Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 24.5.2017 (sarja 2017:C66 FI ja 2017:P66 FI)

23-05-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 24.5.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOKIA) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Nokia Oyj:n (NOKIA) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 200 000-500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.nokia.com ja www.deutsche-boerse.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrant   Trading
  code
Turbowarrant
  ISIN code
Underlying
  instrument
Underlying
  instrument
  ISIN code
Underlying
  Currency
Additional   Information
  on the underlying
TDAX7R12800NDS1 FI4000255385 DAX Index   (Germany) DE0008469008 EUR www.deutsche-boerse.com
TDAX7R12700NDS1 FI4000255393 DAX Index   (Germany) DE0008469008 EUR www.deutsche-boerse.com
TDAX7F12500NDS1 FI4000255401 DAX Index   (Germany) DE0008469008 EUR www.deutsche-boerse.com
TNOK7R   6NDS FI4000255419 Nokia Oyj FI0009000681 EUR www.nokia.com
TNOK7R 59NDS FI4000255427 Nokia Oyj FI0009000681 EUR www.nokia.com
TNOK7R 58NDS FI4000255435 Nokia Oyj FI0009000681 EUR www.nokia.com
TNOK7R 57NDS FI4000255443 Nokia Oyj FI0009000681 EUR www.nokia.com
TNOK7R 56NDS FI4000255450 Nokia Oyj FI0009000681 EUR www.nokia.com
TNOK7R 55NDS FI4000255468 Nokia Oyj FI0009000681 EUR www.nokia.com
TNOK7F 53NDS FI4000255476 Nokia Oyj FI0009000681 EUR www.nokia.com
TNOK7F 52NDS FI4000255484 Nokia Oyj FI0009000681 EUR www.nokia.com
TNOK7F 51NDS FI4000255492 Nokia Oyj FI0009000681 EUR www.nokia.com
TNOK7F   5NDS FI4000255500 Nokia Oyj FI0009000681 EUR www.nokia.com
TNOK7F 49NDS FI4000255518 Nokia Oyj FI0009000681 EUR www.nokia.com
TNOK7F 48NDS FI4000255526 Nokia Oyj FI0009000681 EUR www.nokia.com

TAULUKKO 2

Turbowarrant Trading code Strike price Barrier level C/P* Multiplier Total number
  of warrants
Issue date Expiration
  Date
Settlement
  Date
TDAX7R12800NDS1 12800 12800 P 1/150 200 000 2017-05-24 2017-06-16 2017-06-26
TDAX7R12700NDS1 12700 12700 P 1/150 200 000 2017-05-24 2017-06-16 2017-06-26
TDAX7F12500NDS1 12500 12500 C 1/150 200 000 2017-05-24 2017-06-16 2017-06-26
TNOK7R   6NDS 6,00 6,00 P 1 500 000 2017-05-24 2017-06-16 2017-06-26
TNOK7R 59NDS 5,90 5,90 P 1 500 000 2017-05-24 2017-06-16 2017-06-26
TNOK7R 58NDS 5,80 5,80 P 1 500000 2017-05-24 2017-06-16 2017-06-26
TNOK7R 57NDS 5,70 5,70 P 1 500000 2017-05-24 2017-06-16 2017-06-26
TNOK7R 56NDS 5,60 5,60 P 1 500000 2017-05-24 2017-06-16 2017-06-26
TNOK7R 55NDS 5,50 5,50 P 1 500000 2017-05-24 2017-06-16 2017-06-26
TNOK7F 53NDS 5,30 5,30 C 1 500000 2017-05-24 2017-06-16 2017-06-26
TNOK7F 52NDS 5,20 5,20 C 1 500000 2017-05-24 2017-06-16 2017-06-26
TNOK7F 51NDS 5,10 5,10 C 1 500000 2017-05-24 2017-06-16 2017-06-26
TNOK7F   5NDS 5,00 5,00 C 1 500000 2017-05-24 2017-06-16 2017-06-26
TNOK7F 49NDS 4,90 4,90 C 1 500000 2017-05-24 2017-06-16 2017-06-26
TNOK7F 48NDS 4,80 4,80 C 1 500000 2017-05-24 2017-06-16 2017-06-26

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 23.5 2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet