUR 10 -1 0,49% 200,00% 0,50%
BEARDAXX2NONF EUR 10 -2 0,49% 150,00% 1,50%
BEARDAXX3NONF1 EUR 10 -3 0,49% 133,33% 2,50%
BEARDAXX5NONF1 EUR 10 -5 0,49% 120,00% 6,50%
BEARDAXX8NONF EUR 10 -8 0,49% 112,50% 21,50%
BEARDAXX10NONF1 EUR 10 -10 0,49% 110,00% 27,50%
BEARDAXX12NONF1 EUR 10 -12 0,49% 108,33% 33,50%
BEARDAXX15NONF1 EUR 10 -15 0,49% 106,67% 42,50%

Tukholmassa 22.5.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet