Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 28 uutta turbowarranttisarjaa 29.5.2017 (sarja 2017:C67 FI ja 2017:P67 FI)

26-05-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 28 uutta turbowarranttisarjaa 29.5.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n   (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n   (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n   (WRT1V) ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000-500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.fortum.com, www.metso.com, www.nokia.com,   www.outotec.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com,   www.valmet.com, www.wartsila.com ja www.yitgroup.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TFUM7R 15NDS FI4000256755 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM7F 13NDS2 FI4000256763 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM7F 135NDS FI4000256771 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO7R 33NDS FI4000256789 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7R 32NDS FI4000256797 Metso Oyj FI0009007835
TNOK7R 61NDS FI4000256805 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7R 62NDS FI4000256813 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7R 63NDS FI4000256821 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7F 54NDS FI4000256839 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7F 55NDS FI4000256847 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7F 56NDS FI4000256854 Nokia Oyj FI0009000681
TOTE7F 56NDS2 FI4000256862 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7F 58NDS1 FI4000256870 Outotec Oyj FI0009014575
TSAM7F 44NDS FI4000256888 Sampo Oyj FI0009003305
TSTE7F 105NDS FI4000256896 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE7F 11NDS FI4000256904 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE7R 125NDS FI4000256912 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM7F 24NDS FI4000256920 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM7R 27NDS FI4000256938 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL7F 165NDS FI4000256946 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7F 17NDS FI4000256953 Valmet Oyj FI4000074984
TWRT7R 56NDS1 FI4000256961 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT7R 54NDS1 FI4000256979 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT7F 52NDS1 FI4000256987 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TYTY7F 72NDS1 FI4000256995 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7F 74NDS FI4000257001 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7F 76NDS FI4000257019 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7R   8NDS FI4000257027 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TFUM7R 15NDS 15,00 15,00 P 1/2 2017-05-29 2017-06-16
TFUM7F 13NDS2 13,00 13,00 C 1/2 2017-05-29 2017-06-16
TFUM7F 135NDS 13,50 13,50 C 1/2 2017-05-29 2017-06-16
TMEO7R 33NDS 33,00 33,00 P 1/5 2017-05-29 2017-06-16
TMEO7R 32NDS 32,00 32,00 P 1/5 2017-05-29 2017-06-16
TNOK7R 61NDS 6,10 6,10 P 1 2017-05-29 2017-06-16
TNOK7R 62NDS 6,20 6,20 P 1 2017-05-29 2017-06-16
TNOK7R 63NDS 6,30 6,30 P 1 2017-05-29 2017-06-16
TNOK7F 54NDS 5,40 5,40 C 1 2017-05-29 2017-06-16
TNOK7F 55NDS 5,50 5,50 C 1 2017-05-29 2017-06-16
TNOK7F 56NDS 5,60 5,60 C 1 2017-05-29 2017-06-16
TOTE7F 56NDS2 5,60 5,60 C 1/2 2017-05-29 2017-06-16
TOTE7F 58NDS1 5,80 5,80 C 1/2 2017-05-29 2017-06-16
TSAM7F 44NDS 44,00 44,00 C 1/5 2017-05-29 2017-06-16
TSTE7F 105NDS 10,50 10,50 C 1 2017-05-29 2017-06-16
TSTE7F 11NDS 11,00 11,00 C 1 2017-05-29 2017-06-16
TSTE7R 125NDS 12,50 12,50 P 1 2017-05-29 2017-06-16
TUPM7F 24NDS 24,00 24,00 C 1 2017-05-29 2017-06-16
TUPM7R 27NDS 27,00 27,00 P 1 2017-05-29 2017-06-16
TVAL7F 165NDS 16,50 16,50 C 1/2 2017-05-29 2017-06-16
TVAL7F 17NDS 17,00 17,00 C 1/2 2017-05-29 2017-06-16
TWRT7R 56NDS1 56,00 56,00 P 1/5 2017-05-29 2017-06-16
TWRT7R 54NDS1 54,00 54,00 P 1/5 2017-05-29 2017-06-16
TWRT7F 52NDS1 52,00 52,00 C 1/5 2017-05-29 2017-06-16
TYTY7F 72NDS1 7,20 7,20 C 1/2 2017-05-29 2017-06-16
TYTY7F 74NDS 7,40 7,40 C 1/2 2017-05-29 2017-06-16
TYTY7F 76NDS 7,60 7,60 C 1/2 2017-05-29 2017-06-16
TYTY7R   8NDS 8,00 8,00 P 1/2 2017-05-29 2017-06-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 26.5 2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet